BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Tomala-Wawrowska Justyna (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
Tytuł
Polsko-amerykańska współpraca w dziedzinie politycznej i bezpieczeństwa na początku XXI wieku (wybrane aspekty)
Polish American Cooperation in Political and Security Field at the Beginning of Twenty First Century (Selected Aspects)
Źródło
Studia Politicae Universitatis Silesiensis, 2013, T. 11, s. 108-155
Słowa kluczowe
Stosunki międzynarodowe, Bezpieczeństwo, Polityka
International relations, Security, Politics
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Stany Zjednoczone Ameryki, Polska
United States of America (USA), Poland
Abstrakt
Celem niniejszego opracowania jest analiza stosunków polsko -amerykańskich przez pryzmat bilateralnej współpracy Polski i USA w dziedzinie politycznej i bezpieczeństwa. Autorka, jako punkty odniesienia, wybrała - jej zdaniem - najistotniejsze kwestie, wyznaczające kluczowe momenty owej wzajemnej kooperacji we wskazanych obszarach, a więc: przetarg na samolot wielozadaniowy, militarne zaangażowanie Polski w operacje w Afganistanie i Iraku, tak zwaną tarczę antyrakietową oraz bilans amerykańskiej pomocy wojskowej dla Polski, ukazany na przykładzie wybranych programów pomocowych. W związku z tym opracowanie zostało podzielone na cztery zasadnicze części, odnoszące się do wskazanych zagadnień.Autorka ma świadomość, że poruszane kwestie nie wyczerpują złożoności podjętej problematyki, ale jest jednocześnie przekonana, że pozwalają zarówno na formułowanie pewnych wniosków, jak i antycypowanie dalszego rozwoju sytuacji.(fragment tekstu)

Presented study is devoted to the issue of bilateral relations between Poland and United States of America in mentioned fields of cooperation. Analysis is divided into four main parts. First of them focuses on the tender for the multi-purpose aircraft for the Polish army, eventually won by an American company Lockheed Martin. Second - on Polish military involvement in operations in Afghanistan and Iraq (as a part of the Border issue of so-called war on terror). Third part emphasizes the issue of missile shield and the last one - by comparing amount of money obtained from FMF and IMET programs - show Poland as the biggest recipient of U.S. military assistance in the region of Central Europe.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Zięba R.: Główne kierunki polityki zagranicznej Polski po zimnej wojnie. Warszawa 2010.
 2. Bieszyński B.: Zakup samolotów F-16 i umowa offsetowa. "Infos" 2007, nr 11 (28.03.2007) [http://parl.sejm.gov.pl/WydBAS.nsf/0/319A0BFAE2D8FC94C12572AD002C5518/$file/infos_011.pdf (dostęp: 25.01.2011)].
 3. Możdżyński B.: Pięciu graczy, a joystick trzyma szósty, 09.01.2011 (ostatnia aktualizacja 25.01.2011), "Forbes.pl" [http://www.forbes.pl/artykuly/sekcje/strategie/pieciu-graczy-a-joystick-trzyma-szosty,9893,1 (dostęp: 02.02.2011)].
 4. Górka M.: Skąd nadleci nowy samolot szkolno-bojowy. Gazeta Wyborcza.pl, 23.04. 2011 [http://wyborcza.pl/1,75478,9486853,Skad_nadleci_nowy_samolot_szkolno_bojowy.html (dostęp: 20.06.2011)].
 5. Kasjaniuk S.: LIFT: przetarg odwołany, "lotniczapolska.pl" [http://lotniczapolska.pl/LIFT:-przetarg-odwolany,21928 (17.01.2012)].
 6. Kuźniar R.: Droga do wolności. Polityka zagraniczna III Rzeczypospolitej. Warszawa 2008.
 7. Kiwerska J.: Świat w latach 1989-2009. Wydarzenia-konflikty-procesy. Poznań 2009.
 8. Lasoń M.: Polska misja w Iraku. Użycie sił zbrojnych jako środka polityki zagranicznej Rzeczpospolitej Polskiej na przykładzie interwencji w Iraku 2003-2008. Kraków 2010.
 9. Trzpil M.: Afganistan jako największe współczesne wyzwanie dla NATO, Raport, "Bezpieczeństwo Narodowe" III-2009/11 [www.bbn.gov.pl/download.php?s=1&id=3178 (2.02.2011)].
 10. Winid B.: Udział Polski w działaniach stabilizacyjnych w Afganistanie. "Polski Przegląd Dyplomatyczny" 2007, nr 1 (35) [http://www.pism.pl/zalaczniki/PPD_35_Winid.pdf (dostęp: 02.02.2011)].
 11. Górka M.: W Afganistanie jesteśmy poza NATO. "Gazeta Wyborcza.pl" 22.05.2007 [http://wyborcza.pl/1,84308,4149881.html (dostęp: 04.02.2011)].
 12. Górka M.: Afganistan-pułapka czy szansa?, Gazeta Wyborcza.pl, 02.12.2009, [http://wyborcza.pl/1,75515,7324064,Afganistan_pulapka_czy_szansa_.html (dostęp: 2.02.2011)].
 13. Parzymies S.: Stosunki międzynarodowe w Europie 1945-2004. Warszawa 2004.
 14. Grodzki R.: Polska polityka zagraniczna w XX i XXI wieku. Główne kierunki-fakty-ludzie-wydarzenia. Zakrzewo 2009.
 15. Osadnik B.: Polskie interesy bezpieczeństwa i rozwoju w kontekście konfliktu w Iraku. Refleksje teoretyczne. W: Bezpieczeństwo Polski i bezpieczeństwo europejskie na początku XXI wieku. Wybrane aspekty. Red. M. Stolarczyk. Katowice 2004.
 16. Stolarczyk M.: Kontrowersje wokół militarnego zaangażowania Polski w Iraku "Przegląd Zachodni" 2005, nr .
 17. Cimoszewicz W.: Polska racja stanu a nowe środowisko międzynarodowe. "Rocznik Polskiej Polityki Zagranicznej" 2003.
 18. Fita-Czuchnowska M.: Sojusznik na doczepkę. "Wprost" 2007, nr 23.
 19. Zięba R.: Polska polityka zagraniczna: do Brukseli przez Waszyngton i co dalej?. "Rocznik Strategiczny" 2003/2004.
 20. Michalski A.: Stosunki Polski ze Stanami Zjednoczonymi. "Rocznik Polskiej Polityki Zagranicznej" 2005.
 21. Bosacki M.: Bez wiz do USA pojadą Czesi, Węgrzy, ale nie Polacy. "Gazeta Wyborcza", 16-17 lutego 2008.
 22. Bratkiewicz J.: Zaangażowanie Polski w wojnę i stabilizację Iraku. "Rocznik Polskiej Polityki Zagranicznej" 2004.
 23. Piątkowski K.: Tarcza antyrakietowa-opcje strategicznego wyboru. W: Polityka zagraniczna Polski: Unia Europejska, Stany Zjednoczone, sąsiedzi. Red. nauk. J. Czaputowicz. Warszawa 2008.
 24. Bosacki M. (współpraca P. Wroński): Ruchoma tarcza. Nie będzie w Polsce bazy USA, "Gazeta Wyborcza.pl" 18.09.2009 [http://wyborcza.pl/1,76842,7052758,Ruchoma_tarcza_Nie_bedzie_w_Polsce_bazy_USA.html (dostęp: 15.06.2011)].
 25. Bosacki M.: Ameryka tłumaczy się z tarczy, "Gazeta Wyborcza.pl", 20.09.2009 [http://wyborcza.pl/1,76842,7059078,Ameryka_tlumaczy_sie_z_tarczy.html (dostęp: 20.06.2011)].
 26. Wiśniewski B.: Polityka Polski wobec Stanów Zjednoczonych. "Rocznik Polskiej Polityki Zagranicznej" 2010.
 27. Kulesa Ł.: Tarcza Obamy. Prawda czy zmyłka? "Gazeta Wyborcza.pl", 20.10.2009 [http://wyborcza.pl/1,93609,7165063,Tarcza_Obamy_Prawda_czy_zmylka_.html (dostęp: 06.06.2011)].
 28. Przybylski J., Zuchowicz K.: Czechy nie chcą tarczy, 17.06.2011. "Rp.pl" [http://www.rp.pl/artykul/7,675191-Czechy-nie-chca-tarczy.html (dostęp: 20.06.2011)].
 29. Wroński P.: Polska polega na USA. SOFA podpisana, "Gazeta.Wyborcza.pl", 11.12.2009 [http://wyborcza.pl/1,76842,7355269,Polska_polega_na_USA_SOFA_podpisana.html (dostęp: 20.06.2011)].
 30. Żemła E.: Rakiety Patriot w Polsce. "Rp.pl", 24.05.2010 [http://www.rp.pl/artykul/484523.html (dostęp: 15.06.2011)].
 31. Lorenc W.: Samoloty zamiast patriotów? "Rp.pl", 13.06.2011 [http://www.rp.pl/artykul/7,673404-Amerykanskie-samoloty-zamiast-patriotow-.html (dostęp: 20.06.2011)].
 32. Kudlicki Ł.: Wybrane aspekty polityki Stanów Zjednoczonych wobec państw Europy Środkowej, raport, "Bezpieczeństwo Narodowe" III-IV-2007/5-6 [www. bbn.gov.pl/download.php?s=1&id=952 (dostęp: 02.03.2011)].
 33. Stachura J.: Rola i znaczenie stosunków dwustronnych ze Stanami Zjednoczonymi. W: Polityka zagraniczna RP 1989-2002. Red. R. Kuźniar, K. Szczepanik. Warszawa 2002.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2353-9747
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu