BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Brach Jarosław (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu), Wojtowski Bartosz (Uniwersytecki Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu)
Tytuł
Ekologizacja ostatniej mili od strony taborowej
Ecologization of the Van Fleet Strategy within the Framework of the Last Mile Deliveries
Źródło
Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Zielonej Górze, 2021, nr 14, s. 5-23, tab., bibliogr. 9 poz.
Scientific Journal of Polish Economic Society in Zielona Góra
Słowa kluczowe
Inteligentne miasto, Ekologia
Smart city, Ecology
Uwagi
Klasyfikacja JEL: R4
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule autorzy podjęli niezwykle dzisiaj aktualną problematykę, jaką jest wprowadzanie proekologicznego taboru samochodowego na paliwa alternatywne i z alternatywnymi, w pełni elektrycznymi zespołami napędowymi w miejskich dostawach realizowanych w ramach tzw. ostatniej mili. Cel polegał na stwierdzeniu, czy obecnie w polskich warunkach kosztowych i prawnych wprowadzenie takiego taboru wykazuje uzasadnienie ekonomiczne. Dane do artykułu pochodzą z badań autorskich, wykonanych przez zespół w ramach projektu dotyczącego celowości wprowadzenia w polskich miastach idei tzw. zielonego inteligentnego miasta.(abstrakt oryginalny)

In the article, the authors dealt with the issues that are extremely current today, as is the introduction of a pro-ecological van fleet using alternative fuels and with alternative, fully electric power units in urban del iveries under the so called last mile. The aim was to determine whether the introduction of such vehicles currently demonstrates economic justification in the Polish cost and legal conditions. The data for the article comes from the author's research carri ed out by the team as a part of the project on t h e purposefulness of introducing the so called green smart city.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Davydenko, I., Hopman, W.M.M. (2020). Effect of pick-up points and returns on CO2 emissions in last mile parcel delivery networks. TNO, https://repository.tno.nl/islandora/object/uuid%3A69521201-d3ec-4f9f-985d-072d83077e67.
  2. Bram, K. (2020). Less fragmentation and more sustainability: How to supply nanostores in urban areas more efficiently?, City Logistics 2019, www.sciencedirect.com, Elsevier B.V., Transportation Research Procedia, 46,117-124.
  3. Materiały wewnętrzne Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu.
  4. Raport (2019). Analiza całkowitych kosztów posiadania (TCO) dostawczego pojazdu elektrycznego oraz jego konwencjonalnego odpowiednika, Warszawa: PSPA.
  5. Rozporządzenie Ministra Aktywów Państwowych z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru projektów do udzielenia wsparcia ze środków Funduszu Niskoemisyjnego Transportu, Dz.U. 2019 poz. 2526.
  6. Wojtowski B. (2020). Zastosowanie samochodów z alternatywnymi systemami napędowymi lub zasilanych alternatywnymi paliwami w zabezpieczeniu potrzeb transportowych szpitala. Debiuty Studenckie, seria Logistyka i Transport, Wrocław: Wyd. UE.
  7. Wojtowski, B. (2019a). Volkswagen Caddy CNG. Ciężarówki i autobusy, nr 3-4.
  8. Wojtowski, B. (2019b). Volkswagen e-Crafter. Ciężarówki i autobusy, nr 11-12.
  9. Jazdy próbno-testowe samochodem dostawczym GAZ GAZELLA NEXT w odmianie van - furgon fabryczny z silnikiem benzynowo-gazowym, zespół badawczy - mgr inż. Bartosz Wojtowski, inż. Grzegorz Teperek, nadzór merytoryczny nad badaniami - dr hab. prof UEW Jarosław Brach, maszynopis na prawach rękopisu, Legnica-Wrocław sierpień-wrzesień 2020.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2391-7830
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.26366/PTE.ZG.2021.188
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu