BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Koliński Krystian (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), Nowak Zuzanna (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Tytuł
Projektowanie uniwersalne w procesie rewitalizacji. Przykład odnowy ulicy św. Marcin w Poznaniu z perspektywy Poznańskiej Mapy Barier
Universal Design in the Revitalization Process. Example of the Renovation of Św. Marcin's Street in Poznań From the Perspective of the "Poznańska Mapa Barier"
Źródło
Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna / Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2021, nr 53, s. 77-91, fot., rys., bibliogr. 25 poz.
Słowa kluczowe
Miasto, Przestrzenne zagospodarowanie miasta, Rewitalizacja miasta, Projekty miejskie
City, Town spatial development, City revitalization, Urban projects
Kraj/Region
Poznań
Poznan
Abstrakt
Ulica św. Marcin w Poznaniu stanowiła niegdyś jedno z ważniejszych miejsc na mapie Poznania, które tętniło życiem. Aby przywrócić dawny charakter przestrzeni, ulicę objęto projektem rewitalizacyjnym Centrum I, którego celem była rewaloryzacja przestrzeni publicznej, odnowa infrastruktury technicznej oraz uspokojenie ruchu samochodowego. Po zakończeniu prac remontowych i oddaniu części ulicy św. Marcin do użytku pojawiło się wiele opinii użytkowników badanej przestrzeni, mówiących, że jest ona wciąż niedostępna ze względu na obecność barier architektoniczno-urbanistycznych. Celem artykułu jest przedstawienie, jak działania rewitalizacyjne wpłynęły na poziom dostępności przestrzeni ulicy św. Marcin w Poznaniu. Autorzy odpowiedzą na pytanie, czy projekt rewitalizacyjny został stworzony i zrealizowany z uwzględnieniem zasad projektowania uniwersalnego.(abstrakt oryginalny)

Św. Marcin street in Poznań used to be one of the most important places in city, which was full of life. In order to restore the old character of the space, the street was include in the "Centrum I" revitalization project, the aim of which was to revitalize public space, renew the technical infrastructure and calm down car traffic. After completion of renovation works and handing over part of św. Marcin street a many opinions of the users of the space under study appeared, saying that it is still inaccessible due to the presence of architectural-urbanistic barrier. The aim of the lecture is to present how the revitalisation measures have influenced the level of accessibility to the space of św. Marcin street in Poznań. The authors will answer the question whether the revitalization project was created and implemented taking into the priciples of universal design.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Adamczyk M.D. 2017. Starzenie się społeczeństwa polskiego wyzwaniem dla zrównoważonego rozwoju. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Organizacja i Zarządzanie, 106: 105-113.
 2. Bettye R.C., Jones M., Mace R., Mueller J., Mullick A., Ostroff E., Sanford J., Steinfeld E., Story M., Vanderheiden G. 1997. The Principles of universal design. The Center for Universal Design NC State University.
 3. Bierwiaczonek K. 2018. Miejskie przestrzenie publiczne i ich społeczne znaczenia - próba systematyzacji. Przegląd Socjologiczny, 67.
 4. Donderowicz M., Kaczmarek P. 2018. Poznańska Mapa Barier - dobre praktyki w badaniu dostępności przestrzeni. Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna, 42: 103-113.
 5. Gminny Program Rewitalizacji dla miasta Poznania.
 6. Hamraie A. 2017. Building access: Universal design and the politics of disability. University of Minnesota Press.
 7. Hansen W.G. 1959. How Accessibility Shapes Land Use. Journal of the American Institute of Planners, 25(2): 73-76.
 8. Iwarsson S., Ståhl A. 2003. Accessibility, usability and universal design - positioning and definition of concepts describing person-environment relationships. Disability and Rehabilitation, 25(2): 57-66.
 9. Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych.
 10. Kopeva A., Ivanova O., Zaitseva T. 2018. Application of Universal Design principles for the adaptation of urban green recreational facilities for low-mobility groups (Vladivostok case-study). IOP Conference Series: Materials Science and Engineering (MSE) 463, 1.
 11. Kostrzewska M. 2017. Activating Public Space: How to Promote Physical Activity in Urban Environment. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 245.
 12. Kubicki P. 2017. Polityka publiczna wobec osób z niepełnosprawnościami. Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 13. Lid I.M. 2014. Universal design and disability: An interdisciplinary perspective. Disability and Rehabilitation, 36(16): 1344-1349.
 14. Nowak Z. Kaczmarek P., Koliński K., 2019. Rondo Kaponiera z perspektywy Poznańskiej Mapy Barier. [W:] W. Truszkowski. Uwarunkowania budowy biogospodarki i zrównoważonego rozwoju w Polsce. Wydawnictwo Katedry Agrotechnologii, Zarządzania Produkcją Rolniczą i Agrobiznesu, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie.
 15. Parysek J. 2012. Współczesne miasta i problemy ich funkcjonowania i rozwoju. [W:] J. Parysek (red.), Kształtowanie przestrzeni miejskiej: aspekty teoretyczne i praktyczne. UAM, Poznań, s. 9-57.
 16. Preiser W.F.E., Smith K.H. 2011. Universal Design Handbook. 2nd ed. McGraw Hill, London.
 17. Raport z badania dla właścicieli nieruchomości i przedsiębiorców 2015a.
 18. Raport z badania dla mieszkańców i przechodniów 2015b.
 19. Sirel A., Sirel O.Ü. 2018. Universal Design - Approach for the Participation of the Disabled in Urban Life. Journal of Civil Engineering and Architecture, 12: 11-21.
 20. Steinfeld E., Maisel J. 2012. Universal design: Creating inclusive environments. John Wiley & Sons.
 21. Story M.F. 2001. Principles of universal design. Universal design handbook. McGraw Hill, London.
 22. Story M.F., Mueller J.L., Mace R.L. 1998. The universal design file: Designing for people of all ages and abilities.
 23. Szumigała P. 2017. Ulica Święty Marcin - doświadczenia poznańskie. Kwartalnik Architektury i Urbanistyki PAN, 4: 83-110.
 24. Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji.
 25. Wysocki M., Charłampowicz R. 2010. Projektowanie otoczenia dla osób niewidomych: pozawzrokowa percepcja przestrzeni. Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, Gdańsk.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2353-1428
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.14746/rrpr.2021.53.06
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu