BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Toszek Bartłomiej H. (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Uwarunkowania dynamiki rozwoju organizacji pozarządowych w Polsce
Non-Governmental Organizations' Development Dynamics Circumstances in Poland
Źródło
Studia Politicae Universitatis Silesiensis, 2016, T. 17, s. 218-231, tab., bibliogr. 11 poz.
Słowa kluczowe
Społeczeństwo obywatelskie, Działalność społeczna, Organizacje pozarządowe, Rozwój
Civic society, Social activity, Non-governmental organisation, Development
Uwagi
summ.
Abstrakt
O istotnym znaczeniu organizacji pozarządowych decyduje zatem ich jednoczesne uczestnictwo w stymulowanych odgórnie procesach zapewniania komplementarności działaniom służącym zaspokajaniu potrzeb społecznych we wszystkich sferach życia oraz instytucjonalizacja oddolnej aktywności ukierunkowanej na realizację wizji społeczeństwa obywatelskiego określonej w treści ustawy zasadniczej4 . Należyte wypełnianie tej doniosłej roli pozostaje uzależnione od licznych czynników wewnętrznych (zwłaszcza zasobów materialnych lub umiejętności pozyskiwania środków finansowych oraz zdolności organizacyjnych zrzeszonych członków) i zewnętrznych (w szczególności otoczenia prawnego na etapie tworzenia organizacji oraz podejmowania przez nią określonego rodzaju działalności). Odzwierciedleniem ich właściwego doboru i umiejętnego wykorzystania przez poszczególne organizacje pozarządowe jest dynamika rozwoju oraz efektywność działania całego "sektora trzeciego". (fragment tekstu)

Deep differences between Polish foundations and associations based on assets and financial sources possession as well as organisation of work have no greater influence on the Third Sector development dynamics. The most important factors amongst those having an impact on social activity processes are state authorities' determination in creating legal rules stimulating undertaking and running NGO's activity and skills of appropriate managing of NGO's by executive and supervisory officers. Despite of relevant legal and administrative solutions have been implemented making welcomed results, but choice and using of organisational skills have been not proper yet. However the next few years seems to be the period of NGO's activity gradual improvement which helps to eliminate undesirable effects. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Administracja publiczna. Red. J. Boć. Łódź 2004.
 2. Golczyńska-Grondas A.: Polski trzeci sektor a profesjonalne pomaganie. "Trzeci Sektor", nr specjalny 2012/2013.
 3. GUS: Trzeci sektor w Polsce. Stowarzyszenia, fundacje, społeczne podmioty wyznaniowe, organizacje samorządu zawodowego, gospodarczego i pracodawców w 2012 r. Warszawa 2014.
 4. Instytut Spraw Publicznych: Indeks poziomu rozwoju i stabilności organizacji obywatelskich w Polsce w roku 2012.Warszawa 2013.
 5. Instytut Spraw Publicznych: O ISP, http://www.isp.org.pl/o-isp,22.html (dostęp: 10.04.2016).
 6. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. Dz. U. Nr 78, poz. 483 ze zm.
 7. Stowarzyszenie Klon/Jawor: misja, http://www.klon.org.pl/x/779986 (dostęp: 10.04.2016).
 8. Stowarzyszenie Klon/Jawor: Polskie organizacje pozarządowe 2012. Warszawa 2013.
 9. Stowarzyszenie Klon/Jawor: Życie codzienne organizacji pozarządowych w Polsce. Warszawa 2012.
 10. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 ze zm.
 11. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Dz. U. z 2013 poz. 885 ze zm.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2353-9747
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu