BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Nowak Czesław (Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie)
Tytuł
Produkty regionalne i tradycyjne w promocji rozwoju ekonomicznego i zachowaniu dziedzictwa kulturowego wsi
Regional and Traditional Products in Economic Development Promotion and Rural Cultural Heritage Protection
Źródło
Turystyka i Rozwój Regionalny, 2020, vol. 13, s. 103-115, rys., tab., bibliogr. 26 poz.
Journal of Tourism and Regional Development
Tytuł własny numeru
Kierunki i wyzwania rozwoju regionalnego
Słowa kluczowe
Turystyka wiejska, Produkty regionalne, Dziedzictwo kulturowe
Rural tourism, Regional product, Cultural heritage
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Produkty regionalne i tradycyjne w Unii Europejskiej rejestrowane są w wykazie ochrony produktów regionalnych i tradycyjnych DOOR (Database of Origin and Registration), co zapewnia im ochronę prawną. Produkty pochodzące z ekoregionów 160 państw, a zagrożone wyginięciem znajdują się w katalogu "Arka Smaku Slow Food". Polskie produkty rejestrowane są przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi i publikowane na liście produktów tradycyjnych. Na stronach internetowych DOOR Unii Europejskiej produkty podzielone są na trzy grupy i trzy etapy rejestracji, co może komplikować czytelność wykazu. Celem pracy jest ukazanie różnych aspektów kształtujących współczesny rynek produktów regionalnych i tradycyjnych, w tym działań podejmowanych w różnych państwach, w celu obniżenia konkurencyjności towarów importowanych. W pracy przedstawiono wyniki badań, gdzie narzędziem badawczym był kwestionariusz ankiety przeprowadzonej wśród specjalistów pracujących w sektorze rolnictwa województw świętokrzyskiego i małopolskiego, na temat znaczenia produktów regionalnych i tradycyjnych w rozwoju turystyki wiejskiej i inicjatyw wspierających ich udział w rynku rolno-spożywczym. (abstrakt oryginalny)(abstrakt oryginalny)(abstrakt autora)

Regional and traditional products in the European Union are registered in the DOOR (Database of Origin and Registration) list of regional and traditional products, what ensures their EU legal protection and promote them also internationally. Distinctive local foods which are threatened with extinction, from the 160 countries ecoregions, can be found in the Ark of Taste Slow Food Foundation for Biodiversity catalog. Polish products are registered by the Ministry of Agriculture and Rural Development and published on the List of traditional products. On DOOR EU websites, products are divided into three groups (Protected Designation of Origin, Protected Geographical Indication and Traditional Specialty Guaranteed) and three phases of registration process (submitted, published, registered), what can complicate the readability of the list. The aim of the research is to show different factors shaping markets of regional and traditional products, including activities taken in some EU countries to reduce the market competitiveness of the imported foods. The study presents the results of the research, where the research tool was a questionnaire conducted among specialists working in the agricultural sector of the Świętokrzyskie and Małopolskie regions, on the importance of regional and traditional products in the rural tourism development and initiatives supporting their share in the agri-food market. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bélanger J., Pilling D. (red.): The State of The World's Biodiversity for Food and Agriculture, FAO Commission on Genetic Resources for Food and Agriculture Assessments, Rzym 2019.
 2. Bolla S.: Food and Agricultural Import Regulations and Standards, USDA, Foreign Agricultural Service 2020: Global Agricultural Information Network, CIA, The World Factbook 2000, 2020.
 3. Central Intelligence Agency: The World Factbook, USA, 2020, 2012, https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/gm.html (dostęp: 25.05.2020).
 4. Eckman S.J.: House and Senate Restaurants: Current Operations and Issues for Congress, Congressional Research Service, USA 2019.
 5. European Commission: DOOR, https://ec.europa.eu/agriculture/quality/door/list.html?locale=pl (dostęp: 30.05.2020).
 6. Food, Conservation, and Energy Act of 2008, Public Law 110-234, 110th Congress, US Congress 2008.
 7. Hlavackova M.: Exporter Guide 2019, USDA Foreign Agricultural Service GAIN, Slovakia 2020.
 8. Khan H., Jessica L.,2019: Trade Show Overview Germany, USDA, Foreign Agricultural Service GAIN, Berlin. 2019.
 9. Low A.S., Vogel S.: Direct and Intermediated Marketing of Local Foods in the United States, USDA, Economic Research Service Report 2011, nr 128.
 10. Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego: Baza targowisk, eTargowisko, https://www.modr.pl/etargowisko (dostęp: 30.05.2020).
 11. Matysik-Pejas R., Cieślik J., Borecka A., Sowula-Skrzyńska E.: Lokalne systemy żywnościowe i ich znaczenie dla obszarów wiejskich, Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu 2017, nr 19(5), s. 143-148.
 12. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi: Zestawienie produktów wpisanych na Listę Produktów Tradycyjnych, 18.05.2020.
 13. Modrzyńska J.: System ochrony produktów regionalnych i tradycyjnych w Unii Europejskiej, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, seria: Organizacja i zarządzanie 2018, z. 129, s. 281-295.
 14. Muzeum Wsi Kieleckiej: Etnokuchnia 2020, Park Etnograficzny w Tokarni, https://www.youtube.com/channel/UCt0ozjwVQzd2d4L4gfqNBuQ (dostęp: 30.05.2020).
 15. Petrini C. 2016: Slow Food: Good, Clean and Fair Food for Everyone, Cittaslow International, Orvieto 2014, www.cittaslow.org/news/slow-food-good-clean-and-fair-food-everyone (dostęp: 27.05.2020).
 16. Rolnictwo w województwie małopolskim w 2016 r. Informacje i opracowania statystyczne, Urząd Statystyczny w Krakowie, Kraków 2017.
 17. Sieczko A.: Turystyka kulinarna a smak regionu, [w:] Turystyka szansą wypoczynku i rozwoju regionów, J. Witek, E. Marszałek (red.), Handel Wewnętrzny - numer specjalny 2009, s. 325-332.
 18. Slow Food Foundation for Biodiversity 2020, https://www.fondazioneslowfood.com/en/what-we-do/the-ark-of-taste/faqs/ (dostęp: 21.05.2020).
 19. Slow Food Foundation for Biodiversity, Ark of Taste, 2020: Arca products from around the world, (dostęp 27.05.2020).
 20. Slow Food USA 2020: Where Heritage Meets Biodiversity, Ark of Taste in the USA, Brooklyn, NY 11201 https://slowfoodusa.org/ark-of-taste/ (dostęp: 29.05.2020)
 21. Stowarzyszenie Miłośników Wiśni Nadwiślanka: Wiśnia Nadwiślanka 2020, http://www.nad wislanka. com.pl/stowarzyszenie-producentow.php (27.05.2020).
 22. Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach: Świętokrzyska Kuźnia Smaków laureatem konkursu "Na wsi najlepiej - 12 dobrych praktyk w turystyce wiejskiej"!, 2018, https://www.sodr.pl/main/aktualnosci/Swietokrzyska-Kuznia-Smakow-laureatem-konkursu-Na-wsinajlepiej-12-dobrych-praktyk-w-turystyce-wiejskiej/idn:578 (dostęp: 30.05.2020).
 23. Targ Pietruszkowy, https://targpietruszkowy.pl/ (dostęp: 06.05.2020)
 24. Urząd Statystyczny w Krakowie: Rocznik Statystyczny Województwa Świętokrzyskiego, Kielce 2019.
 25. Wojcieszak M., Bogusz M.: Direct sales as an example of a distribution channel within the małopolskie region, Annals of the Polish Association of Agricultural and Agribusiness Economists 2020, t. 22, nr 1, s. 351-359.
 26. Zahová A.: PRAGUE - Czech food in Czech markets, Euractiv, https://www.euractiv.com/section/all/short_news/prague-czech-food-in-czech-markets/ (dostęp: 25.05.2020).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2353-9178
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.22630/TIRR.2020.13.9
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu