BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Tyrała Marek
Tytuł
Demokratyczna transformacja w Polsce i na Ukrainie w świetle współczesnej tranzytologii: analiza porównawcza
The Process of Consolidation of Democracy in Poland in the Years 2006-2017
Źródło
Studia Politicae Universitatis Silesiensis, 2019, T. 25, s. 67-81, tab., bibliogr. 49 poz.
Słowa kluczowe
Wybory parlamentarne, Polityka, Demokracja
Parliamentary election, Politics, Democracy
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem autora artykułu jest charakterystyka procesu funkcjonowania demokracji w Polsce w ciągu ostatniej dekady. Główny problem badawczy/hipoteza postawiona w artykule brzmi: "Demokracja w Polsce jest nieskonsolidowana (niespójna)". Scharakteryzowany został proces rywalizacji politycznej oraz czynniki określające (warunkujące) proces utrwalenia demokracji. Artykuł ma charakter interdyscyplinarny, problem badawczy został przeanalizowany z perspektywy politologicznej, socjologicznej i filozoficznej. Próba analizy problemu badawczego może wnieść istotny wkład w dalsze badanie procesu funkcjonowania demokracji w Polsce. (abstrakt oryginalny)

The aim of the article is the characteristics of the process of consolidation of democracy in Poland in the past 11 years. The main research question posed in the article: democracy in Poland is non-consolidated. The process was characterized political competition (electoral and parliamentary coalitions) and the factors determining the (conditional) process of consolidation of democracy. The article has an interdisciplinary research problem will be analysed on a basis of polemology, be a different sociology and philosophies. Attempt to answer the research question, can make a significant contribution to the further exploration of the process of consolidation of democracy in Poland.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Almond G., Verba S.: The Civic Culture. Princeton 1963.
 2. Antoszewski A.: System polityczny RP. Warszawa 2012.
 3. Antoszewski A.: Współczesne teorie demokracji. Warszawa 2016.
 4. Antoszewski A.: Wzorce rywalizacji politycznej we współczesnych demokracjach europejskich. Wrocław 2004.
 5. Barber B.: Dżihad kontra Mcświat. Przeł. H. Jankowska. Warszawa 2007.
 6. Bartolini S., Mair P.: Identity, Competition and Electoral Availability. The Stabilisation of European Electorates 1885-1985. New York 1990.
 7. Beyme von K.: Współczesne teorie polityczne. Przeł. J. Łoziński. Warszawa 2007.
 8. Blok Z.: Transformacja jako konwersja funkcji wewnątrzsystemowych na przykładzie Polski. Poznań 2006.
 9. Bobbio N.: Liberalizm i demokracja. Przeł. P. Bravo. Kraków 1998.
 10. Bohle D., Greskovits B.: Capitalist Diversity on Europes Periphery. New York 2012.
 11. Buchowski M.: Czyściec. Antropologia neoliberalnego postsocjalizmu. Poznań 2017.
 12. Buden B.: Strefa przejścia. O końcu postkomunizmu. Przeł. M. Sutowski. Warszawa 2012.
 13. Canovan M.: Lud. Przeł. S. Szymański. Warszawa 2008.
 14. Dahl R.: Demokracja i jej krytycy. Przeł. S. Amsterdamski. Warszawa 2012.
 15. Dahrendorf R.: Nowoczesny konflikt społeczny, esej o polityce wolności. Przeł. S. Bratkowski [et al.]. Warszawa 1993.
 16. Diagnoza społeczna 2013. Warunki i jakość życia Polaków. Red. J. Czapiński, T. Panek. Warszawa 2013 - http://www.diagnoza.com (dostęp: 20.09.2015).
 17. Feliksiak M.: Opinie o demokracji. Komunikat z badań nr 17. Oprac. Centrum Badania Opinii Społecznej. Warszawa 2016 - http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2016/K_100_16.PDF (dostęp: 11.11.2017).
 18. Fukuyama F.: Historia ładu politycznego. Od czasów przedludzkich do rewolucji francuskiej. Przeł. N. Radomski. Poznań 2012.
 19. Gagatek W.: Rozwój modelu partii kartelowej i jego recepcja. W: Oblicza demokracji. Partie i systemy partyjne w ujęciu Petera Maira. Red. W. Gagatek, K. Walecka. Kraków 2017.
 20. Gardziel T., Gawroński S.: Wybory 2007. Partie, programy, kampania wyborcza. Rzeszów 2007.
 21. Gdula M.: Nowy autorytaryzm. Warszawa 2018.
 22. Grabowska M.: Podział postkomunistyczny. Społeczne podstawy polityki w Polsce po 1989 roku. Warszawa 2004.
 23. Gruszczak A.: Problemy rządzenia w krajach Europy Środkowowschodniej. Kraków 2000.
 24. Grygieńć J.: Demokracja na rozdrożu. Deliberacja czy partycypacja polityczna? Kraków 2017.
 25. Hochschild A.R.: Obcy we własnym kraju. Gniew i żal amerykańskiej prawicy. Przeł. H. Pustuła-Lewicka. Warszawa 2017.
 26. Huntington S.: Trzecia fala demokratyzacji. Przeł. A. Dziurdzik. Warszawa 1995.
 27. Kohli A.: Źródła konfliktów społecznych i politycznych w demokracjach naśladowczych. W: Przyszłość demokracji. Red. P. Śpiewak. Warszawa 2005.
 28. Kowalik T.: WWW.polskatransformacja.pl. Warszawa 2009.
 29. Lakoff G.: Moralna polityka. Jak myślą liberałowie i konserwatyści. Przeł. M. Szczubiałka. Warszawa 2017.
 30. Levitsky S., Ziblatt D.: Tak umierają demokracje. Przeł. O. Łabendowicz. Łódź 2018.
 31. Linz J., Stepan A.: Problems of Democratic Transition and Consolidation, Southern Europe, South America, and Post-Communist Europe. Baltimore-London 1996.
 32. Linz J.: Kryzys, załamanie i powrót do równowagi. W: Władza i społeczeństwo. T. 2. Red. J. Szczupaczyński. Warszawa 1998.
 33. Mair P.: Rząd reprezentatywny vs rząd odpowiedzialny. W: Oblicza demokracji. Partie i systemy partyjne w ujęciu Petera Maira. Red. W. Gagatek, K. Walecka. Kraków 2017.
 34. Mouffe Ch.: Agonistyka, Polityczne myślenie o świecie. Przeł. B. Szelewa. Warszawa 2015.
 35. Muller J.W.: Co to jest populizm. Przeł. M. Sutowski. Warszawa 2017.
 36. Ost D.: Klęska "Solidarności" gniew i polityka w postkomunistycznej Europie. Przeł. H. Jankowska. Warszawa 2007.
 37. Pokładecki J.: Systemowe znaczenie demokracji na poziomie lokalnym w Polsce. W: Polska demokracja. Koncepcje, płaszczyzny, instytucje. Red. S. Wróbel. Toruń 2008.
 38. Raciborski J.: Obywatelstwo w perspektywie socjologicznej. Warszawa 2011.
 39. Rosanvallon P.: Dobre rządy. Przeł. G. Majcher. Warszawa 2018.
 40. Rydlewski G.: Coś więcej niż spór o model rządzenia. Kilka kwestii do przemyślenia nie tylko przez politologów. Warszawa 2017.
 41. Sandel M.J.: Czego nie można kupić za pieniądze. Moralne granice rynku. Przeł. A.M. Chromik-Krzykawska, T. Sikora. Warszawa 2012.
 42. Sartori G.: Teoria demokracji. Przeł. P. Amsterdamski, D. Grinberg. Warszawa 1998.
 43. Snyder T.: The Road to Unfreedom. London 2018.
 44. Sobolewska-Myślik K.: Partie i systemy partyjne na świecie. Warszawa 2004.
 45. Staniszkis J.: Władza globalizacji. Warszawa 2003.
 46. Sztompka P.: Kapitał społeczny. Teoria przestrzeni między ludzkiej. Kraków 2016.
 47. The Economist - https://www.economist.com (dostęp: 1.03.2018).
 48. The Economist Intelligence Unit's Democracy Index - https://infographics.economist.com/2006-2018/DemocracyIndex (dostęp: 1.04. 2018).
 49. Wnuk-Lipiński E.: Socjologia życia publicznego. Warszawa 2008.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2353-9747
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.31261/SPUS.2019.25.03
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu