BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Czyż Anna (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
Tytuł
Państwa Grupy Wyszehradzkiej wobec kryzysu migracyjnego
Visegrad Countries Towards Migration Crisis
Źródło
Studia Politicae Universitatis Silesiensis, 2017, T. 18, s. 143-161, bibliogr. 37 poz.
Słowa kluczowe
Uchodźcy, Kryzys migracyjny, Sytuacja polityczna, Przemiany polityczne
Refugees, Migrant crisis, Political situation, Political changes
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Grupa Wyszehradzka
Visegrad Group
Abstrakt
W artykule zanalizowano temat kryzysu migracyjnego, który pojawił się w Europie w 2015 roku. Autorka omawia reakcję czterech państw tworzących Grupę Wyszehradzką - Czech, Polski, Słowacji i Węgier - na napływ uchodźców i sprzeciw tych państw wobec mechanizmu kwotowego relokacji uchodźców. Kryzys migracyjny zjednoczył państwa Grupy Wyszehradzkiej we wspólnym stanowisku na forum Unii Europejskiej. (abstrakt oryginalny)

The author of this article analyzes the topic of migration crisis which appeared in Europe in 2015. She discousses the reaction of four countries creating Visegrad Group - the Czech Republic, Poland, Slovakia and Hungary - on the flow of refugees and the opposition of these countries towards a quota mechanism to relocate refugees. Migration crisis united countries of Visegrad Group in their common position on the forum of the European Union. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Błaszczak o spotkaniu przedstawicieli Grupy Wyszehradzkiej: głównym tematem kryzys migracyjny, 21.11.2016, http://www.gazetaprawna.pl/artykuly/994733,blaszczak grupa wyszehradzka i delegacje m in o kryzysie migracyjnym.html (dostęp: 21.11.2016).
 2. Błaszczak: Grupa Wyszehradzka przeciw mechanizmowi relokacji, 21.11.2016, http://www.rp.pl/Uchodzcy/161129840 Blaszczak Grupa Wyszehradzka przeciwmechanizmowi relokacji.html#ap 1 (dostęp: 21.11.2016).
 3. Błaszczak: w UE nastąpiło otrzeźwienie w sprawie kryzysu migracyjnego, 21.11.2016, http://wiadomosci.onet.pl/swiat/mariusz blaszczak w ue nastapilootrzezwienie w sprawie kryzysu migracyjnego/tb1tbg (dostęp: 21.11.2016).
 4. Deszczyński P., Szczepaniak M.: Grupa Wyszehradzka: współpraca polityczna i gospodarcza. Toruń 1995.
 5. Europejska Agencja Straży granicznej i Przybrzeżnej, http://frontex.europa.eu/about frontex/origin/ (dostęp: 21.11.2016).
 6. Gawron Tabor K.: Współpraca państw Grupy Wyszehradzkiej w procesie integracji europejskiej w latach 1989-2009. Toruń 2014.
 7. Gniazdowski M., Jaroszewicz M.: Węgierska odsłona kryzysu migracyjnego. Analizy OSW, 9.09.2015, https://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/analizy/2015 09 09/wegierska odslona kryzysu migracyjnego(dostęp: 3.11.2016).
 8. Gniazdowski M., Jaroszewicz M.: Węgierska odsłona kryzysu migracyjnego. Analizy OSW, 9.09.2016, https://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/analizy/2015 09 09/wegierska odslona kryzysu migracyjnego(dostęp: 12.11.2016).
 9. Góralczyk B.: Szczyt Grupy Wyszehradzkiej, http://wiadomosci.wp.pl/kat,1356,title,Szczyt
 10. Góralczyk B.: Współpraca wyszehradzka: geneza, doświadczenia, perspektywy. Warszawa 1999.
 11. Groszkowski J.: Czechy i Słowacja wobec kryzysu migracyjnego. Analizy OSW, 16.09.2015, https://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/analizy/2015 09 16/czechy islowacja wobec kryzysu migracyjnego (dostęp: 3.11.2016).
 12. Groszkowski J.: Grupa Wyszehradzka wspiera Partnerstwo Wschodnie. Analizy OSW, 29.06.2011, https://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/analizy/2011 06 29/grupa wyszehradzka wspiera partnerstwo wschodnie(dostęp: 19.11.2016).
 13. Groszkowski J.: Kulisy planu "B": wyszehradzka perspektywa kryzysu migracyjnego. Analizy OSW, 17.02.2016, http://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/analizy/2016 02-17/kulisy planu b wyszehradzka perspektywa kryzysu migracyjnego (dostęp:3.11.2016).
 14. Groszkowski J.: Przedwyborcza walka z terroryzmem na Słowacji. Analizy OSW, 16.12.2015, https://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/analizy/2015 12 16/przedwyborcza walka z terroryzmem na slowacji (dostęp: 12.11.2016).
 15. Grupy Wyszehradzkiej 25 lat temu organizacja powstala byintegrowac Europe Srodkowa z Zachodem a dzis zaczyna pelnic odwrotne funkcje,wid,18163639,wiadomosc.html (dostęp: 25.11.2016).
 16. Guidelines on the future areas of Visegrad cooperation, http://www.visegradgroup.eu/cooperation/guidelines on the future 110412 (dostęp: 18.11.2016).
 17. http://frontex.europa.eu/assets/Publications/Risk_Analysis/FRAN_Q4_2015.pdf (dostęp: 21.11.2016).
 18. http://parlament2015.pkw.gov.pl/349_Wyniki_Sejm (dostęp: 14.11.2016).
 19. http://valasztas.hu//en/ogyv2014/416/416_0_index.html (dostęp: 14.11.2016).
 20. http://volby.statistics.sk/nrsr/nrsr2016/sk/data02.html (dostęp: 14.11.2016).
 21. http://www.visegradgroup.eu/main.php (dostęp: 21.11.2016).
 22. Joint Declaration of the Visegrad Group Prime Ministers, Prague, June 8, 2016, http://www.visegradgroup.eu/documents/official statements/joint declarationof the 160609 (dostęp: 25.11.2016).
 23. Joint Statement of the Heads of Governments of the V4 Countries, Bratislava, 16 September 2016, http://www.msz.gov.pl/resource/4e985f7f 8a2d 416b 8b3f 52e7f704c414:JCR (dostęp: 25.11.2016).
 24. Joint Statement of the Prime Ministers of the Visegrad Group Countries on the 25th V4 Anniversary, February 15, 2016, http://www.visegradgroup.eu/calendar/2016/joint statement of the (dostęp: 25.11.2016).
 25. Joint Statement of V4 Prime Ministers on Migration, Prague, February 15, 2016, http://www.visegradgroup.eu/calendar/2016/joint statement on (dostęp: 3.11.2016).
 26. Joint Statement on Migration, February 15, 2016, http://www.visegradgroup.eu/calendar/2016/joint statement on (dostęp: 25.11.2016).
 27. Kałan D.: Kryzys migracyjny jednoczy Wyszehrad. Biuletyn PISM, nr 79, 16.09.2015, https://www.pism.pl/files/?id_plik=20391 (dostęp: 12.11.2016).
 28. Kałan D.: Wyszehradzka recepta na kryzys migracyjny. PISM, 16.02.2016, https://blog.pism.pl/blog/?p=1&id_blog=49&id_post=751 (dostęp: 12.11.2016).
 29. Konstytucja RP z dnia 2 kwietnia 1997 roku. Dz.U. 1997, Nr 78, poz. 483 z późn. zm.
 30. Konstytucja Węgier z 11 kwietnia 2011 roku, http://libr.sejm.gov.pl/tek01/txt/konst/węgry2013.pdf (dostęp: 11.11.2016).
 31. Potyrała A.: Środkowoeuropejska koalicja niechętnych wobec kryzysu migracyjnego 2015-2016. "Środkowoeuropejskie Studia Polityczne" 2016, nr 1.
 32. Sadecki A.: Dyskusyjny sukces Orbána - wyniki referendum migracyjnego na Węgrzech. Analizy OSW, 4.10.2016, https://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/analizy/2016 10 04/dyskusyjny sukces orbana wyniki referendum-migracyjnegona wegrzech (dostęp: 11.11.2016).
 33. Sadecki A.: Węgry domknęły granicę z Serbią. Analizy OSW, 16.09.2015, https://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/analizy/2015 09 16/wegry domknely granice zserbia (dostęp: 11.11.2016).
 34. Strážay T.: Exploring Possibilities of Deepening the Internal Cohesion of the V4: Polish and Slovak Perspectives, http://www.sfpa.sk/wp content/uploads/2015/09/Internal Cohesion of the V4_SK and PL perspectives.pdf (dostęp: 20.11.2016).
 35. Szydło: rozwiązaniem kryzysu migracyjnego zakończenie wojen w Syrii, Iraku, Libii i rogu Afryki, 15.02.2016, http://www.tvn24.pl/wiadomosci ze swiata,2/szydlona szczycie v4 o rozwiazaniu kryzysu imigracyjnego,619524.html (dostęp: 3.11.2016).
 36. UNHCR - ang. United Nations High Commissioner for Refugees - Wysoki Komisarz Narodów Zjednoczonych do spraw Uchodźców, http://www.unhcr.org/ (dostęp: 21.11.2016).
 37. Wspólne oświadczenie szefów rządów państw Grupy Wyszehradzkiej. Warszawa, 21.07.2016, https://www.premier.gov.pl/files/files/wspolne_oswiadczenie_szefow_rzadow_panstw_grupy_wyszehradzkiej.pdf (dostęp: 25.11.2016).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2353-9747
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu