BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Stępień-Lampa Natalia (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
Tytuł
Główne zmiany w oświacie w pierwszym roku rządów Prawa i Sprawiedliwości
The Main Changes in the Education During the First Year of Law and Justice Governance
Źródło
Studia Politicae Universitatis Silesiensis, 2017, T. 18, s. 123-139, bibliogr. 41 poz.
Słowa kluczowe
Polityka oświatowa, Reforma oświaty, Oświata
Educational policy, Educational system reforms, Education system
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Prawo i Sprawiedliwość
Abstrakt
W artykule scharakteryzowano najważniejsze zmiany w oświacie podjęte przez Prawo i Sprawiedliwość w pierwszym roku rządów (od 16 listopada 2015 r. do 15 listopada 2016 r.). Analizie poddano podwyższenie wieku obowiązkowej edukacji, rezygnację z tzw. godzin karcianych, zniesienie sprawdzianu szóstoklasisty, możliwość odwołania się od wyników egzaminu dojrzałości oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, możliwość sfotografowania pracy egzaminacyjnej, a także zmiany w programie "Wyprawka szkolna". Ostatnią kwestią scharakteryzowaną w opracowaniu jest planowana przez PiS zmiana ustroju szkolnego, a więc likwidacja szkół gimnazjalnych, wydłużenie nauki w szkole podstawowej (do 8 lat), liceum ogólnokształcącym (do 4 lat) i technikum (do 5 lat), a także utworzenie szkół branżowych I stopnia (w miejsce szkół zawodowych) oraz II stopnia. (abstrakt oryginalny)

The article characterizes the main changes in the education which Law and Justice made during the first year of its governance (16th November 2015 till 15th November 2016). The author focuses on the increase of the age of compulsory education, cancellation of the teacher's additional work hours, the year 6 primary school exam abolition, the possibility to appeal an exam's results (regarding mature exam or professional qualifying exam), the possibility to take a picture of the examination papers and the changes of 'The School Equipment' programme. The last issue which author focuses on is the school system reform projected by Law and Justice. It means the shutdown of the junior secondary school, the extension of the time of education in: primary school (up to 8 years), secondary school (up to 4 years), technical school (up to 5 years) and the establishment of the first and second level of the Professional school (instead the vocational school). (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Dbamy o Polskę. Dbamy o Polaków. Warszawa 2007, http://old.pis.org.pl/bip/download.php?f=progam_pis_2007.pdf/ (dostęp: 27.10.2016).
 2. Departament Informacji i Promocji Ministerstwa Edukacji Narodowej, https://men.gov.pl/ministerstwo/informacje/reforma edukacji prezentacja projektow ustaw.html/ (dostęp: 25.10.2016).
 3. Domalewski J.: Zróżnicowanie gimnazjów - wymiary, uwarunkowania, konsekwencje. W: Idee - diagnozy - nadzieje. Red. A. Męczykowska-Christiansen, P. Mikiewicz. Wrocław 2009.
 4. Dyrda B., Koczoń-Zurek S., Przybylska I.: Podstawy prawne i organizacyjne oświaty. Katowice 2008.
 5. Dziewulak D.: Systemy szkolne Unii Europejskiej. Warszawa 1997.
 6. Exposé Prezes Rady Ministrów z 18 listopada 2015 roku, https://www.premier.gov.pl/expose premier beaty szydlo stenogram.html (dostęp: 25.10.2016).
 7. Fundacja Rzecznik Praw Rodziców, http://www.rzecznikrodzicow.pl/ (dostęp: 27.10.2016).
 8. Instytut Badań Edukacyjnych: Bezpieczeństwo uczniów i klimat w polskich szkołach. Warszawa 2015. Instytut Badań Edukacyjnych, http://www.ibe.edu.pl/pl/projekty miedzynarodowe/pisa 2015/ (dostęp: 12.11.2016).
 9. IV Rzeczpospolita - Sprawiedliwość dla Wszystkich. Warszawa 2005, http://old.pis.org.pl/bip/download.php?f=program_2005.pdf/ (dostęp: 27.10.2016).
 10. Janusz Korwin Mikke, http://korwin mikke.pl/ (dostęp: 25.10.2016).
 11. Konstytucja RP z dnia 2 kwietnia 1997 roku. Dz.U. 1997, Nr 78, poz. 483 z późn. zm.
 12. Ministerstw o Edukacji Narodowej, http://men.gov.pl/wp content/uploads/2016/01/list minister edukacji narodowej do wojtow burmistrzow i prezydentow miast.docx/ (dostęp: 27.10.2016).
 13. Ministerstw o Edukacji Narodowej, http://reformaedukacji.men.gov.pl/ (dostęp: 10.11.2016).
 14. Ministerstw o Edukacji Narodowej, http://reformaedukacji.men.gov.pl/o reformie/uczen i rodzic/struktura szkol po zmianach.html/ (dostęp: 10.11.2016).
 15. Ministerstw o Edukacji Narodowej, http://reformaedukacji.men.gov.pl/o reformie/nauczyciel i dyrektor/nauczyciele przeksztalcanych szkol.html (dostęp: 10.11.2016).
 16. Ministerstw o Edukacji Narodowej, https://men.gov.pl/ministerstwo/informacje/konferencja dotyczaca cyfryzacji w szkolach z udzialem ministrow edukacji icyfryzacji.html/ (dostęp: 15.12.2016).
 17. Ministerstw o Edukacji Narodowej: Co warto wiedzieć o podstawie programowej?. Warszawa 2008.
 18. Nowoczesna, solidarna, bezpieczna Polska. Program Prawa i Sprawiedliwości. Warszawa 2011, http://old.pis.org.pl/dokumenty.php?s=partia&iddoc=157/ (dostęp: 27.10.2016).
 19. Polska Agencja Prasowa, http://www.pap.pl/aktualnosci/news,551961,senat zalikwidacja sprawdzianu dla szostoklasistow.html/ (dostęp: 30.10.2016).
 20. Portal Samorządowy, http://www.portalsamorzadowy.pl/edukacja/jaki bedzie-podzial subwencji oswiatowej w 2017,84410.html/ (dostęp: 27.10.2016).
 21. Portal Samorządowy, http://www.portalsamorzadowy.pl/edukacja/zgw rp znp-reforma oswiaty to wspolny problem samorzadow i nauczycieli,76571.html/ (dostęp:27.10.2016).
 22. Prawo i Sprawiedliwość, http://wybierzpis.org.pl/ (dostęp: 10.11.2016).
 23. Przybylska I.: Podstawy prawne i organizacyjne oświaty. Skrypt dla studentów pedagogiki. Katowice 2008.
 24. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 czerwca 2016 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół. Dz.U., poz. 895.
 25. Rozporządzenie Ministra Edukacji narodowej z dnia 17 czerwca 2016 roku zmieniające rozporządzenie zmieniające w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół. Dz.U., poz. 896.
 26. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 grudnia 2015 roku w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2016. Dz.U., poz. 2294.
 27. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 czerwca 2011 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania. Dz.U., Nr 143, poz. 839.
 28. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 sierpnia 2010 roku w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania. Dz.U. Nr 161, poz. 1080.
 29. Serwis Samorządowy Polskiej Agencji Prasowej, http://samorzad.pap.pl/depesze/wiadomosci_centralne/163043/5 278 1 zlotych Jest ostateczna kwota czescioswiatowej na ucznia w tym roku/ (dostęp: 27.10.2016).
 30. Serwis Samorządowy Polskiej Agencji Prasowej, http://samorzad.pap.pl/depesze/wiadomosci_centralne/168328/ZNP boi sie zmian Beda masowe zwolnieniapracownikow oswiaty twierdzi Zwiazek/ (dostęp: 10.11.2016).
 31. Serwis Samorządowy Polskiej Agencji Prasowej, http://samorzad.pap.pl/depesze/wiadomosci_centralne/169769/Bedzie reforma Sejm przeciwko odwolaniuszefowej MEN Anny Zalewskiej/ (dostęp:12.11.2016).
 32. Stępień Lampa N.: Szanse edukacyjne dzieci i młodzieży z obszarów wielkomiejskiej biedy w Siemianowicach Śląskich. Raport z badań. Katowice 2016.
 33. Superbelfrzy, http://www.superbelfrzy.edu.pl/ (dostęp: 15.11.2016).
 34. Śliwerski B.: Problemy współczesnej edukacji. Dekonstrukcja polityki oświatowej III RP. Warszawa 2009.
 35. Ustawa z 11 kwietnia 2007 roku o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz zmianie niektórych innych ustaw. Dz.U., Nr 80, poz. 542.
 36. Ustawa z dnia 18 marca 2016 roku o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw. Dz.U., poz. 668.
 37. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 roku o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela. Dz.U. z 2009 r. Nr 1, poz. 1.
 38. Ustawa z dnia 23 czerwca 2016 roku o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw. Dz.U., poz. 1010.
 39. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2013 roku o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Dz.U., poz. 1265.
 40. Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty. Dz.U. Nr 95, poz. 1278.
 41. Związek Nauczycielstwa Polskiego, http://www.znp.edu.pl/element/2785/Koalicja_NIE_dla_chaosu_w_szkole (dostęp:15.11.2016).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2353-9747
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu