BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Świątkowski Andrzej Marian (Akademia Ignatianum w Krakowie)
Tytuł
Unijne strategie zatrudnienia a suwerenność państw członkowskich
EU Manpower Policy Strategies and the Member State Sovereignty
Źródło
Studia Politicae Universitatis Silesiensis, 2018, T. 20, s. 47-66
Słowa kluczowe
Polityka, Polityka zatrudnienia, Państwo
Politics, Employment policy, State
Uwagi
summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
Autor argumentuje, że unijne strategie zatrudnienia nie stanowią zagrożenia dla suwerenności państw członkowskich, ponieważ mają podstawę w Europejskim Modelu Społecznym, strategiach - lizbońskiej i Europa 2020 opartych na zasadach dobrowolności, międzyrządowych formach zarządzania oraz otwartej metodzie koordynacji i elastycznych instrumentach, za których pomocą są realizowane przez państwa członkowskie.(abstrakt oryginalny)

The Author argues that focus on EU employment strategies does not impose any threat to the Member States sovereignty due to the fact that European Social Model, Lisbon and UE2000 strategies are based on the principal of voluntarist, intergovernmental form of management, open method government as well as non-binding, flexible instruments.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Aceleanu M.I.: The Anglo-Saxon Model of Employment in the Current Economic Context. The Case of United Kingdom. "Teoretical and Applied Economics" 2012, Vol. 19, No 11(576).
 2. Alsasua J., Billbao-U billos, J. Olaskoaga J.: The UE Integration Process and the Convergence of Social Protection Level. "International Journal of Social Welfare" 2007, Vol. 16, Issue 4.
 3. Amstrong K.A.: Rediscovering Civil Society. The European Union and the White Paper on Governance. "European Law Journal" 2002, Vol. 8, Issue 1.
 4. Ball S.: The European Employment Strategy: The Will but Not the Way? "International Law Journal" 2001, Vol. 30.
 5. Barnard C.: UE Employment Law. Cambridge 2012.
 6. Borrás S., Jacobsson K.: The Open Method of Coordination and New Governance Patters in the UE. "Journal of European Public Policy" 2004, No 11.
 7. Brussels European Council Presidency Conclusions, 22-23 March 2005, § 39. SEC(2005) 193.
 8. Ciapała J.: Wokół pojmowania i wykonywania suwerenności w warunkach członkostwa w Unii Europejskiej - kilka uwag podstawowych, lecz czy przekonujących? "Gdańskie Studia Prawnicze" 2014, T. 31.
 9. Commission Communication, Modernising and Improving Social Protection in the UE. (COM)97 102 final - http://aei.pitt.edu/4734/1/4734.pdf (dostęp: 11.12.2017).
 10. Commission Communication, Working Together for Growth and Jobs. A New Start for the Lisbon. COM(2005) 24 final - http://www.central2013.eu/fileadmin/user_upload/Downloads/Document_Centre/OP_Resources/COM2005_024_en.pdf (dostęp: 11.12.2017).
 11. Commission, Delivering on Growth and Jobs: A New Integrated Economic and Employment Coordination Cycle in the EU. SEC(2005) 193.
 12. Communication, "Employment and Social Policies: A Framework for investing in quality". COM(2001) 313 final - http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52001DC0313&from=EN (dostęp: 11.12.2017).
 13. Communication from the Commission to the Council and the European Parliament. COM(2005) 330 final - http://www.europass-ro.ro/fisiere/lisbon.pdf (dostep: 11.12.2017).
 14. Communication to the Spring European Council. COM(2005) 24 final - http://eurlex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52005DC0024&from=EN (dostęp: 11.12.2017).
 15. A Concerted Strategy for Modernising Social Protection. COM(1999) 347 - http://aei.pitt.edu/3562/1/3562.pdf (dostęp: 11.12.2017).
 16. Council Decision on guidelines for the employment policies of the Member States 2010/707/UE (O) 2010 L 308/46 - http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32010D0707&from=EN (dostęp: 11.12.2017).
 17. Council Resolution of 15 December 1997 on the 1998 Employment Guidelines. OJ(1998)C30/1.
 18. European Council's Social Policy Agenda, Annex I to the Nice Presidency Conclusions, § 26 - www.europarl.europa.eu/summits/nice2_en.htm (dostęp: 11.12.2017).
 19. The European Governance White Paper. COM(2001) 428,21 - http://europa.eu/rapid/press-release_DOC-01-10_en.htm (dostęp: 11.12.2017).
 20. Experimentalist Governance In the European Union: Towards a New Architecture. Eds. C. Sabel, J. Zeitlin. Oxford 2010.
 21. Deakin S.: Is Regulatory Competition the Future for European Integration? "Swedish Economic Policy Review" 2006, No 13.
 22. Hvinden B., Heikkilä M., Kankore I.: Towards Activation? The Changing Relationship between Social Protection and Employment in Western Europe. In: Nordic Welfare States in the European Context. Eds. J. Fritzell et al. London-New York 2010.
 23. Kenner J.: The EC Employment Title and the "Third Way": Making Soft Law Work. "International Journal of Comparative Labour Law and Industrial Relations" 1999, Vol. 15.
 24. Komunikat Komisji do Rady, Parlamentu Europejskiego, Komitetu Ekonomiczno--Społecznego i Komitetu Regionów. Agenda polityki społecznej [wersja ostateczna - nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym]. COM(2000) 379 - http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=LEGISSUM:c10115&from=EN (dostęp: 11.12.2017).
 25. Lisbon European Council, 23 and 24 March 2000, § 37 - http://www.europarl.europa.eu/summits/lis1_en.htm (dostęp: 11.12.2017).
 26. Lisbon European Council Presidency Conclusions, § 28-30 - http://www.europarl.europa.eu/summits/lis1_en.htm (dostęp: 11.12.2017).
 27. The Mutual Learning Programme - http://www.mutual-learning-employment.net (dostęp: 11.12.2017).
 28. OMC, Final Report of Working Group XI on "Social Europe" - https://www.cvce.eu/en/obj/final_report_of_working_group_xi_social_europe_4_february_2003-en-aa6d0fb4-d7a7-4e7a-b73d-34bc2142f72b.html (dostęp: 11.12.2017).
 29. Opportunities, Access and Solidarity. COM(2007) 726 - http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM%3A2007%3A0726%3AFIN%3AEN%3APDF (dostęp: 11.12.2017).
 30. Pennings F.: Between Soft and Hard Law: The Impact of International Social Standards on National Social Security Law. The Hague 2006.
 31. Porte C., de la: Is the Open Method of Coordination Appropriate for Organsing Activities at European Level in Sensitive Policy Areas. "European Law Journal" 2002, Vol. 8, Issue 1.
 32. Renewed Social Agenda: Opportunities, Access and Solidarity. COM(2008) 412 final - http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2008/EN/1-2008-412-EN-F1-1.Pdf (dostęp: 11.12.2017).
 33. Rhodes M.: Employment Policy: Between Efficacy and Experimentation. In: Policy Making in the European Union. Eds. H. Wallace, W. Wallace, M. Pollack. Oxford 2005.
 34. Sciarra S.: The "Making" of EU Labour Law ad the "Future" of Labour Lawyers. In: The Future of Labour Law. Liber Amicorum Sir Bob Hepple QC. Eds. C. Barnard, G.S. Morris, S.F. Deakin. Oxford 2004.
 35. Scott J., Trubek D.M.: Mind the Gap: Law and New Approaches to Governance in the EU. "European Law Journal" 2002, Issue 1.
 36. Stockholm European Council, 23 and 24 March 2001, § 7 - http://aei.pitt.edu/43341/ (dostęp: 11.12.2017).
 37. Świątkowski A.M.: Aspekty prawne polityki społecznej w Unii Europejskiej i w Polsce w latach 2000-2005. "Polityka Społeczna" 2002, nr 11-12.
 38. Świątkowski A.M.: Flex-security. Interaction between Policies of Flexible Employment and Stable Social Security. In: The Right to Social Security. Ed. J. van Langendonck. Antwerpen-Oxford 2007.
 39. Świątkowski A.M., Wujczyk M.: Między elastycznością zatrudnienia a stabilnością socjalną. Idea flexsecurity na początku XXI wieku. "Praca i Zabezpieczenie Społeczne" 2011, nr 5.
 40. Taylor-Gooby P.: Opportunity and Solidarity. "Journal of Social Policy" 2010, Vol. 40, Issue 3.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2353-9747
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu