BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zasępa Bożena (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
Tytuł
Prognozy demograficzne dla Polski do roku 2050 - analiza wybranych aspektów procesu starzenia się populacji
The Population Projects of Poland to 2050 - Analysis of Selected Aspects of the Population Aging
Źródło
Studia Politicae Universitatis Silesiensis, 2015, T. 14, s. 81-104
Słowa kluczowe
Demografia, Starzenie się społeczeństw, Prognozy demograficzne
Demography, Ageing of the population, Demographic forecasts
Uwagi
summ.
Abstrakt
The article concerns the prospects of demographic growth of Poland to 2050, based on the results of the latest forecast GUS (2014), Eurostat and the United Nations (2012). A characteristic feature of population change in the world, is the intensification of the process of aging of the population, but his special character applies to highly developed countries. Quantitative analysis of the available data indicates that Poland will become one of the oldest countries in Europe. Depending on the forecast, the decrease in population by 2050 will be between 3,6 - 4,5 million. However, fundamental changes will concern the structure of the population by age. All the indicators of population aging clearly show, that in the analyzed term Poland will have experience the demographic crisis - hyper aging. Its consequences will concern to many areas of social, economic and political life(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Abramowska-Kmon A.: O nowych miarach zaawansowania procesu starzenia się ludności. ,,Studia Demograficzne" 2011, nr 1(159).
 2. Age Specific Fertility Rates, http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/submitViewTableAction.do?dvsc=4 (dostęp: 12.12.2014).
 3. Coulmas F.: Population Decline and Ageing in Japan - the Social Consequences. New York 2007.
 4. Denzin N.K.: Sociological Methods: A Sourcebook. New Brunswick-New York 2006 za: Szatur-Jaworska B.: Diagnozowanie w polityce społecznej. Warszawa 2014.
 5. Górniak J., Mazur S.: Polityki publiczne oparte na dowodach i ich zastosowanie do rynku pracy. W: W kierunku polityki rynku pracy opartej na dowodach. Red. J. Górniak, S. Mazur. Warszawa 2011, http://www.obserwatorium.pracodawcyrp.pl/images/W_kierunku_polityki_opartej_na_dowodach_ost.pdf (dostęp: 15.03.2015).
 6. http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/submitViewTableAction.do?dvsc=4 (dostęp: 2.01.2014).
 7. http://data.un.org/Data.aspx?d=PopDiv&f=variableID%3a51 (dostęp: 21.12.2014).
 8. http://data.un.org/Data.aspx?d=PopDiv&f=variableID%3a64 (dostęp: 21.12.2014).
 9. http://ec.europa.eu/eurostat/data/database (dostęp: 21.12.2014).
 10. http://esa.un.org/unpd/wpp/Excel-Data/fertility.htm (dostęp: 20.12.2014).
 11. http://esa.un.org/unpd/wpp/Excel-Data/migration.htm (dostęp: 20.12.2014).
 12. http://esa.un.org/unpd/wpp/Excel-Data/mortality.htm (dostęp: 20.12.2014).
 13. http://esa.un.org/unpd/wpp/Excel-Data/population.htm (dostęp: 21.12.2014).
 14. http://esa.un.org/unpd/wpp/index.htm (dostęp:16.12.2014).
 15. http://pl.scribd.com/doc/14387999/eBook-PL-LAO-TSY-Tao-Te-King-czyli-Ksi%C4%99ga-Drogi-i-Cnoty-Tao-Filozofia-Taoizm-Chiny-Historia-Sztuka-Ksi%C4%85%C5%BCka-Ksiazki#scribd (dostęp: 3.01.2014).
 16. Konecki K.: Studia z metodologii badań jakościowych: teoria ugruntowana. Warszawa 2000.
 17. Life Expectancy by Age and Sex, http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/submitViewTableAction.do (dostęp: 12.12.2014).
 18. Majsner B.: Lokalne inicjatywy na rzecz ustalania kryteriów jakości i standaryzacji usług opiekuńczych świadczonych w miejscu zamieszkania - przykłady dobrych praktyk, http://www.wrzos.org.pl/projekt1.18/download/Ekspertyza%20ZE%20OS.pdf (dostęp: 3.01.2015).
 19. Maksimowicz A.: Przemiany struktury ludności według wieku. W: Teoria przejścia demograficznego. Red. M. Okólski. Warszawa 1990.
 20. Median Age of Population. Main Scenario - Projected Demographic Balances and Indicators, http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/submitViewTableAction.do?dvsc=4 (dostęp: 12.12.2014).
 21. Okólski M., Fihel A.: Demografia. Współczesne zjawiska i teorie. Warszawa 2013.
 22. Old Dependency Ratio 1st Variant (Population 65 and over to Population 15 to 64 years). Main Scenario - Projected Demographic Balances and Indicators, http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/submitViewTableAction.do;jsessionid=9ea7d07d30d80ed7ec073e6d477e8d9db9816d7c2d65.e34MbxeSaxaSc40LbNiMbxeNbxqTe0 (dostęp: 12.12.2014).
 23. Podgórecki A.: Tok postępowania celowościowego. W: Wokół problemów działania społecznego. Red. E. Marynowicz-Hetka. Warszawa 1996.
 24. Population Projections, EUROPOP2013 - Population projections at National Level (proj_13n), Assumptions (proj_13na), http://ec.europa.eu/eurostat/data/database (dostęp: 16.12.2014).
 25. Prognoza ludności na lata 2014-2050. Oprac. M. Waligórska et al. Warszawa 2014.
 26. Szymańczak J.: Starzenie się polskiego społeczeństwa - wybrane aspekty demograficzne. W: Starzenie się społeczeństwa polskiego. Red. G. Ciura, W. Zgliczyński. Warszawa 2012.
 27. Taleb N.N.: The Black Swan: The Impact of the Highly Improbable. 1st edition. New York 2007.
 28. United Nations Department of Economic and Social Affairs/Population Division: World Population Prospects: The 2012 Revision. Vol. I: Comprehensive Tables. New York 2013.
 29. United Nations Department of Economic and Social Affairs/Population Division: Highlights and Advance Tables. New York 2013.
 30. United Nations Department of Economic and Social Affairs/Population Division: World Population Prospects: The 2012 Revision. Methodology of the United Nations Population Estimates and Projections. New York 2014.
 31. United Nations Department of Economic and Social Affairs/Population Division: World Population Prospects: The 2012 Revision. Vol. II: Demographic Profiles. New York 2013.
 32. Zasępa B.: Identyfikacja wyzwań w obszarze polityki społeczno-gospodarczej w Polsce w kontekście procesu starzenia się populacji. W: Osoby starsze w przestrzeniu życia społecznego. Red. ROPS Województwa Śląskiego. Katowice 2014.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2353-9747
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu