BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Królak Sylwia (Studenckie Koło Naukowe Public Relations SGGW w Warszawie)
Tytuł
Turystyka uzdrowiskowa w Polsce - rozważania nad istotą, determinantami i przyszłością
Health Resort Tourism in Poland - Considerations on the Essence, Determinants and Future
Źródło
Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna / Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2021, nr 53, s. 125-146, tab., wykr., bibliogr. 32 poz.
Słowa kluczowe
Turystyka, Turystyka zdrowotna, Uzdrowiska
Tourism, Health tourism, Health resort
Abstrakt
Celem artykułu jest przedstawienie podstawowych zagadnień z zakresu turystyki uzdrowiskowej, elementów oferty uzdrowisk, determinantów i perspektyw rozwoju turystyki uzdrowiskowej. Turystyka uzdrowiskowa staje się jedną z najdynamiczniej rozwijających się dziedzin turystyki. Związane jest to z pewnością ze starzeniem się społeczeństwa, rosnącą świadomością seniorów i modą na zdrowy styl życia oraz wzrostem zamożności społeczeństwa. Największym wyzwaniem, przed jakim stoją polskie uzdrowiska, jest wyjście poza świadczenie usług stricte leczniczych i przygotowanie się na nowego odbiorcę - nie tylko pacjenta, ale i turysty. W artykule dokonano analizy piśmiennictwa krajowego i zagranicznego oraz danych statystycznych i wniosków z własnej obserwacji.(abstrakt oryginalny)

The paper presents the fundamentals of health resort tourism as one of the forms of tourism which is dynamically developing in Poland. Health resort tourism is a fundamental branch of health tourism. It is implemented in spas where resorts are located. An important goal of this study is the synthetic characteristics of spa tourism and its development in Poland. Socio-demographic changes in Polish society and propitious conditions of Polish nature represent key factors in development of health resort tourism. These factors in health resort tourism also represent a chance for their development in the future. The paper was written based on the analysis of the related literature, statistical data and results of author's own observation.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Alipour H., Olva H.G.T., Maleki P., Dalir S. 2020. Behavioralresponses of 3S tourismvisitors: Evidence from a Mediterranean Island destination. Tourism Management Perspectives, 33, 100624.
 2. Bańkowska E. 1999. Szanse i zagrożenia Sopotu jako miejscowości uzdrowiskowej. [W:] Turystyka uzdrowiskowa. Stan i perspektywy. Publikacje Wyższej Szkoły Turystyki i Hotelarstwa w Sopocie, Gdańsk.
 3. Bosiacki S., Hołdera-Mielcarek B. 2017. Turystyka jako element zarządzania w regionie na przykładzie województwa wielkopolskiego. [W:] E. Biernat, E. Dziedzic (red.), Trendy w turystyce. Warszawa.
 4. Eurostat 2020. Tourism trends and ageing (https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Tourism_trends_and_ageing#Senior_travellers_make_more_trips_relating_to_health_treatment; dostęp: 6.04.2020).
 5. Gaworecki W.W. 2003. Turystyka. PWE, Warszawa.
 6. Gołembski G. 2008. Nowe trendy rozwoju turystyki, PWSZ, Sulechów.
 7. Góra J. 2013. Miejska turystyka uzdrowiskowa i kierunki jej ewolucji w Polsce. Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie.
 8. Hadzik A., Tomik R., Ryśnik J. 2017. Rozwój turystyki Wellness. [W:] E. Biernat, E. Dziedzic (red.), Trendy w turystyce. Warszawa.
 9. Hadzik A. 2009. Tożsamość terminologiczna turystyki zdrowotnej i uzdrowiskowej. Koncepcja turystyki zdrowotnej uzdrowisk. [W:] M. Boruszczak (red.), Turystyka uzdrowiskowa. Stan i perspektywy. WSTiH w Gdańsku, Gdańsk.
 10. Health and Wellness Tourism in Poland. Report 2012. Euromonitor International.
 11. Hermaniuk J., Krupa J. 2010. Współczesne trendy funkcjonowania uzdrowisk - klastering. Instytut Gospodarki Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania, Rzeszów.
 12. Iwan B. 2018. Tradycyjne i nowoczesne metody leczenia w sanatorium Marconi w Busku-Zdroju oraz ich ocena w opiniach kuracjuszy. [W:] D. Czekaj (red.), Turystyka zdrowotna. Problemy ekonomiczne i społeczne. Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych, Warszawa.
 13. Januszewska M. 2004. Znaczenie produktu uzdrowiskowego w rozwoju turystyki w Polsce. [W:] A. Panasiuk (red.), Markowe produkty turystyczne. Fundacja na rzecz Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin-Niechorze.
 14. Januszewska M., Nawrocka E. 2009. Rola klienta w działalności innowacyjnej przedsiębiorstw uzdrowiskowych w Polsce. [W:] M. Boruszczak, Turystyka uzdrowiskowa stan i perspektywy. Gdańsk.
 15. Kaspar C., Ferlich F. 1999. Marketing Konzeption der HeilbuondKurorte B16. Hochschule St. Gallen, 1979, s. 14, za: A.S. Kornak, Uzdrowiska polskie w systemie rynku i zarządzania marketingowego. Kujawsko-Pomorskie Studium Edukacyjne, Bydgoszcz.
 16. Kornak S.A., Rapacz A. 2001. Zarządzanie turystyką i jej podmiotami w miejscowości i regionie. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław.
 17. Koźmiński C. i in. 2013. Zarys turystyki zdrowotnej i uzdrowiskowej. Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 18. Krasiński Z. 1999. Kondycja turystyki uzdrowiskowej w Polsce a reformy społeczne 1999 roku. [W:] G. Gołembski (red.), Rozwój usług turystycznych u progu XXI wieku. AE, Poznań.
 19. Lewandowska A. 2007. Turystyka uzdrowiskowa. Materiały do studiowania. Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 20. Łoboda J. 2006. Niektóre uwarunkowania społeczne i dylematy współczesności a turystyka uzdrowiskowa. [W:] T. Iwanek (red.), Turystyka uzdrowiskowa w gospodarce regionu i kraju. Wyższa Szkoła Zarządzania, Wrocław.
 21. Mika M., Ptaszycka-Jackowska D. 2007. Formy turystyki zdrowotnej. [W:] W. Kurek (red.), Turystyka. PWN, Warszawa.
 22. Panasiuk A. 2013. Miejsce turystyki uzdrowiskowej w strukturze rynku turystycznego. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 784, 3(23).
 23. Rab-Przybyłowicz J. 2014. Produkt turystyki medycznej. Difin, Warszawa.
 24. Reminiscencje z Kongresu Uzdrowisk Polskich 2012. Forum Regionów, Seminariów i Wyjazdów Studyjnych, Stowarzyszenie Gmin Uzdrowiskowych RP, Szczawnica, s. 16-17.
 25. Sallmann N. 2010. Megatrend wellness & spa dla rynku usług wolnego czasu i hotelarstwa w XXI w. Pag, Kraków.
 26. Sowińska A. 2017. Czynniki kształtujące zachowania konsumentów 50+ na rynku turystycznym - rozważania teoretyczne. [W:] E. Biernat, E. Dziedzic (red.), Trendy w turystyce. Warszawa.
 27. Strategia marketingowa Polski w sektorze turystyki na lata 2012-2020 2011. POT, Warszawa, s. 6-10.
 28. Światowe Forum Ekonomiczne 2018. Travelgoals: why Instagram is key to understanding millennial tourism (https://www.weforum.org/agenda/2018/07/travelgoals-why-instagram-is-the-key-to-millennial-tourism; dostęp: 3.04.2020).
 29. UNWTO 2020a. COVID-19 Related travel restrictions. A global review for tourism. First report as of 16 April 2020 (https://webunwto.s3.eu-west-1.amazonaws.com/s3fs-public/2020-04/TravelRestrictions_0.pdf; dostęp: 27.12.2020).
 30. Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (Dz.U. z 2005 r., nr 167, poz. 1399 z późn. zm.).
 31. Wartecka-Wałyńska A. 2009. Ośrodki odnowy biologicznej uzupełnieniem turystyki zdrowotnej. [W:] M. Boruszczak (red.), Turystyka uzdrowiskowa. Stan i perspektywy. WSTiH w Gdańsku, Gdańsk.
 32. Źródło danych GUS.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2353-1428
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.14746/rrpr.2021.53.09
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu