BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Brol Michał (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
Tytuł
Młodzieżowa rada gminy jako przykład uczestnictwa młodzieży w życiu społeczno-politycznym
Youth District Councils as an Instance of Youth Participation in Socio-Political Life
Źródło
Studia Politicae Universitatis Silesiensis, 2013, T. 10, s. 30-52
Słowa kluczowe
Jednostki samorządu terytorialnego (JST), Samorząd terytorialny, Ludzie młodzi
Local government units, Local government, Young people
Uwagi
summ.
Abstrakt
Młodzieżowe rady gmin działają w Polsce od początku lat dziewięćdziesiątych XX wieku, a zatem narodziły się wraz z nowym samorządem terytorialnym. Choć formalnie możliwość ich powoływania powstała w 2001 roku z nowelizacją ustawy o samorządzie gminnym, to ich historia ma już dwadzieścia lat. Wydaje się to dobrą okazją do podsumowania ich działalności, ale także do szerszego spojrzenia na tę dość niszową problematykę w dzie-dzinie badań samorządu terytorialnego.

The aim of this article is to present the issue of youth councils of municipalities in the broader context, namely in this case, the social and political participation of young people in the local communities. Author systematise the knowledge about the forms of youth activity at the local level, proposes a comprehensive definition of youth district councils, and also shows the functions that perform this type of structure. The article is a political science analysis of the phenomenon rather not discussed in field of self-government literature. Key words: youth district councils, social participation, political participation(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Brol M. : Funkcjonowanie młodzieżowych rad gmin na przykładzie wybranych miast województwa śląskiego. [Niepublikowana praca magisterska napisana pod kierunkiem prof. dr. hab. S. Wróbla, Katowice 2009].
 2. Jóźwiak J. : Spis Powszechny Młodzieżowych Rad [Akademia Młodzieżowa "Activitatis.pl" (17.11.2009)].
 3. Taubenszlag R. : Samorząd uczniowski jako czynnik wychowania społecznego. Warszawa 1960.
 4. Putnam R. D. : Demokracja w działaniu. Przeł. J. Szacki. Kraków 1995.
 5. Leoński Z. : Ustrój i zadania samorządu terytorialnego w Polsce. Poznań 1994.
 6. Tkaczyk S. : Standardy funkcjonowania w Polsce młodzieżowych rad gmin, młodzieżowych rad powiatu. W: Materiały II Konwencji Ruchu Przeciw Bezradności Społecznej. Warszawa 2003.
 7. Debiel S. : (Sozial-)Padagogische Positionsmarkierung von Partizipation. In: Die Demokratie entdeckt ihre Kinder. Politishe Partizipation durch Kinder-und Jugendforen. Hrsg. W.D. Dukow, S. Spindler. Opladen 2000.
 8. Zinser C. : Erfahrungen mit Modellen gesellschaftlicher Beteiligung von Kindern und Jugendlichen in der Bundesrepublik. In: Die Demokratie entdeckt ihre Kinder. Politishe Partizipation durch Kinder-und Jugendforen. Hrsg. W.D. Dukow, S. Spindler. Opladen 2000.
 9. Granat M. : Opinia w sprawie zgodności z Konstytucją RP projektu ustawy o przedstawicielstwach młodzieży i ich uczestnictwie w życiu publicznym. Druk sejmowy nr 3795, Warszawa 2005 [http://orka.sejm.gov.pl/rexdomk4.nsf/($All)/AC2B FABFB3B053C4C1257003003CF966/$File/I1025-05.rtf?OpenElement (1.01.2010)].
 10. Sarnecki P. : Opinia o projekcie ustawy o przedstawicielstwach młodzieży [...]. Druk sejmowy nr 3795. Warszawa 2005 [http://orka.sejm.gov.pl/rexdomk4.nsf/($All)/E17386A3FA0C2280C1256FEE002D5167/$File/I1025_05.rtf?OpenElement (1.01.2010)].
 11. Sakowicz M. : Modernizacja samorządu terytorialnego w procesie integracji Polski z Unią Europejską. Warszawa 2006.
 12. Przecławski K. : Instytucje wychowania w wielkim mieście: wybrane problemy socjologii wychowania. Warszawa 1971.
 13. Hajduk B. : Socjalizacja studentów. Warszawa 2003.
 14. Gieorgica P. , Tarkowski J. , Żółtaniecki R. : Władza i polityka lokalna. Warszawa 1980.
 15. Easton D. : The Political System. An inquiry into the State of Political Science. New York 1959.
 16. Wróbel S. : Funkcjonalistyczne koncepcje władzy. W: Władza polityczna. Koncepcje i ujęcia zjawiska. Red. S. Wróbel. Katowice 1997.
 17. Bronowicka A. : Alienacja polityczna i społeczna jako wyznacznik zachowań wyborczych młodzieży. W: Wyzwania i zagrożenia demokracji w Polsce w obliczu wyborów 2005. Red. A. Bronowicka. Opole 2006.
 18. Świątnicki K. : Nagrody zewnętrzne a motywacja: rehabilitacja nagród zewnętrznych. W: Psychologia społeczna w zastosowaniach. Red. K. Lachowicz-Tabaczek. Wrocław 2001.
 19. Suchodolski B. : Wychowanie mimo wszystko. Warszawa 1990.
 20. Regulski J.: Samorząd III Rzeczypospolitej. Koncepcje i realizacja. Warszawa 2000.
 21. Frączak P. : Rola aktywności obywatelskiej w rozwoju lokalnym. W: Aktywność obywatelska w rozwoju społeczności lokalnej, od komunikacji do współpracy. Red. M. Warowicki, Z. Woźniak. Warszawa 2001.
 22. Sałustowicz P. : Udział młodzieży w samorządności lokalnej. W: Materiały II Konwencji Ruchu Przeciw Bezradności Społecznej. Warszawa 2003.
 23. Sztompka P. : Socjologia. Analiza społeczeństwa. Kraków 2005.
 24. Mandal E. : Psychologiczna analiza procesu socjalizacji. W: Współczesne problemy socjalizacji. Red. E. Mandal, R. Stefańska-Klar. Katowice 1995.
 25. Przetacznikowa M. : Rozwój struktury i mechanizmów regulacyjnych czynności ludzkich. "Psychologia Wychowawcza" 1971, T. 2.
 26. Geulen D. ,Hurrelmann K. : Zur Programmatik einer umfassenden Sozialisations-theorie. In: Handbuch der Sozialisationsforschung. Hrsg. K. Hurrelmann, D. Ulich. Weinheim 1980.
 27. Tillmann K. J.: Teorie socjalizacji. Społeczność, instytucja, upodmiotowienie. Przeł. G. Bluszcz, B. Miracki. Warszawa 2006.
 28. Narkiewicz-Niedbalec E. : Socjalizacja poznawcza uczącej się młodzieży. Studium z zakresu socjologii wiedzy i edukacji. Zielona Góra 2006.
 29. Szacka B. : Wprowadzenie do socjologii. Warszawa 2003.
 30. Geisler R. : W poszukiwaniu cnót obywatelskich. Socjalizacja polityczna a elity regionalne województwa śląskiego. W: Obywatel w lokalnej społeczności. Studia i szkice socjologiczne. Red. M. S. Szczepański, A. Śliz. Tychy-Opole 2004.
 31. Bronfenbrenner U. : Die Okologie menschlichen Entwicklung. Naturliche und geplante Experimente. Stuttgart 1981.
 32. Bartoszek A. : Społeczne tworzenie osobowości. Zarys socjologicznych teorii osobowości. Katowice 1994.
 33. Elias N. : Społeczeństwo jednostek. Przeł. J. Stawiński. Warszawa 2008.
 34. Cialdini R. B. : Wywieranie wpływu na ludzi. Przeł. B. Wojciszke. Gdańsk 2003.
 35. Larson R. , Jarrett R. , Hansen D. , Pearce N. , Sullivan P. , Walker K. , Watkins N. , Wood D.: Zorganizowane działania młodzieży jako kontekst pozytywnego rozwoju. W: Psychologia pozytywna w praktyce. Red. P. A. Linley, S. Joseph. Red. wyd. pol. J. Czapinski. Przeł. A. Jaworska-Surma. Warszawa 2007.
 36. Dyoniziak R. : Młodzież epoki przemian. Z badań polskich socjologów. Warszawa 1965.
 37. Bauman Z. : Przyszłość młodych. "Polska" 1962, nr 12
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2353-9747
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu