BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sokolova Sofiia (Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi)
Tytuł
Turystyka jako metoda demistyfikacji bezpośredniej
Tourism as a Method of Direct Demystification
Źródło
Turystyka i Rozwój Regionalny, 2020, vol. 13, s. 139-149, rys., tab., bibliogr. 19 poz.
Journal of Tourism and Regional Development
Tytuł własny numeru
Kierunki i wyzwania rozwoju regionalnego
Słowa kluczowe
Turystyka, Logika, Badania naukowe
Tourism, Logic, Scientific research
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule zaprezentowano analizę koncepcji turystyki z punktu widzenia jej funkcji demistyfikacyjnej. Chociaż turystyka istnieje od dawna - rzeczywistość społeczeństwa, które cierpi z powodu agresywnych wojen informacyjnych, wymaga nowego skupienia się na turystyce jako możliwości zastosowania umiejętności krytycznego myślenia. Efektywnymi metodami uzasadniania bezpośredniego podczas podróży turystycznych są spostrzeganie, obserwacja i doświadczenie. Podczas wykonywania tych technik należy zachęcać turystów do stosowania formalnych metod logicznych, takich jak analiza, sprawdzanie, porównanie, wyjaśnianie, wnioskowanie oraz uogólnienie, które prowadzą do obalenia mitów i stereotypów związanych z miejscem turystycznym. (abstrakt oryginalny)

The article presents analyses of tourism conception form the point of view of its demystification function. Although tourism has existed for a long time society's reality which suffers from aggressive information wars requires new focus on tourism as a possibility to apply skills of critical thinking. Perception, observation and experience are effective ways of direct justification during tourist trips. While performing these techniques tourists should be encouraged to apply formal logical methods such as analyses, testing, comparison, explana-tion, conclusion and generalization which leads to refutation of myths and stereotypes related to the tourist destination. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Brewer M.B., Miller N.: Beyond the contact hypothesis: Theoretical perspectives on desegregation, [w:] Groups in contact: The psychology of desegregation, M.B. Brewer, N. Miller (red.), Academic Press, Orlando 1984
 2. Churches R., Terry R.: : NLP dla nauczycieli: Szkoła dla efektywnego nauczania, Onepress, Gliwice 2010.
 3. Cielecki M.: Nieskuteczność redukcji uprzedzeń poprzez porsonalizację grupy obcej: przypadek Rosjanina, (w:) Konflikty międzygrupowe: Przejawy, źródła i metody rozwiązywania, K. Skarżyńska, U. Jakubowska, J. Wasilewski (red.), Wydawnictwo Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej "Academica", Warszawa 2007.
 4. Jaskiernia J.: Rola mitów i stereotypów w procesie integracji europejskiej, [w:] Mity i stereotypy w polityce: Przeszłość i teraźniejszość, A. Kasińska-Metryka, Michał Gołoś (red.), Polskie Towarzystwo Nauk Politycznych, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2010.
 5. Lubiewski P.: Podstawowe problemy metodologiczne, (w:) Praca dyplomowa z bezpieczeństwa: wprowadzenie do badań, A. Wawrzusiszyn (red.), Difin, Warszawa 2016.
 6. Nieznański E.: Logika: Podstawy - język - uzasadnianie, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2000.
 7. Palka S.: Metoda badawcza w procesie kształcenia, [w:] Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, tom III (M-O), Wydawnictwo Akademickie "Żak", Warszawa 2004.
 8. Pettigrew T.F.: Generalized intergroup contact effects on prejudice, Personality and Social Psychology Bulletin 1997, nr 23(2), s. 173-185.
 9. Petzel J.: Uzasadnianie twierdzeń, [w:] Logika dla prawników, A. Malinowski (red.), Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2002.
 10. Rosenau J.N.: The Study of Global Interdependence, Frances Pinter, Londyn 1980.
 11. Sokolova S.: Turystyka edukacyjna jako forma kontaktu z językiem i kulturą, (w:) Problemy rozwoóju regionalnego i lokalnego w Polsce K. Krzyżanowska, M. Roman (red.), Wydawnictwo Urzędu Miejskiego w Pułtusku, Pułtusk 2015.
 12. Sokolova S.: Turystyka naukowa jako specyficzna forma rynku spotkań biznesowych czy nowy rodzaj turystyki?, Turystyka i Rozwój Regionalny 2016, nr 6, 2016, s. 91-98.
 13. Tajfel H.: : Interindividual behaviour and intergroup behavior, [w:] Differentiation between social groups, H. Tajfel (red.), Academic Press, Londyn 1978.
 14. Triandis H.C.: Culture and social behavior, McGraw-Hill College, New York 1994.
 15. Wysocka E.: Stereotyp społeczny, [w:] Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, tom V(R-St), Wydawnictwo Akademickie "Żak", Warszawa, 2006.
 16. Ziembiński Z.: Logika praktyczna, wyd. XXVI, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
 17. Кулік В.В.: Теоретичні основи культурного туризму, Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата, культурології: 26.00.01: теорія та історія культури, Symferopol 2009.
 18. Методичні рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу під час проведення навчальних екскурсій та навчальної практики учнів загальноосвітніх навчальних закладів, Лист МОН nr 1/9-61 від 06.02.2008 року, Kijów.
 19. Слободенюк Е.В.: Туризм як чинник гуманізації відносин між народами. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата, філософських наук: 09.00.03: соціальна філосо-фія та філософія історії, Kijów 2003.Press, Orlando 1984.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2353-9178
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.22630/TIRR.2020.13.12
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu