BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Iwanek Tomasz (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
Tytuł
Zbrodnia agresji w prawie międzynarodowym. Stan po nowelizacji Statutu Rzymskiego MTK
The Crime of Aggression in International Law. After the Rome Statute Reform ICC
Źródło
Studia Politicae Universitatis Silesiensis, 2013, T. 11, s. 287-307
Słowa kluczowe
Prawo, Prawo międzynarodowe, Agresja, Zbrodnie wojenne
Law, International law, Aggression, War crimes
Uwagi
summ.
Abstrakt
Słynne zdanie Machiavellego, głoszące, że "książę nie powinien mieć innej troski ani innej myśli, ani poświęcać się innemu rzemiosłu, jak tylko sprawom wojennym"1, pozostaje prawidłowym opisem realiów współczesnego świata. Wojna, w tym wojna nielegalna i wojna agresywna (pojęcia, które pewnie wzbudziłyby wesołość Machiavellego), pozostają stałym zagrożeniem. Interwencja w Iraku w 2003 roku, wojna lipcowa (II wojna libańska) roku 2006, interwencja rosyjska w Gruzji w sierpniu 2008 roku to tylko najnowsze, i najbardziej kontrowersyjne jej przykłady. Jakkolwiek obecnie trudno jest tutaj rozstrzygać o ich dopuszczalności w świetle prawa między-narodowego, a tym bardziej o ewentualnej odpowiedzialności prawnej ich sprawców, podane przykłady świetnie ilustrują potrzebę jasnego zdefiniowania zasad użycia siły w prawie międzynarodowym oraz, co ważniejsze, zasad ponoszenia odpowiedzialności przez jednostki za dopuszczenie się zbrodni agresji, obejmującej niezgodne z prawem międzynarodowym plano-wanie, przygotowywanie, wszczynanie i prowadzenie wojny.(fragment tekstu)

The article seeks to exploe the legal ramifications and provide analysis of the recent reform of the Rome Statute of the International Criminal Court of 1998 ICC entailing the adoption of a definition of the crime of aggression. Long neglected in international criminal law, the crime of aggression survived on the outskirts of regulation and may be, if circumstances allow, revived and renewed after the decision made at the ICC Review Conference in Kampala. Resolution RC/Res.6, as adopted in Kampala, defines the crime of aggression and sets out the jurisdictional mechanisms for its prosecution before the ICC. However, as the article argus, the compromise that gave life to the definition and the elements of the "new" crime of aggression was flawed, and the form of the crime is thus far from perfect. The author identifies several major problems with the adopted definition. Firstly, its link with UN General Assembly Resolution 3314 of 1974 is a source of a significant legal collision, confusing and wrongly construing the law of international responsibility of states and the law of the international responsibility of indivuals, as those branches of international law are very different from each other. This breeds legal uncertainty as to the content of an "act of aggression" and a possibile, and very serious, violation of the, inviolable and immovable in criminal proceedings, nullum crimen sine lege principle. When the contents of such acts will be determined by the UN Security Council, the nullum crimen principle will be violated. Secondly, the crime of aggression, as definded in Kampala, limits itself by being applicable solety to interstate conflict and senior political leadership. Not only does interstate conflict become less and less frequent, but also the possibility of trying and sentencing a senior political or military leader for the crime of aggression is slim, as evidenced by the problems with the execution of the ICC arrest warrant on President Omar al.-Bashir. Thirdly, the construction of ICC jurisdiction over the crime of aggression, and its purported link with a UN Security Council decision, may not only submit the judicial operations of an independent court and prosecutor to the political issues and machinations ingerent to the UN Security Council, but may also further infringe upon the principle of nullum crimen sine lege. To summarize, the article presents a threefold critique of the definition of the crime of aggression in the Rome Statute of the ICC and expresses the author's Concern for legal certainty and the dangers to international criminal justice. It strives to present the problems as well as several solutions and ways of construction favorable to international criminal justice.Key words: international law, crime, aggression, criminal justice, nullum crimen sine lege principle(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Kress C., von Holtzendorff L.: The Kampala Compromise on the Crime of Aggression. "Journal of International Criminal Justice" 2010, Vol. 8, No 1.
 2. Gaja G.: The Long Journey Towards Repressing Aggression. In: The Rome Statute of the International Criminal Court: A Commentary. Eds. A. Cassese, P. Gaeta, J. R. W. D. Jones. Oxford 2002.
 3. Damgaard C.: Individual Criminal Responsibility for Core International Crimes. Berlin 2008.
 4. Królikowski M., Wiliński P., Izydorczyk J.: Podstawy prawa karnego międzynarodowego. Warszawa 2008.
 5. Grzebyk P.: Odpowiedzialność karna za zbrodnię agresji. Warszawa 2010.
 6. May L.: Aggression and Crimes against Peace. Cambridge 2008.
 7. Solera O.: Defining the Crime of Aggression. London 2007.
 8. The International Criminal Court and the Crime of Aggression. Eds. M. Politi, G. Nesi. Ashgate 2004.
 9. Dinstein Y.: War, Aggression and Self-Defence. Cambridge 2003.
 10. Taft W. H., Buchwald T. F.: Preemption, Iraq and International Law. "American Journal of International Law" 2003, Vol. 97, No 3.
 11. Yoo J.: International Law and the War in Iraq. "American Journal of International Law" 2003, Vol. 97, No 3.
 12. Wedgewood R.: Fall of Saddam Hussein: Security Council Mandates and Preemptive Self-Defence. "American Journal of International Law" 2003, Vol. 97, No 3.
 13. Paulus A.: Jus Cogens in a Time of Hegemony and Fragmentation. "Nordic Journal of International Law" 2005, Vol. 74, No 3-4.
 14. Iwanek T.: The 2003 Invasion of Iraq: How the System Failed. "Journal of Conflict and Security Law" 2010, Vol. 15, No 1.
 15. Brownlie I.: Principles of Public International Law. Oxford 2003.
 16. Bassiouni M. C.: International Crimes: Jus Cogens and Obligation erga omnes. "Law & Contemporary Problems" 1996, Vol. 59, No 4.
 17. Glennon M. J.: The Blank-Prose Crime of Aggression. "Yale Journal of International Law" 2010, Vol. 35, No 1.
 18. Kress C.: The Iraqi Special Tribunal and the Crime of Aggression. "Journal of International Criminal Justice" 2004, Vol. 2, No 2.
 19. Zimmermann A.: Crimes Within the Jurisdiction of the Court. In: Commentary of the Rome Statute of the International Criminal Court, Second Edition. Ed. O. Triffterer. Monachium 2008.
 20. Schabas W. A.: Introduction to the International Criminal Court. Cambridge 2007.
 21. Płachta M.: Międzynarodowy Trybunał Karny. T. 1. Kraków 2004.
 22. Coracini A. R.: The International Criminal Court's Exercise of Jurisdiction Over the Crime of Aggression-at Last...in Reach...Over Some. "Goettingen Journal of International Law" 2010, Vol. 2, No 2.
 23. Kress C.: The Crime of Aggression before the First Review of the ICC Statute. "Leiden Journal of International Law" 2007, Vol. 20, No 4.
 24. Zuppi A. L.: Aggression as International Crime: Unattainable Crusade or Finally Conquering the Evil?. "Pennsylvania State International Law Review" 2007-2008, Vol. 26, No 1.
 25. Heinsh R.: The Crime of Aggression After Kampala: Success or Burden for the Future? "Goettingen Journal of International Law" 2010, Vol. 2, No 2.
 26. Clark R. S.: Negotiating Provisions Defining the Crime of Aggression, its Elements and the Conditions for ICC Exercise of Jurisdiction Over It. "European Journal of International Law" 2010, Vol. 20, No 4.
 27. Meron T.: Defining Aggression for the International Criminal Court. "Suffolk Trans-national Law Review" 2001-2001, Vol. 25, No 1.
 28. Sayapin S.: A Great Unknown: the Definition of Aggression Revisited. "Michigan State Journal of International Law" 2008, Vol. 17, No 2.
 29. Ferencz B.: Defining International Aggression. The Search for World Peace. A Documentary History and Analysis. Vol. 1. New York 1975.
 30. Zabłocka A.: Statut Międzynarodowego Trybunału Karnego a polskie prawo karne materialne. "Kwartalnik Prawa Publicznego" 2001, nr 3.
 31. Solera O.: The Definition Of The Crime Of Aggression: Lessons Not 􀀀Learned. "Case Western Reserve Journal of International Law" 2010, Vol. 42, No 3.
 32. Glennon M. J.: How International Rules Die. "The Georgetown Law Journal" 2005, Vol. 93, Issue 3.
 33. Gronowska B.: Zakaz retroakcji prawa karnego. W: Prawa człowieka i ich ochrona. Red. B. G ronowska, T. Jasudowicz, M. Balcerzak, M. Lubiszewski, R. Mizerski. Toruń 2005.
 34. Grześkowiak A.: Nullum crimen nulla poena sine lege anteriori. W: Prawa człowieka. Model prawny. Red. R. Wieruszewski. Wrocław-Warszawa-Kraków 1991.
 35. Ferdinandusse W. N.: Direct Application of International Criminal Law in National Courts. Haga 2006.
 36. Lamb S.: Nullum crimen, nulla poena sine lege in International Criminal Law. W: The Rome Statute of the International Criminal Court: a Commentary. Vol. 1. Eds. A. Cassese, P. Gaet a, J.R. W.D. Jones. Oxford 2002.
 37. Boot M.: Genocide, Crimes Against Humanity, War Crimes. Nullum crimen sine lege and the Subject Matter Jurisdiction of the International Criminal Court. Intersentia 2002
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2353-9747
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu