BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jewartowski Błażej (Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie)
Tytuł
Bezpieczeństwo osób starszych w kontekście oszustw metodą "na wnuczka" jako problem społeczno-polityczny
Safeness of the Elderly People in the View of the Fraud "as a Grandchild" - as a Socio-Political Problem
Źródło
Studia Politicae Universitatis Silesiensis, 2016, T. 17, s. 207-217, rys., wykr., bibliogr. 8 poz.
Słowa kluczowe
Ludzie starsi, Oszustwa finansowe, Wykrywanie oszustw, Bezpieczeństwo personalne
Elderly people, Financial fraud, Fraud detection, Personal security
Uwagi
summ.
Abstrakt
Dyskurs nad problematyką oszustw dokonywanych na szkodę osób starszych prowadzony jest od wielu lat. Wynika to z faktu coraz większej liczby tego typu przestępstw i podejmowania coraz to innych, nie zawsze skutecznych, prób ograniczenia wspomnianego zjawiska. Próby te poddawane są ocenom wynikającym ze statystyk przestępczości. Znaczna część społeczeństwa określa oszustwa dokonywane na szkodę osób starszych, często niezaradnych życiowo, jako problem społeczny2 . Należy zgodzić się z tak postawioną tezą z uwagi na łamanie przez oszustów istotnych - szczególnie cennych kulturowo - społecznych norm zachowania dotyczących chociażby okazywania szacunku osobom w podeszłym wieku, jak również sprawowania nad nimi opieki. Warto jednak zastanowić się, dlaczego seniorzy są podatni na oszustwa, a także czy podejmowane próby przeciwdziałania omawianemu przestępstwu są skuteczne. (fragment tekstu)

This paper is dedicated to the difficult to diagnose and reduce issues of the problems of frauds related to extortion money to the detriment of elderly people, committed by criminals who impersonate to be their family members or representatives of the police or the prosecutor's office. The article discusses the methods of committing such offenses and determined the causes of becoming victims of such types of crime by the elderly as well as the diagnosis of the possibilities to reduce this type of crime through preventive measures. In the following, the paper briefly presents several of the important prevention and information programs aimed at potential victims. Moreover, author make an attempt to examine the effectiveness of the preventive actions and presents several examples of cooperation between the various institutions - government, local council and ecclesiastical. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. http://bialystok.wyborcza.pl/bialystok/1,35241,19751306,nalepka-we-wnuczka-by-nikogonie-oszukal-kampania-spoleczna.html#ixzz4CUtm6HCZ> (dostęp: 24.06.2016).
  2. http://dokumentyzastrzezone.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=2:charakterystyka-oszustw-metod-qna-wnuczkaq&catid=50&Itemid=178> (dostęp: 14.06.2016).
  3. http://rownosc.info/dictionary/romaniapen-romskosc/> (dostęp: 22.06.2016).
  4. https://pl.wikipedia.org/wiki/In%C5%BCynieria_spo%C5%82eczna_(politologia)>(dostęp: 22.06.2016).
  5. Leksykon polityki społecznej. Red. B. Rysz-Kowalczyk. Warszawa 2001.
  6. Mitnick M. : Sztuka podstępu. Łamałem ludzi, nie hasła. Przeł. J. Dobrzański. Gliwice 2003.
  7. Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny. Dz. U. 1997 nr 88 poz. 553 ze zm.
  8. Wojciechowski M., Hausman M.: Oszustwa metodą "na wnuczka". Rola analizy kryminalnej w procesie wykrywczym. "Policja" 2010, nr 3.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2353-9747
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu