BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kubas Sebastian (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
Tytuł
Legitymizacja i alternacja władzy na Węgrzech
The Legitimization and Alternation of Political Power in Hungary
Źródło
Studia Politicae Universitatis Silesiensis, 2017, T. 18, s. 43-59, bibliogr. 29 poz.
Słowa kluczowe
Władza, Prawomocność, Ustrój państwa, Partie polityczne, Politologia
Power, Legitimacy, Political system of the state, Political parties, Political science
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Węgry
Hungary
Abstrakt
W artykule dokonano analizy zjawiska legitymizacji władzy na Węgrzech w okresie reżimu niedemokratycznego oraz procesu demokratyzacji. Pierwsza część tekstu prezentuje synchroniczny proces legitymizacji władzy komunistycznej w wymiarze dwuetapowym (po 1948 r. i 1956 r.). Jeżeli chodzi o proces demokratyzacji, to po a) 1990 roku najpierw powstał dwubiegunowy model rywalizacji o władzę, w którym główne pozycje zajęły dawne ugrupowania opozycyjne: MDF i SZDSZ; b) po 1994 roku powstał model dwubiegunowej alternacji władzy opierający się na przejmowaniu rządów na Węgrzech przez MSZP lub Fidesz; c) od 2010 roku mamy do czynienia z umacnianiem się prawicowego Fidesz. (abstrakt oryginalny)

The article presents the analysis of the legitimization of political power phenomenon in Hungary in the two periods: the nondemocratic communist regime and the process of democratization. The first part of the article shows synchronic non-democratic consolidation of communist power after 1948 and 1956. The second part focuses on the process of democratization and consists of three main periods: a) after 1990 while bipolar party division was set up: conservative government led by MDF and liberal opposition with SzDSz and Fidesz; b) after 1994 while new bipolar party division emerged: social-liberal coalition with MSzP and SzDSz and conservative camp with Fidesz, MDF, KDNP, c) after 2010 when Fidesz totally overwhelmed whole party and political system. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Adam Ch.: Poll: Two thirds of Hungarians Think Fidesz Is Very "Corrupt". "Hungarian Free Press", 27.07.2016, http://hungarianfreepress.com/2016/07/28/polltwo thirds of hungarians think fidesz is very corrupt/ (dostęp: 19.10.2016).
 2. Bayer J.: The Process of Political System Change in Hungary. "Begegnungen Schriftenreihe des Europa Institutes" 2003, Nr. 22.
 3. Benda L.: System partyjny Węgier. W: Partie i systemy partyjne Europy Środkowej. Red. A. Antoszewski, P. Fiala, R. Herbut, J. Sroka. Wrocław 2003.
 4. Czyż A., Kubas S.: Doświadczenia węgierskiej transformacji ustrojowej. Od Jánosa Kádára do Viktora Orbána. Katowice 2011.
 5. Diamond L.: Developing Democracy. Toward Consolidation. Baltimore 1999.
 6. Donath H.: Konstytucja Węgierskiej Republiki Rad. "Zeszyty Naukowe Instytutu Nauk Politycznych UW" 1981, nr 9.
 7. Gati C.: From Liberation to Revolution (1945-56). In: A History of Hungary. Eds. P. Sugar, P. Hanák, T. Frank. Indiana 1995.
 8. Góralczyk B.: Węgry. Transformacja postkomunistyczna 1990-2003. Warszawa 2003.
 9. Hubai L., Grotz F.: Hungary. In: Elections in Europe: A Data Handbook. Ed. D. Nohlen, P. Stöver. Baden Baden 2010.
 10. Kochanowski J.: Węgry. Od ugody do ugody. 1867-1990. Warszawa 1997.
 11. Kramer M.: Stalin, Soviet Policy, and the Consolidation of Communist Bloc in Eastern Europe. 1944-1953. In: Stalinism Revisited. The Establishment of Communist Regimes in East Central Europe. Ed. V. Tismaneanu. Budapest-New York 2009.
 12. Krekó P.: Jobbik Takes Cautious Steps towards Centre Ground, 10.11.2012. "Budapest Times", http://www.budapesttimes.hu/2011/11/10/jobbik takes cautious-steps towards centre ground/ (dostęp: 20.11.2016).
 13. Kuciński J.: Podstawy wiedzy o państwie. Warszawa 2003.
 14. Linz J., Stepan A.: Problems of Democratic Transition and Consolidation. Southern Europe, South America and Post Communist Europe. Baltimore-London 1999.
 15. Peto S.: Hungary's Rulling Party Gains Support, 23.03.2012. "Reuters: Edition UK", http://uk.reuters.com/article/2012/03/28/hungary parties-idUKL6E8ESA3020120328 (dostęp: 20.11.2016).
 16. Podolak M.: Instytucja referendum w wybranych państwach Europy Środkowej i Wschodniej (1989-2012). Lublin 2014.
 17. Pollster: Governing Parties Maintain Lead as Political Preferences Stagnate in Hungary, http://hungarytoday.hu/news/governing parties maintain lead political preferences stagnate hungary 94758 (dostęp: 20.10.2016).
 18. Ripp Z.: The Politics of the Roundtable Talks. Unity and Division: The Opposition Roundtable and Its Relationship to the Communist Party. In: The Roundtable Talks of 1989. The Genesis of Hungarian Democracy: Analysis and Documents. Ed. A. Bozóki. Budapest 2002.
 19. Róna Tas A.: The Second Economy as a Subversive Force: The Erosion of Party Power in Hungary. In: The Waning of the Communist State Economic Origins of Political Decline in China and Hungary. Ed. A. Walder. Berkeley-Los Angeles 1995.
 20. Sebestyen V.: Dwanaście dni. Rewolucja węgierska 1956. Przeł. M. Antosiewicz. Warszawa 2006.
 21. Seleny A.: Property Rights and Political Power: The Cumulative Process of Political Change in Hungary. In: The Waning of the Communist State Economic Origins of Political Decline in China and Hungary. Ed. A. Walder. Berkeley-Los Angeles 1995.
 22. Sobolewska Myślik K.: Partie i systemy partyjne Europy Środkowej po 1989 roku. Kraków 1999.
 23. Sula P.: System partyjny Republiki Węgierskiej. Wrocław 2005.
 24. Szent Miklóssy I.: With the Hungarian Independence Movement. 1943-1947. New York 1998.
 25. Szymczak T.: Ustrój europejskich państw socjalistycznych. Warszawa 1988.
 26. Węgierska pracownia badania opinii publicznej: Ipsos, http://ipsos.hu/hu (dostęp:19.11.2016).
 27. Whitehead L.: Democratization. Theory and Practice. Oxford 2002.
 28. Wyniki badania opinii publicznej wykonane w listopadzie 2016 r. przez pracownię sondażową Medián, http://kozvelemenykutatok.hu/8028 2/ (dostęp: 28.11.2016).
 29. Zieliński E.: Nauka o państwie i polityce. Warszawa 1999.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2353-9747
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu