BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Grzywna Paweł (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
Tytuł
Bezpieczeństwo zdrowotne - wprowadzenie do problematyki
Health security - an Introduction to the Problems
Źródło
Studia Politicae Universitatis Silesiensis, 2015, T. 14, s. 105-121
Słowa kluczowe
Bezpieczeństwo, Zdrowie
Security, Health
Uwagi
summ.
Abstrakt
The aim of this paper is to present and analyze the concept of health security. The main categories conditioning the health security will be explained, including the security context of the sectoral approach. Furthermore, objective and subjective aspects of health security will be taken into consideration in this paper.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Biuro Bezpieczeństwa Narodowego: Bezpieczeństwo zdrowotne. BBN a ochrona zdrowia, http://www.bbn.gov.pl/pl/wydarzenia/bezpieczenstwozdrowot/2046,BBNaochronazdrowia.html (dostęp: 04.12.2014).
 2. Biuro Bezpieczeństwa Narodowego: Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej. Warszawa 2013, http://www.spbn.gov.pl/ (dostęp: 12.12.2014).
 3. Brzeziński M.: Kategoria bezpieczeństwa. W: Bezpieczeństwo wewnętrzne państwa. Wybrane zagadnienia. Red. S. Sulowski, M. Brzeziński. Warszawa 2009.
 4. Buzan B., Wæver O., de Wilde J.: Security. A New Framework for Analysis. Boulder-London 1998.
 5. Cieślarczyk M.: Teoretyczne i metodologiczne podstawy badania problemów bezpieczeństwa i obronności państwa. Siedlce 2009.
 6. Commission on Human Security: Human Security Now. New York 2003, www.unocha.org/humansecurity/chs/finalreport/English/FinalReport.pdf (dostęp: 18.12.2014).
 7. Evans G.: Współpraca dla pokoju. Agenda globalna na lata dziewięćdziesiąte i następne. Przeł. K. Paturej, R. Smoleń. Warszawa 1994.
 8. Fifty-Fourth World Health Assembly (WHA54.14): Global Health Security: Epidemic Alert and Response, apps.who.int/medicinedocs/documents/s16356e/s16356e.pdf (dostęp: 18.12.2014).
 9. Frączkiewicz-Wronka A.: Perspektywa terytorialna w kształtowaniu i realizacji celów publicznych w obszarze ochrony zdrowia. W: Ochrona zdrowia w regionie. Aspekty organizacyjne i prawne. Red. A. FrączkiewiczWronka. Katowice 2006.
 10. http://cips.uottawa.ca/thehumansecurity-networkfifteen-years-on/ (dostęp: 16.08.2014).
 11. http://www.cbos.pl/PL/publikacje/raporty.php (dostęp: 10.02.2015).
 12. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. Dz. U. 1997, Nr 78, poz. 483, z późn. zm.
 13. Konstytucja Światowej Organizacji Zdrowia, Porozumienie zawarte przez Rządy reprezentowane na Międzynarodowej Konferencji Zdrowia i Protokół dotyczący Międzynarodowego Urzędu Higieny Publicznej, podpisane w Nowym Jorku dnia 22 lipca 1946 r.. Dz.U. 1948, Nr 61, poz. 477.
 14. Korzeniowski L.F.: Securitologia. Nauka o bezpieczeństwie człowieka i organizacji społecznych. Kraków 2008.
 15. Kukułka J.: Międzynarodowe stosunki polityczne. Warszawa 1982.
 16. Marczuk K.P.: Bezpieczeństwo wewnętrzne w poszerzonej agendzie studiów nad bezpieczeństwem. W: Bezpieczeństwo wewnętrzne państwa. Wybrane zagadnienia. Red. S. Sulowski, M. Brzeziński. Warszawa 2009.
 17. Marczuk K.P.: Trzecia opcja. Gwardie narodowe w wybranych państwach basenu Morza Śródziemnego. Warszawa 2007.
 18. Okubo S.: "Freedom from Fear and Want" and "the Right to Live in Peace, and "Human Security". "Ritsumekan International Affairs" 2007, Vol. 5.
 19. Orczyk J.: Polityka społeczna. Uwarunkowania i cele. Poznań 2008.
 20. Paris R.: Human Security: Paradigm Shift or Hot Air? "International Security" 2001, Vol. 26, No. 2, http://live.belfercenter.org/publication/394/human_security.html (dostęp: 16.12.2014).
 21. Przewodzki E.: Bezpieczeństwo militarne państwa - analiza podstawowych pojęć i treści. Warszawa 1997.
 22. Roosevelt F.D.: The Four Freedoms. Delivered 6 January 1941, http://www.americanrhetoric.com/speeches/fdrthefourfreedoms.htm (dostęp: 12.12.2014).
 23. Ruszkowski J.: Zwiększenie bezpieczeństwa zdrowotnego. Ekspertyza finansowana ze środków projektu nr POPT.03.04.0000019/07 w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 wykonana na zlecenie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. Warszawa 2010, https://www.mir.gov.pl/szukaj/Strony/Results.aspx?k=ruszkowski&s= (dostęp: 18.12.2014).
 24. Stefanowicz J.: Bezpieczeństwo współczesnych państw. Warszawa 1984.
 25. United Nations Development Program: Human Development Report 1994. New York-Oxford 1994.
 26. United Nations Trust Fund for Human Security: Human Security for All, http://www.unocha.org/humansecurity/abouthumansecurity/human-security-all (dostęp: 16.12.2014).
 27. Włodarczyk W.C.: Polityka zdrowotna i wykluczenie społeczne. W: Polityka zdrowotna wobec dostępności, wykluczenia społecznego oraz nierówności w zdrowiu. Red. S. Golinowska. Warszawa 2007.
 28. World Health Organization: Health Systems Strengthening Glossary: Public Health, http://www.who.int/healthsystems/hss_glossary/en/index8.html#17 (dostęp: 20.12.2014).
 29. World Health Organization: The World Health Report 2007 - A Safer Future: Global Public Health Security in the 21st Century, http://www.who.int/whr/2007/en/ (dostęp: 16.12.2014).
 30. Woźniak Z.: W stronę zdrowia społeczności - socjologiczny kontekst nowej polityki zdrowotnej. "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny" 2004, R. 66, z. 1.
 31. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 7 stycznia 2004 r., sygn. akt K 14/03, OTK ZU 2004, seria A, nr 1, poz. 1
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2353-9747
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu