BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Mencel Marian (Uniwersytet Gdański)
Tytuł
Japonia w polityce bezpieczeństwa ChRL
Japan in Security Policy of the PRC
Źródło
Studia Politicae Universitatis Silesiensis, 2017, T. 18, s. 187-219, bibliogr. 46 poz.
Słowa kluczowe
Polityka bezpieczeństwa, Międzynarodowa współpraca gospodarcza, Współpraca wojskowa, Stosunki międzynarodowe
Security policy, International economic cooperation, Military Co-operation, International relations
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Japonia, Chiny
Japan, China
Abstrakt
Jednym z głównych ogniw bezpieczeństwa Chin, zarówno w przeszłości, jak i współcześnie, są relacje z tego państwa z Japonią, na które silnie oddziałują czynnik historyczny, uwarunkowania gospodarcze i tendencje obu krajów do pełnienia wiodącej roli w regionie Azji Wschodniej. Najistotniejszym problemem, wpływającym na stan wzajemnych stosunków, jest rosnący konflikt dotyczący zasięgu wpływów na obszarach morskich, a w szczególności wysp Senkaku/Diaoyu. Istotne miejsce zarówno w polityce ChRL jak też Japonii zajmuje problem niezależności Tajwanu. W celu zabezpieczenia własnych interesów Chiny podejmują polityczne decyzje dotyczące obszaru wchodzącego w zakres własnej strefy wpływów, intensywnie rozwijają potencjał zbrojny marynarki wojennej, co powoduje adekwatną reakcję Japonii, której podstawą bezpieczeństwa jest dotychczas sojusz ze Stanami Zjednoczonymi. W konsekwencji ujawniają się rosnące napięcia między rządami obu państw i rozwijają się nacjonalistyczne postawy obu społeczeństw. (abstrakt oryginalny)

One of the main links of China's security, both in the past and today, involve the relations of that state with Japan, which are strongly affected by the historical factor, economic conditions and trends of both countries to perform a leading role in Eastern Asia. The most important problem affecting the relations is a growing conflict about the range of impacts on marine areas, in particular the islands of Senkaku/Diaoyu. Taiwan independence plays an important role in the politics of both the PRC and Japan. In order to protect own interests, China takes political decisions about the area falling within its own sphere of influence, intensively develop the potential of armed navy, which causes the adequate reaction of Japan, based on security is the alliance with the United States. As a consequence, growing tension can be observed between the governments of the two states, and nationalistic attitudes of both societies develop. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Buczyński J.: Polityka bezpieczeństwa Chin w XXI wieku. Warszawa 2010.
 2. Cabestan J.P.: Polityka zagraniczna Chin. Przeł. E. BRZOZOWSKA. Warszawa 2013.
 3. Ciastoń R.: Chiny i Japonia na kursie kolizyjnym?, http://geopolityka.org/analizy/2043-chiny-i-japonia-na-kursie-kolizyjnym (dostęp: 15.05.2013).
 4. Cieślik E.: Efekt smoka. Skutki ekspansji gospodarczej Chin po 1978 roku. Warszawa 2012.
 5. Dubinski A.: Stosunki międzynarodowe na dalekim Wschodzie w pierwszym okresie wojny japońsko-chińskiej (1937-1939). W: Historia Dalekiego Wschodu od końca XVI w. do 1945 r. Red. J. ŻUKOW, M. SŁADKOWSKI, A. DUBINSKI. Warszawa 1981.
 6. Geografia świata. Encyklopedia PWN. Społeczeństwo i gospodarka. Red. B. Kaczorowski. Warszawa 2008.
 7. Guillianr.: Japonia trzecie mocarstwo.Przeł. A. GALICA. Warszawa 1972.
 8. Haliżak E.: Zmiana układu sił USA-Chiny a transformacja porządku międzynarodowego. Warszawa 2005.
 9. Historia polityczna Dalekiego Wschodu 1945-1976. Red. E.M. Żukow, M.I. Sładkowski, G.W. Astafiew, M.S. Kapica. Warszawa 1986.
 10. http://in.china-embassy.org/eng/zgbd/t519615.htm (dostęp: 10.09.2013).
 11. http://polish.cri.cn/141/2008/05/04/21@75478.htm (dostęp: 10.09.2013).
 12. http://wiadomosci.wp.pl/kat,1356,title,Chiny-opublikowaly-biala-ksiege-nt-spornych-wysp-i-krytykuja-Japonie,wid,14956548,wiadomosc.html?ticaid=1114e7 (dostęp: 10.07.2013).
 13. http://www.azjapacyfik.pl/index_2501.php?b_2501=87 (dostęp: 10.09.2013).
 14. http://www.azjapacyfik.pl_index2501.php?a_2501=4128&b_2501=139 (dostęp:08.08.2013).
 15. http://www.dfat.gov.au(dostęp:07.05.2010).
 16. http://www.fmprc.gov.cn/eng/wjb/zzjg/yzs/gjlb/2721/2722/t15975.shtml (dostęp: 10.09.2013.
 17. http://www.jetro.go.jp/poland/topics/20130227756-topics(dostęp: 10.09.2013).
 18. http://www.politykaglobalna.pl/2011/11/wielka-gra-o-pacyfik/ (dostęp: 20.08.2012).
 19. http://www.rp.pl/artykul/938459.html (dostęp: 25.03.2013).
 20. http://www.stosunkimiedzynarodowe.info/artykul,802,Japonsko_chinski_spor_o_kolizje_kolo_wysp_Senkaku_?_q_and_a(dostęp:05.07.2013).
 21. http://www.stosunkimiedzynarodowe.info/kraj,Chiny,stosunki_dwustronne,Japonia (dostęp:05.07.2013).
 22. http://www.stosunkimiedzynarodowe.info/kraj,Chiny,stosunki_dwustronne,Japonia(dostęp: 05.07.2013).
 23. http://www.stosunkimiedzynarodowe.info/kraj,Chiny,stosunki_dwustronne,Japonia (dostęp: 05.07.2013).
 24. http://www.wprost.pl/ar/326969/Chiny-i-Japonia-rozpoczely-wymiane-handlowa-w-walutach-narodowych/(dostęp: 10.09.2013).
 25. http://wyborcza.biz/biznes/1,100896,12516341,Chiny_walcza_z_Japonia_o_prymat_w_gospodarce_swiatowej.html(dostęp:10.09.2013).
 26. http://wyborcza.biz/Waluty/1,111132,11818079,Chiny_i_Japonia_zaczna_prowadzic_bezposredni_handel.html(dostęp: 10.09.2013).
 27. https://www.jetro.go.jp/en/news/releases/20140228009-news (dostęp: 10.10.2014).
 28. Jakimowicz R.: Spór o Wyspy Kurylskie w okresie prezydentury Władimira Putina. W: Chiny i Japonia. Dylematy mocarstw w Azji Wschodniej. Red. M. Pietrasiak, D. Mierzejewski. Łódź 2009.
 29. Jarocki M.: Rywalizacja ChRL i Japonii o Wyspy Senkaku. FAE Nr 32. Warszawa 2012, http://www.politykaglobalna.pl/2012/09/chiny-vs-japonia-nowa-odslona-starego-konfliktu/ (dostęp: 25.03.2013).
 30. Jefimow G.: Zarys nowożytnej i współczesnej historii Chin. Warszawa 1953.
 31. Kański W.: Chiny a świat zewnętrzny. Zarys stosunków handlowych z zagranicą. Warszawa 1979.
 32. Kański W.: Chińska Republika Ludowa. Zarys rozwoju gospodarczego 1949-1969. Warszawa 1971.
 33. Kapica M.: ChRL: dwa dziesięciolecia- dwie polityki. Warszawa 1971.
 34. Klimecki M.: Pekin - Szanghaj - Nankin 1937-1945. Warszawa 2008.
 35. Kołodziejczyk A.: Chińskie wizje rzeczywistości międzynarodowej. W: Porządek międzynarodowy u progu XXI wieku. Red. R. KUŹNIAR. Warszawa 2005.
 36. Kukuszkin K.W., Głunin W.I.: Wojna narodowowyzwoleńcza przeciwko imperializmowi japońskiemu (1937-1945). W: Najnowsza historia Chin 1917-1976. Red. G.W. Astafiew, W.N. Nikiforow, M.I. Sładkowskij. Warszawa 1976.
 37. Lech Ł.: Spór japońsko-chiński o wyspy Senkaku/Diaoyu, http://lechlukasz.wordpress.com/2010/01/30/spor-japonsko-chinski-o-wyspy-senkakudiaoyu (dostęp: 5.07.2013).
 38. Lobman J.: Stosunki chińsko-japońskie. W: Pekin. Dyplomacja i polityka. Szkice o chińskiej polityce zagranicznej. Red. A. Halimarski, J. Lobman, Z. Podlaski. Warszawa 1982.
 39. Łuszczuk M.: Stosunki chińsko-japońskie. W: Chiny w stosunkach międzynarodowych. Red. K. IWAŃCZUK, A. ZIĘTEK. Lublin 2003.
 40. NIWIŃSKI S.A.: Spór Chin i Japonii o Wyspy Senkaku na tle relacji obu krajów. "Stosunki Międzynarodowe" 2012, nr 75-76.
 41. Porozumienie o wolnym handlu - ASEAN - Chiny - WPHI Dżakarta, http://jakarta.trade.gov.pl/pl/aktualnosci/article/a,6835,.html (dostęp: 7.05.2010).
 42. Sładkowski M.: Chiny i Japonia. Warszawa 1975.
 43. Stachowiak F.: Gospodarka narodowa Chińskiej Republiki Ludowej (1949-1982). Warszawa 1984.
 44. Szczudlik-Tatar J.: Rząd ShinzoAbe - zmiany w polityce gospodarczej i zagranicznej Japonii. "Biuletyn PISM" 2013, nr 12.
 45. Szczudlik-Tatar J.: Spór chińsko-japoński o wyspy Diaoyu/Senkaku. "Biuletyn PISM" 2012,nr 85.
 46. Yamashita P.: Rosnąca potęga Państwa Środka - szansa i zagrożenie dla Japonii, http://www.psz.pl/Rosnaca-potega-Panstwa-Srodka-szansa-i-zagrozenie-dla-Japonii (dostęp: 10.09.2013).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2353-9747
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu