BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sidorow Wiktor (Petersburski Uniwersytet Państwowy), Szostok Patrycja (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
Tytuł
Tolerancja: aspekt medialny
Tolerance: the Media Aspect
Źródło
Studia Politicae Universitatis Silesiensis, 2012, T. 8, s. 145-154
Słowa kluczowe
Media, Media komunikowania, Konflikty etniczne, Terroryzm, Etyka
Media, Media communication, Ethnic conflicts, Terrorism, Ethics
Uwagi
summ.
Abstrakt
Jak jednak w takiej sytuacji rozumieć tolerancję? Wyjęcie poza nawias tolerancji sprawia, że nie można tolerancji traktować jako zasady uniwersalnej. Jeżeli będziemy się odnosić do osobistego stosunku do tolerancji, sfera stosowania zasady nie będzie uniwersalna. Wszystko to wskazuje na niedoskonałość przyjętych do czasów obecnych określeń tolerancji: gdy prawidłowość jest określona, nie są potrzebne omówienia, a jeśli są potrzebne, wnioskowanie jest bezpodstawne. W związku z tym ustalmy, że tolerancja nie jest ideałem, a pewnego rodzaju politycznie aktualnym wartościowym symbolem, którego zawartość jest nieustannie dyskutowana. Jednak czy tolerancja pozostaje nadal wartością? Czy realizuje się ją w prasie? Analiza sfery medialnej pokazuje, że tolerancja w mediach tradycyjnie wiąże się z ideami praw człowieka, przykazaniami moralno-etycznymi, jak również z ustanowieniem "wspólnego pola rozmowy" jako bazy powstania stosunków tolerancji. Można powiedzieć, że w dziennikarstwie tolerancja aklimatyzuje się i rysuje wyjątkowo intuicyjnie. Czy zawsze pomyślnie? - oto jest pytanie. Jednak jest to pytanie aktualne, które za każdym razem, kiedy tylko gdziekolwiek ma miejsce kolejne wyjątkowe zdarzenie, jest stawiane na nowo przez samo życie. I kolejny raz chciałoby się spojrzeć na charakter przedstawiania takiego wydarzenia w środkach masowego komunikowania. (fragment tekstu)

The author ponders on the issue of tolerance in the context of journalist work. He undermines the thesis about the necessity of referring to all people in tolerant manner, showing that not only is tolerance unnecessary at all times but also sometimes virtually impossible. The starting point for the author is a belief that tolerance per se is of a little value when it is not based on understanding and acceptance of other people's ideology, worldview and systems of values. However, this acceptance does not always seem feasible, which can be proved by the examples of terrorist attacks, ethnic and political conflicts. Therefore, tolerance understood as some kind of political correctness, which demands paying the equal respect and showing equal understanding to otherness of a various kind, may turn out to be dangerous attitude with reference to otherness that questions basic values, such as respect to one's life. Hence, a journalist should not, on the one hand, be in a hurry to judge. On the other hand, he/she ought not to show tolerance for otherness too ardently because only through defense of followed belief systems can we arrive at - determined by a sense of justice and mutual well-being - tolerance. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. A. Мелихов: Толерантность-норма или добродетель? "Дружба народов" 2007, № 3
 2. Г. С. Померанц: Кризис Запада и ислам. B: Актуальные проблемы Европы = Urgent problems of Europe. Редкол.: Т.Г. Пархалинаи др. "ИНИОН" 2008, № 1
 3. Мусульмане в Европе: существуют ли пределы интеграции? = Muslims in Europe: are there limits to integration? / Ред. -сост. Т.С. Кондратьева, И.С. Новоженовa, c. 49
 4. И. Петровская: Слушайте песню "Валенки". "Известия", 3 апр., 2010
 5. А. Стрит: Дженнет Абдурахманова мстила за Умалата Магомедова [http://www.trud.ru/article/02-04-2010/239411_dzhanet_abduraxmanova_mstila_za_umalata_ magomedova.html (15.01.2012)]
 6. Цит. по: П.Н. Воге: Ислам в современном мире. B: Мусульмане в Европе: существуют ли пределы интеграции? = Muslims in Europe: are there limits to integra-tion? c. 16
 7. М. Франкетти: Где рождается ненависть «Чёрных вдов». "La Stampa" 19 апр., 2010 [http://inopressa.ru/article/19Apr2010/lastampa/mariam.html (15.01.2012)]
 8. Краткая философская энциклопедия. Ред. Е. Ф. Губский, Г. В. Кораблева, В. А. Лутченко. Москва 1994, c. 168
 9. С. Ключников: Война без правил. "Лит. Газета" 2010, № 21
 10. Н. Островский: Как закалялась сталь. Т. 1. Москва 1969, c. 251
 11. Д. Евстифеев: «Шахидские» семьи. "Известия" 2 апр., 2010 [http://www.izvestia.ru/obshestvo/article3140389/ (15.01.2012)]
 12. Д. Шерих: Ответ в конце недели. "СПб. Ведомости" 18 июля, 2008
 13. П. Урусов: Иммигранты превращают Италию в «Баракополе». "Невское время" 11 окт. 2008
 14. И. Тишина: Сынам одного Отечества. "Лит. Газета" 2010, № 9
 15. Е. Ямпольская: Счастливы порознь. "Известия" 5 июня, 2008
 16. Честный понедельник: телевизионное ток шоу. НТВ. Эфир: 19 апр. 2010
 17. П. Бурдье: О телевидении и журналистике. Москва 2002, c. 30
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2353-9747
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu