BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kantyka Zbigniew (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
Tytuł
Jan R. Sielezin: Badania źródłoznawcze w politologii. Wybrane zagadnienia metodologiczne
Źródło
Studia Politicae Universitatis Silesiensis, 2012, T. 8, s. 203-205
Słowa kluczowe
Politologia, Nauki społeczne, Metodologia badań, Recenzja
Political science, Social sciences, Research methodology, Review
Abstrakt
Nauka o polityce uzyskując status samodzielnej dyscypliny naukowej, oprócz realizacji wyzwań teoretycznych, związanych z poszukiwaniem prawdy na temat mechanizmów funkcjonowania politycznej sfery życia społecznego, stanęła w obliczu konieczności budowy własnej tożsamości metodologicznej w obrębie nauk społecznych. W polskiej politologii zagadnienia te są traktowane jednak dość marginalnie, niewiele jest też wydawnictw poświęconych tej problematyce. Recenzowana publikacja stanowi wyjątek od tej reguły. Nabiera ona szczególnego znaczenia ze względu na fakt, że w toku studiów politologicznych zwykle eksponuje się, zarówno na poziomie empirycznym (wywiad kwestionariuszowy), jak i teoretycznym (hipotezy i modele), niemal wyłącznie metody i techniki badawcze charakterystyczne dla podejścia typu socjologicznego. W efekcie, student politologii nie ma zwykle kontaktu z regułami pracy typowymi dla warsztatu historyka, choć bardzo często jego praca badawcza wymaga tego typu wiedzy. Stosunkowo wiele prac licencjackich, magisterskich, doktorskich z zakresu politologii to prace należące do obszaru historii politycznej, a ich realizacja musi wówczas opierać się na analizie dokumentów, które stają się podstawowym źródłem danych. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2353-9747
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu