BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Myśliwiec Małgorzata (Uniwersytet Śląski)
Tytuł
María Belén Martín Castro: Análisis de la Política de Juventud en el Estado de Bienestar Español (1975-2005)
Źródło
Studia Politicae Universitatis Silesiensis, 2012, T. 8, s. 206-209
Słowa kluczowe
Politologia, Młodzież, Ludzie młodzi, Recenzja, Polityka społeczna
Political science, Youth, Young people, Review, Societal policy
Kraj/Region
Hiszpania
Spain
Abstrakt
Po dwudziestu latach przemian demokratycznych Polska nadal stoi wobec bardzo wielu wyzwań, związanych z koniecznością politycznego zaprojektowania i prawnego uregulowania funkcjonowania istotnych obszarów życia społecznego. Jednym z nich pozostaje niewątpliwie problem stosunku państwa i elit politycznych do spraw młodzieży. Umiejętne sformułowanie celów polityki państwa w ramach owego obszaru społecznej rzeczywistości, a także przyjęcie stosownych regulacji prawnych, może mieć ogromne znaczenie dla jego przyszłości. Obecność Polski w strukturach jednoczącej się Europy stwarza bowiem z jednej strony ogromną szansę dla młodych obywateli, z drugiej jednak jest związana z pojawieniem się nowych zagrożeń. Dlatego analiza przykładu kształtowania i realizowania w tym zakresie polityki państwa, które od końca lat siedemdziesiątych XX wieku cieszy się demokracją, a od połowy lat osiemdziesiątych ubiegłego stulecia należy do struktur jednoczącej się Europy, może być niezwykle pomocne w określeniu najważniejszych potrzeb, szans i zagrożeń dla współczesnej młodzieży w Polsce. Między innymi z tego powodu książka Marii Belen Martin Castro może być dla polskiego politologa lekturą ciekawą. Kompleksowa analiza problemu polityki wobec młodzieży w hiszpańskim państwie dobrobytu w latach 1975-2005 jest bowiem pierwszym w Hiszpanii opracowaniem poświęconym temu zagadnieniu z perspektywy politologicznej. Wcześniejsze badania - głównie socjologiczne - poświęcone były przeważnie wybranym problemom współczesnej młodzieży. Książka składa się z siedmiu obszernych rozdziałów, które tworzą logiczną i usystematyzowaną całość. Autorka zawarła w nich bowiem zarówno cele badawcze, założenia metodologiczne i rozważania teoretyczne, jak i analizę przyjętych w Hiszpanii rozwiązań prawnych i instytucjonalnych w badanym zakresie, która stanowi najważniejszą część pracy. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2353-9747
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu