BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zarębska Małgorzata (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu)
Tytuł
Nowożytność i chaos współczesności. Koncepcja "nowej nauki polityki" w ujęciu Erica Voegelina
Modern Era and the Chaos of the Present Day. The Concept of "New Science of Politics" in Terms of Eric Voegelin
Źródło
Studia Politicae Universitatis Silesiensis, 2017, T. 18, s. 25-40, bibliogr. 7 poz.
Słowa kluczowe
Filozofia kultury, Filozofia społeczna, Filozofia moralna, Historia społeczeństw, Wartości i normy etyczne
Philosophy of culture, Social philosophy, Moral philosophy, Societies history, Value and ethical norms
Uwagi
streszcz., summ.
Voegelin Eryk
Abstrakt
Jednym z głównych problemów współczesności jest kwestia odpowiedzi na pytanie o status świata wartości. W kontekście totalitaryzmów XX wieku jest to zagadnienie fundamentalne. I w tę problematykę wpisuje się myśl Erica Voegelina. Wedle autora Nowej nauki polityki nowożytność, będąca negacją idei myśli starożytnej (Platon) i chrześcijaństwa, to świat gnozy. Gnoza to przekonanie, iż człowiek jest w stanie zorganizować życie zbiorowe własnymi siłami, poza światem obiektywnych wartości. Taki sposób myślenia, wedle Voegelina, dały historyczne zło; faszyzm, komunizm oraz liberalizm. Nowa nauka polityki ma polegać na nawiązaniu do myśli przednowożytnej. Stanowisko Voegelina to istotny głos w debacie nad chaosem aksjologicznym, jaki ma miejsce we współczesnej cywilizacji i kulturze. (abstrakt oryginalny)

One of the main problems of the present day is answering the question about the status of the values of the world. In the context of the 20th century totalitarianisms' it is a fundamental issue. Eric Voegelin's idea has been enrolled in this range of problems. According to the author of the The New Science of Politics, the modern era, denying the ideas of the ancient thought (Plato) and Christianity, is the world of gnosis. Gnosis is the belief that man is able to organize collective life on his own, outside the world of objective values. This way of thinking, according to Voegelin, gave historical evil: fascism, communism and liberalism. The New Science of Politics is to rely on reference to the thoughts of pre-modern era. Voegelin's position is an important voice in the debate over the axiological chaos that takes place in the contemporary civilization and culture. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Buttiglione R., Merecki J. SDS: Europa jako pojęcie filozoficzne. Lublin 1996.
  2. Kartezjusz: Rozprawa o metodzie. Przeł. T. Żeleński Boy. Warszawa 1993.
  3. Kołakowski L.: Horror metaphysicus. Warszawa 1990.
  4. Moulakis A.: Wprowadzenie do wydania angielskiego. W: E. Voegelin: Świat polis. Przeł. M.J. Czarnecki. Warszawa 2013.
  5. Śpiewak P.: Eric Voegelin - filozof i historyk duszy otwartej. W: E. Voegelin: Nowa nauka polityki. Przeł. P. Śpiewak. Warszawa 1992.
  6. Voegelin E.: Nowa nauka polityki. Przeł. P. Śpiewak. Warszawa 1992.
  7. Voegelin E.: Świat polis. Przeł. M.J. Czarnecki. Warszawa 2013.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2353-9747
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu