BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Iwanek Jan (University of Silesia, Poland)
Tytuł
Studying Electoral Systems - Methodological Aspects
Źródło
Studia Politicae Universitatis Silesiensis, 2016, T. 17, s. 41-70, bibliogr. 29 poz.
Słowa kluczowe
Demokracja, System wyborczy, System polityczny, Metodologia badań, Metody badawcze
Democracy, Voting system, Political system, Research methodology, Research methods
Uwagi
summ.
Abstrakt
The concept of electoral deformation is conventional and its content is dependent on the given definition of representative democracy. Representative democracy's aim to achieve social volition is not fully achievable. The category of ´majority' is strictly an instrument of forming public authority and it cannot be equated with an expression of a given volition of the society's majority. All election systems deform, and the differences between them lie in the scale of that deformation. Electoral deformations are not only a consequence of the majority system, whether proportional or mixed. The author points in this regard to the deformations that stem from the legal ground-rules of election law in the form of a general, equal, secret, direct and free ballot. Further, he points to the relations between the size of an electorate and the size of the organs being elected, the stability of the election law, voter turnout rates, the role of public media and the power of public opinion polls. Election result research methods, such as voter behaviour gauges as well as gauges of the impact of an election system on a party system (indices of proportionality and disproportionality, effective numbers of parties, fragmentation and fractionalization of the party system, party aggregation and government relevance) should be applied in relation to a particular electoral system. Although these methods constitute very powerful research instruments, they do not set any methodological trends. This is because trends are derived from axiological and doctrinal priorities present in a singular electoral system. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Antoszewski A.: Współczesne teorie demokracji. Studia z teorii polityki. Vol. 2. Wrocław 1998.
 2. Banaszak B.: Porównawcze prawo konstytucyjne współczesnych państw demokratycznych. Kraków 2004.
 3. Banaszak B.: Prawo wyborcze obywateli. Warszawa 1996.
 4. Biernat T.: Legitymizacja władzy politycznej: Elementy teorii. Toruń 2000.
 5. Buczkowski J.: Podstawowe zasady prawa wyborczego III Rzeczpospolitej. Lublin 1998.
 6. Domagała M., Iwanek J.: "Regionalne i lokalne ustroje polityczno-prawne" In: "Studia Politicae Universitatis Silesiensis" Vol. 11. Eds. J. Iwanek, M. Stolarczyk, co-op. R. Glajcar. Katowice 2013.
 7. Filipowicz S.: Demokracja. O władzy iluzji w królestwie rozumu. Warszawa 2007.
 8. Garlicki L.: Polskie prawo konstytucyjne. Zarys wykładu. Warszawa 1999.
 9. Groppi T.: "Forma rządu a systemy wyborcze we Włoszech" "Przegląd Sejmowy" 2007, Vol. 6.
 10. Held D.: Modele demokracji. Przeł. W. Nowicki. Kraków 2010.
 11. Iwanek J.: "Badanie systemów wyborczych - aspekty metodologiczne." In: Wpływ deformacji wyborczych na systemy polityczne. Ed. J. Iwanek. Toruń 2014.
 12. Iwanek J.: "Czwarta władza w systemie demokratycznym." In: Władza media polityka. Ed. M. Gierula, co-op. M. Wielopolska-Szymura. Katowice 2006.
 13. Iwanek J.: "Standaryzacja demokracji współczesnej." In: Studia nad współczesnymi systemami politycznymi: Księga dedykowana profesorowi Andrzejowi Antoszewskiemu. T. 1: Podmioty i procesy demokratyczne. Wrocław 2014.
 14. Iwanek J.: "Partia regionalna, partia lokalna, regionalne i lokalne systemy partyjne - aspekty teoretyczne." In: Autonomia terytorialna w perspektywie europejskiej. Vol. 3: Regionalne i lokalne partie polityczne i systemy partyjne. Eds. J. Iwanek, W. Wojtasik. Toruń-Katowice 2014.
 15. Jamróz A.: Demokracja. Białystok 1999.
 16. Jaskiernia J. : Zasada równości w prawie wyborczym USA. Warszawa 1992.
 17. Ludwikowski R., Ludwikowska A.: Wybory prezydenckie w USA na tle porównawczym. Warszawa 2009.
 18. Michalak B., Sokala A.: Leksykon prawa wyborczego i systemów wyborczych. Warszawa 2010.
 19. Midera D.: "Głosowanie przez Internet a demokracja". Studia Politologiczne 2011, nr 20.
 20. Misztal A.: Degressive Proportionality and the Shaping of the Composition of the European Parliament) was not Precisely Defined (i.e. via a Mathematical Equation). Wrocław 2012.
 21. Nohlen D.: Prawo wyborcze i system partyjny. O teorii systemów wyborczych. Transl. R. Alberski, J. Sroka, Z. Wiktor. Warszawa 2004.
 22. Nohlen D.: Sistemas electorales del mundo. Madrid 1981.
 23. Polskie prawo konstytucyjne. Ed. W. Skrzydło. Lublin 2004.
 24. Sartori G.: Homo videns. Telewizja i postmyślenie. Transl. J. Uszyński. Warszawa 2007.
 25. Sartori G.: Teoria demokracji. Transl. P. Amsterdamski, D. Grinberg. Warszawa 1994.
 26. Waszak M., Zbieranek J.: Propozycja obniżenia granicy wieku czynnego prawa wyborczego do 16 lat. Warszawa 2010.
 27. Wnuk-Lipiński E.: Demokratyczna rekonstrukcja: Z socjologii radykalnej zmiany społecznej. Warszawa 1996.
 28. Wojtasik W.: Funkcje wyborów w III Rzeczypospolitej: Teoria i praktyka. Katowice 2012.
 29. Żukowski A.: Systemy wyborcze. Olsztyn 1997.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2353-9747
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu