BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szczepański Dominik (University of Rzeszów, Poland)
Tytuł
The Course of Competition and Political Consequences of the Municipal Elections in Rzeszów in 2014
Przebieg rywalizacji i konsekwencje polityczne wyborów samorządowych w Rzeszowie w 2014 roku
Źródło
Studia Politicae Universitatis Silesiensis, 2017, T. 18, s. 101-119, tab., bibliogr. 41 poz.
Słowa kluczowe
Kampania wyborcza, Wybory samorządowe, Partie polityczne
Election campaign, Local election, Political parties
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Rzeszów
Rzeszów
Abstrakt
Celem postawionym w artykule było przedstawienie przebiegu rywalizacji i konsekwencji politycznych wyborów samorządowych w Rzeszowie w 2014 roku ze szczególnym uwzględnieniem wyborów bezpośrednich na prezydenta miasta oraz wyborów do rady miasta Rzeszowa z celowym pominięciem wyborów do sejmiku województwa podkarpackiego. Weryfikacji poddano następujące hipotezy badawcze: 1) silna pozycja lidera miejskiego Tadeusza Ferenca stanowi o słabości zaplecza partii politycznych w Rzeszowie; 2) silna pozycja lewicowego komitetu w radzie miasta stanowi odzwierciedlenie poparcia dla urzędującego prezydenta. Do weryfikacji przywołanych hipotez posłużono się czterema pytania badawczymi: 1. Z czego wynikała silna pozycja prezydenta Rzeszowa jako lidera miejskiego?; 2. Z czego wynikała słabość kandydatów ubiegających się o urząd prezydenta miasta?; 3. Czy lokalne komitety wyborcze pozbawione etykiety partyjnej były atrakcyjniejsze dla potencjalnego wyborcy aniżeli komitety partii politycznych?; 4. W jaki sposób miejskie struktury partii politycznych i podmiotów niepartyjnych docierały do potencjalnych wyborców? (abstrakt oryginalny)

The aim of the article is to present the process of the competition and the consequences of local elections of 2014 in Rzeszów with particular reference to direct election for the post of the Mayor of Rzeszów and elections for the city council of Rzeszów, deliberately ignoring the Subcarpathian Regional Assembly elections. The following hypotheses were verified: 1) the strong position of the city political leader, Tomasz Ferenc, is a proof of a weak powerbase of political parties in Rzeszów; 2) strong position of the left-wing committee in the city council mirrors the support for the incumbent mayor. In order to verify the said hypotheses, four research questions were used: 1. Where did the strong position of the Mayor of Rzeszów as the city political leader come from?; 2. What was the cause of weakness of other candidates running for the post of the mayor of the city?; 3. Were the local electoral committees that had no label of any political parties more attractive for a potential voter than political party committees?; 4. In what way did local structures of political parties and undeclared subjects reach potential voters? (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. "'Aktywny Rzeszów' zaprezentował swoje 'jedynki'. Postawił na kobiety." Available online: http://rzeszow news.pl/29624/ (accessed: 28.11.2016).
 2. "Drużyna Ferenca. Kto kandyduje do Rady Miasta Rzeszowa?" Available online: http://rzeszow-news.pl/druzyna ferenca kandyduje rady miasta rzeszowa listy/ (accessed: 28.11.2016).
 3. "KNP - sprzedać samorządowe spółki oraz Centrum Wystawienniczo Kongresowe." Available online: http://gospodarkapodkarpacka.pl/news/view/9347/knp sprzedac samorzadowe spolki oraz centrum wystawienniczo kongresowe (accessed: 28.11.2016).
 4. "Młoda ekipa europosła PiS startuje w wyborach samorządowych." Available online: http://rzeszow-news.pl/30368/ (accessed: 28.11.2016).
 5. "PiS idzie do roboty. Wierzy w zwycięstwo i 13 mandatów." Available online: http://rzeszow-news.pl/pis-idzie-roboty-wierzy-zwyciestwo-13-mandatow/ (accessed: 28.11.2016).
 6. "PiS powołał nowy komitet. Ma przyciągnąć młodych." Available online: http://rzeszow.gazeta.pl/rzeszow/1,34962,17999537,PiS_powolal_nowy_komitet__Ma_przyciagnac_mlodych.html (accessed: 29.11.2016).
 7. "PO przedstawiła kandydatów do rady miasta." Available online: http://rzeszownews.pl/29435/ (accessed: 28.11.2016).
 8. "Tadeusz Ferenc - rewelacyjny Prezydent Rzeszowa - Prezydentem RP." Available online: https://www.facebook.com/TadeuszFerencRewelacyjnyPrezydentRzeszowa/ (accessed: 23.11.2016).
 9. Bartman B., Mendycki M., Kuchaj K.: "Kampania wyborcza na finiszu. Bitwa na spoty i debaty." Available online: https://rzeszow.tvp.pl/22286702/kampaniawyborcza na finiszu-bitwa na spoty i debaty (accessed: 28.11.2016).
 10. Cichosz M.: "Wrocławska scena polityczna przed wyborami 2010 roku." Studia Politologiczne 2011, vol. 20.
 11. Gernand A.: "Marta Niewczas: Chcę być prezydentą!" Available online: http://rzeszow.wyborcza.pl/rzeszow/1,34962,16656459,Marta_Niewczas___Chce_byc_prezydenta_.html (accessed: 26.11.2016).
 12. Gra o regiony: wybory do sejmików województw w 2010 r. Eds. R. Alberski, M. Cichosz, K. Kobielska. Wrocław 2013.
 13. Hayn P.: "Polityczne aspekty wyborów samorządowych w Rzeszowie w kampanii 2006 roku." Rocznik Samorządowy 2012, vol. 1.
 14. Hayn P.: "Wybory samorządowe w Rzeszowie w 2010 roku - specyfika i uwarunkowania." Annales UMCS Sectio K 2011, vol. XVIII.
 15. http://gospodarkapodkarpacka.pl/news/view/8990/grzegorz tereszkiewicz wyrzucony z twojego ruchu (accessed: 29.11.2016).
 16. http://www.nowiny24.pl/archiwum/art/5790659,kandydaci na prezydenta rzeszowapodsumowuja debate w nowinach wideo,id,t.html (accessed: 28.11.2016).
 17. http://www.radio.rzeszow.pl/informacje/30782/tadeusz ferenc oglasza swoj start wwyborach (accessed: 21.11.2016).
 18. Jamróg K.: "Stanisław Ożóg będzie kandydatem PiS na prezydenta Rzeszowa? Niewykluczone." Available online: http://www.nowiny24.pl/wiadomosci/rzeszow/art/6183979,stanislaw-ozog bedzie kandydatem pis na prezydenta rzeszowaniewykluczone,id,t.html (accessed: 20.11.2016).
 19. Kotarba B.: "Władze miasta i ich działalność. Rzeszów i jego prezydenci w rankingach." In: Dzieje Rzeszowa. Vol. 5: Rzeszów w latach 1989-2015. Ed. W. Bonusiak. Rzeszów 2017 (in print).
 20. Kotarba B.: Walka polityczna na forum Rady Miasta Rzeszowa w latach 2002-2010. Rzeszów 2011.
 21. Kotarski H.: "Zachowania wyborcze mieszkańców Podkarpacia w latach 1991-2001." In: Społeczeństwo Podkarpacia w badaniach rzeszowskiego ośrodka socjologicznego. Ed. M. Malikowski. Rzeszów 2008.
 22. Kwiatkowski J.: "6 komitetów w wyborach do Rady Miasta Rzeszowa." Available online: http://www.biznesistyl.pl/biznes/polityka i biznes/2450_6 komitetow wwyborach do rady-miasta rzeszowa.html (accessed: 29.11.2016).
 23. Maj P.: "Specyfika podkarpackiego okręgu nr 9 w wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2014 roku." Polityka i Społeczeństwo 2015, no. 1.
 24. Maj P.: "Województwa podkarpackie i zachodniopomorskie: 'Bastiony peryferyjne' Prawa i Sprawiedliwości i Platformy Obywatelskiej RP (2005-2010)." In: Region i regionalizm w socjologii i politologii. Eds. A. Pawłowska, Z. Rykiel. Rzeszów 2012.
 25. Maj P.: Podkarpacie na tle ogólnopolskich wyborów do Parlamentu Europejskiego w 2014 roku. Rzeszów 2015.
 26. Malicki K.: "Specyfika zachowań wyborczych mieszkańców Podkarpacia." In: Społeczeństwo Podkarpacia w badaniach rzeszowskiego ośrodka socjologicznego. Ed. M. Malikowski. Rzeszów 2008.
 27. Małek R.: "Taka kampania to wstyd dla Rzeszowa." Echo Rzeszowa 2014, no. 12.
 28. Nijander Dudzińska A.: "Kariera polityczna w kontekście różnych kryteriów przywództwa we władzach miejskich." Acta Politica. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego 2015, no. 33.
 29. Nijander Dudzińska A.: "Rola lidera miejskiego w kształtowaniu samorządowej areny wyborczej Rzeszowa w 2006 roku." In: Władza i polityka lokalna: polskie wybory samorządowe 2006. Ed. A. Wołek. Kraków-Nowy Sącz 2008.
 30. Nijander Dudzińska A.: "Wokół lidera miejskiego. Samorząd Rzeszowa w latach 2006-2010." In: Rzeszów w XX leciu III RP. Ed. M. Malikowski. Rzeszów 2012.
 31. Raciborski J.: Polskie wybory: zachowania wyborcze społeczeństwa polskiego w latach 1989-1995. Warszawa 1997.
 32. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 sierpnia 2014 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, Journal of Laws 2014 item: 1134.
 33. Rywalizacja o prezydenturę w miastach Dolnego Śląska. Ed. D. Skrzypiński, Wrocław 2012.
 34. Szczepański D.: "Ruch miejski smart city na Podkarpaciu. Nowoczesna inicjatywa społeczna czy działalność partyjna pod zmienionym szyldem." Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Acta Politica 2015, no. 33.
 35. Szczepański D.: "Subcarpathian Voivodship on the Electoral Map of Poland (1989-2014)." Political Preferences 2015, no 11.
 36. Szczepański D.: "Upartyjnienie versus personalizacja jako czynniki determinujące zachowania wyborcze w krajowych elekcjach w 2015 roku." Preferencje Polityczne 2016, no. 12.
 37. Szczepański D.: "Wybory uzupełniające do Senatu na Podkarpaciu w 2013 roku." Polityka i Społeczeństwo 2014, no. 2.
 38. The Act of 5 January 2011 - Election Code (Journal of Laws, 2011, no. 21, item 112 as amended).
 39. Tkacz R.: "Wybory samorządowe w województwie opolskim w 2010 i w 2014 r. - analiza porównawcza wybranych wątków." Pogranicze. Polish Borderlands Studies 2015, vol. 3, no. 2.
 40. Wojtasik W.: "Systemowa specyfika wyborów samorządowych w Polsce." Roczniki Nauk Społecznych 2013, vol. 5, no. 1.
 41. Wybory do sejmików województw w 2006 roku. Eds. R. Alberski, M. Cichosz, Ł. Tomczak. Wrocław 2010. Internet sources.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2353-9747
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu