BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Roman Michał (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie), Gawerska Sylwia (Studenckie Koło Naukowe "Public Relations" SGGW w Warszawie), Jalinik Mikołaj (Politechnika Białostocka), Kosiński Robert (Studenckie Koło Naukowe "Public Relations" SGGW w Warszawie)
Tytuł
Potencjał turystyczny Aten w opinii ich mieszkańców
Tourist Potential of Athens in the Opinion of Its Inhabitants
Źródło
Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna / Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2021, nr 53, s. 111-123, tab.,wykr., bibliogr. 25 poz.
Słowa kluczowe
Turystyka, Turystyka miejska, Turystyczne atrakcje, Społeczności lokalne
Tourism, Urban tourism, Tourist attraction, Local community
Kraj/Region
Grecja, Ateny
Greece, Athens
Abstrakt
Celem artykułu jest zaprezentowanie opinii mieszkańców Aten na temat postrzegania przez nich potencjału turystycznego swojego miasta. Wraz z przedstawieniem dynamiki rozwoju turystyki w Grecji w ostatnich 20 latach scharakteryzowano turystów zagranicznych i ich oczekiwania w odniesieniu do potencjału turystycznego. Wyniki badań własnych przeprowadzonych w 2020 r. wśród 151 mieszkańców Aten wskazały na wysoki potencjał turystyczny miasta w opinii mieszkańców stolicy Grecji. Pokazały również pozytywne nastawienie do turystów odwiedzających to miasto. Za największe atrakcje stolicy Grecji uznane zostały liczne zabytki i miejsca historyczne. W badaniach zastosowano metodę sondażu diagnostycznego i obserwacji, a jako narzędzie badawcze kwestionariusz ankiety.(abstrakt oryginalny)

The aim of the article is to find out what Athenians think about their perception of the tourist potential of their city. Along with the presentation of the dynamics of tourism development in Greece in the last 20 years, the most frequent directions of the influx of foreign tourists were characterized. The presented results of own research, conducted in 2020 among 151 inhabitants of Athens, indicated the high tourist potential of the city in the opinion Athenians and showed their positive attitude towards tourists visiting it. Numerous monuments and historical places were considered the greatest incentive to visit the Athens.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Athens Attica. Greece, all time classic. Greek National Tourism Organization, November, 13th ed.
 2. Geerts W. 2016. Top 100 City Destinations Ranking. Euromonitor International.
 3. Greece in Figures. Statistical Information and Publications Division, Hellenic Statistical Authority (ELSTAT), January-March.
 4. Gutberlet B.I. 2018. 20 najwspanialszych budowli świata. Wydawnictwo Sonia Draga Sp. z o.o., Katowice.
 5. Ikkos A., Koutsos S. 2017. The contribution of Tourism to Greek economy in 2015, SETE Intelligence (Greek Tourism Confederation), January, 2nd ed.
 6. Kluczowe sektory greckiej gospodarki w 2017 r. 2018. Publikacja Polskiego Ministerstwa Rozwoju, Warszawa.
 7. Marciszewska B. 2010. Potencjał turystyczny regionu a kreowanie jego wizerunku. Ekonomiczne Problemy Usług 52. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 590: 13.
 8. Mikos von Rohrscheidt A. 2016. Turystyka kulturowa. Fenomen, potencjał, perspektywy. Wydawnictwo KulTour.pl, Poznań.
 9. Pawlicz A. 2008. Promocja produktu turystycznego. Turystyka miejska. Centrum Doradztwa i Informacji Delfin, Warszawa.
 10. Rettinger R., Rozmus M. 2010. Przestrzenne zróżnicowanie wielkości ruchu turystycznego w Grecji. Prace Komisji Geografii Przemysłu, 16. Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Warszawa-Kraków.
 11. Richards G. 1996. Cultural Tourism in Europe. CAB Internatrional, Wallingford.
 12. Sektor turystyczny w Grecji 2018. Polska Agencja Inwestycji i Handlu, Warszawa.
 13. Sirojć Z., Soboń J. 2011. Kwestia bezpieczeństwa w zarządzaniu rozwojem współczesnych metropolii. [W:] M. Lisiecki, B. Sitka (red.), Bezpieczeństwo dużych i średnich aglomeracji z perspektywy europejskiej. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi, Józefów.
 14. Sotiriadis M., Varvaressos S. 2015. A strategic analysis of Greek tourism: competitive position, issues and lessons. African Journal of Hospitality, Tourism and Leisure, 4(2).
 15. Tourism sector: A central pillar of the Greek economy. Enterprise Greece 2019. Invest&Trade, Athens.
 16. UNWTO Tourism Highlights 2010.
 17. UNWTO Tourism Highlights 2013.
 18. UNWTO Tourism Highlights 2019.
 19. Velissariou E., Vasilaki E. 2014. Local gastronomy and tourist behavior. Research on domestic tourism in Greece. Journal of Tourism Research, 9.
 20. Weber C.H., Stӓdtereisen A. 2010. [W:] A. Dreyer (red.), Kulturtourismus. Wyd. Oldenbourg Verlag, München-Wien.
 21. Willett D., Bain C., Clark M., Hannigan D., Hellander P., Oliver J. 2004. Greece. Lonely Planet Publications.
 22. http://worldpopulationreview.com/world-cities/athens-population/ (dostęp: 3.01.2020).
 23. http://www.visitgreece.gr/el/greek_islands (dostęp: 16.08.2020).
 24. https://podroze.onet.pl/aktualnosci/koronawirus-a-wakacje-2020-w-grecji-rekord-zakazen/23yrrwv (dostęp: 22.10.2020).
 25. https://www.cia.gov/library/publications/resources/the-world-factbook/ (dostęp: 1.11.2020).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2353-1428
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.14746/rrpr.2021.53.08
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu