BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Pietrzak-Zawadka Joanna (Politechnika Białostocka, Zamiejscowy Wydział Leśny w Hajnówce), Zawadka Jan (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Tytuł
Edukacyjne i rekreacyjne funkcje leśnych ogrodów botanicznych
Educational and Recreational Functions of Forest Botanical Gardens
Źródło
Turystyka i Rozwój Regionalny, 2020, vol. 13, s. 127-137, rys., tab., bibliogr. 17 poz.
Journal of Tourism and Regional Development
Tytuł własny numeru
Kierunki i wyzwania rozwoju regionalnego
Słowa kluczowe
Leśnictwo, Lasy, Różnorodność biologiczna, Edukacja, Rekreacja, Rekreacyjne walory środowiska
Forestry, Forests, Biodiversity, Education, Recreation, Recreational values ​​of the environment
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Na przestrzeni wieków ogrody botaniczne pełniły wiele różnorodnych funkcji, z których najważniejszą było gromadzenie i udostępnianie zainteresowanym rozmaitych kolekcji roślin. Początkowo kolekcje takie obejmowały głównie rośliny lecznicze służące edukacji przyszłych lekarzy czy farmaceutów. Z czasem jednostki te realizowały funkcje edukacyjne, rekreacyjne, a nierzadko kulturalne. Nadzór nad obiektami pełnią różne jednostki państwowe czy prywatne. W artykule przybliżono funkcje ogrodów botanicznych administrowanych przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe (PGL LP) ze szczególnym uwzględnieniem ich roli edukacyjnej i rekreacyjnej. (abstrakt oryginalny)

Over the centuries, botanical gardens have had many different functions, the most important of which was to collect and make available various collections of plants to interested parties. Initially, such collections mainly included medicinal plants for the education of future doctors or pharmacists. Over time, these units carried out educational, recreational and often cultural functions. The facilities are supervised by various state or private entities. The article presents the functions of botanical gardens administered by the State Forests Holding "State Forests" (PGL LP) with particular emphasis on their educational and recreational role. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Avery Jr G.S.: Botanic gardens - what role today? An "operation bootstraps" opportunity for botanists, American Journal of Botany 1957, nr 44(3), s. 268-71.
 2. Borsch T., Lohne C.: Botanic gardens for the future: integrating research, conservation, environmental education and public recreation, Ethiopian Journal of Biological Science 2014, nr 13, s. 115-133.
 3. Czerepaniak-Walczak M.: Pedagogika czasu wolnego: Schole w szkole i poza szkołą, [w:] Rekreacja i czas wolny, R. Winiarski (red.),Oficyna Wydawnicza Łośgraf, Warszawa 2011.
 4. Flanagan C.: The history and significance of public gardens, [w:] Public Garden Management: A Complete Guide to the Planning and Administration of Botanical Gardens and Arboreta, D.A. Rakow, S.A. Lee (red.), John Wiley & Sons, Hoboken, New Jersey 2011, s. 15-29.
 5. Grzonkowska J.: Ogrody botaniczne jako naukowo opracowane kolekcje muzealne, Muzealnictwo 2014, nr 55, s. 180-189.
 6. Mynarski W.: Czynniki i prognozowane kierunki rozwoju rekreacji fizycznej, [w:] Teoretyczne i empiryczne zagadnienia rekreacji i turystyki, W. Mynarski (red.), AWF w Katowicach, Katowice 2008, s. 11-31.
 7. Powledge F.: The evolving role of botanical gardens, BioScience 2011, nr 61(10), s. 743.
 8. Teoria i metodyka rekreacji - zagadnienia podstawowe, Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego, Poznań 2001.
 9. Truszkowska-Wojtkowiak M.: Fenomen czasu wolnego, Harmonia Universalis, Gdańsk 2012.
 10. Tumiłowicz J.: Uwagi o zakładaniu i prowadzeniu arboretów w Polsce, Rocznik Polskiego Towarzystwa Dendrologicznego 2010, nr 58, s. 55-60.
 11. Ustawa o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 880).
 12. Wolańska T.: Leksykon. Sport dla wszystkich - rekreacja ruchowa, AWF w Warszawie, Warszawa 1997, s. 59.
 13. www.bgci.org/ (dostęp: 28.04.2020).
 14. www.kudypy.olsztyn.lasy.gov.pl/ (dostęp: 17.04.2020).
 15. www.lasy.gov.pl (dostęp: 17.04.2020).
 16. www.lbg.lasy.gov.pl/ (dostęp: 17.04.2020).
 17. www.robia.pl (dostęp: 17.04.2020).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2353-9178
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.22630/TIRR.2020.13.11
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu