BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Czerny Mirosława (Uniwersytet Warszawski), Czerny Andrzej (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
Tytuł
Ekstraktywizm jako główna strategia zawłaszczania ziem pod nowe inwestycje. Konflikty społeczne w turystycznym regionie Bahia de Tela w Hondurasie
Extractivism as a Major Land Grabbing Strategy for New Developments. Social Conflicts in the Tourist Region of Bahia de Tela, Honduras
Źródło
Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna / Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2021, nr 54, s. 73-92, fot., rys., bibliogr. 23 poz.
Słowa kluczowe
Region turystyczny, Inwestycje w turystyce, Przesiedlenia ludności, Grupy etniczne
Tourist region, Investments in tourism, Resettlements of people, Ethnics group
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Honduras, Ameryka Łacińska
Honduras, Latin America
Abstrakt
Artykuł porusza kwestie zagrożenia wysiedleniem i przemocą stosowanymi wobec ludności miejscowej - Garifuna w Hondurasie, w kontekście procesów rozwojowych opartych na intensywnej eksploatacji zasobów naturalnych. Zakłada, że ludność Garifuna poddana jest procesom rugowania z zajmowanych ziem i spychania na margines życia gospodarczego w regionie turystycznym, gdzie władze, nie respektując prawa własności wspólnotowej, stosują przemoc i prześladowania celem przejęcia kontroli nad jej terytorium. Celem artykułu jest analiza przypadku regionu Bahia de Tela nad Morzem Karaibskim w kontekście często wdrażanej w krajach rozwijających się polityki ekstraktywizmu. (abstrakt oryginalny)

The article addresses the threat of displacement and violence against the local population - Garifuna in Honduras, in the context of development processes based on intensive exploitation of natural resources. It assumes that the people of Garifuna are subjected to the processes of rugging out of the occupied lands and pushing them to the margins of economic life in the tourist region, where the authorities, while not respecting community property rights, use violence and persecution to take control of their territory. The aim of this article is to analyze the case of the Bahia de Tela region on the Caribbean Sea in the context of the often implemented policy of extravagance in developing countries. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Cáceres B. (https://www.youtube.com/watch?v=Xa7pjIFVZ1U; dostęp: 24.08.2020).
 2. Editorial: Régimen con rasgos de Crimen de Apartheid sufren garífunas de Honduras.
 3. https://www.reporterosdeinvestigacion.com/2020/07/28/editorial-regime...; dostęp: 16.11.2020).
 4. Galafassi G.P., Riffo L.N. 2018. Que es el extractivismo? Apuntes criticos para un debate necesario. La Izquierda. Diario, 4.07: 1-7.
 5. Gargallo F. 2000. Los garífuna de Centroamérica: Reubicación, sobrevivencia y nacionalidad de un pueblo afroindoamericano. Política y Cultura, 14: 89-107.
 6. Gudynas E. 2009. Diez tesis urgentes sobre el nuevo extractivismo. Contextos y demandas bajo el progresismo sudamericano actual. [W:] Extractivismo, política y sociedad (varios autores). CAAP y CLAES, Quito, s. 187-225.
 7. Gudynas E. 2012. Estado compensador y nuevos extractivismos. Las ambivalencias del progresismo sudamericano. Nueva Sociedad, 237: 128-146.
 8. Gudynas E. 2013. Extracciones, extractivismos y extrahecciones un marco conceptual sobre la apropiación de recursos naturales. Observatorio del Desarrollo, CLAES, 18: 1-8.
 9. Machado Aráoz H. 2016. El debate sobre el "extractivismo" en tiempos de resaca (http://extractivismo.com/; dostęp: 4.08.2020).
 10. Municipio de Tela. Departamento de Atnántida 2003. Validación del Plan Estratégico de Desarrollo Municipal. Tela, Honduras.
 11. Nuñez S., Herrera F., Flores M. 2016. Extractivismo y resistencia comunitaria en Honduras. COPINH,
 12. OFRANEH, tni, Jubileo Sur Américas. OFRANEH - Organización Fraternal Negra Hondurena. Pueblo Garifuna (http://www.ofraneh.org/ ofraneh/quienes_somos.html; dostęp: 16.03.2020).
 13. Reboratti C. 2017. Agricultura y extractivismo. Voces en el Fénix, 60: 118-125 (https://www.vocesenelfenix.com/content/agricultura-y-extractivismo; dostęp: 27.07.2020)
 14. Roy Cayetano E. 1987. Why cooperatives fail. Belice. Ethnicity and Development. SPEAR, Belice.
 15. Smoleń M. 2016. Kto zabił świat? O "To zmienia wszystko" Naomi Klein (https://publica.pl/teksty/smolen-kto-zabil-swiat-o-to-zmienia-wszystko-naomi-klein-56385.html; dostęp: 16.08.2020).
 16. Trucchi G. 2010. Desarrollo turístico en la Bahía de Tela: Los Micos Beach and Golf Resort, un proyecto polémico. Alba Sud, Investigación y comunicación para el desarrollo. Opiniones en Desarrollo, Programa Turismo responsable. Articulo, 8, noviembre de 2010.
 17. Vilaseca Boixareu I. 2010. El Proyecto. Micos Beach Resort de la Bahia de Tela en Honduras. Un modelo turístico insostenible (http://www.cedat.cat/_pdf/coloquios/isabel.pdf; dostęp: 2.04.2020).
 18. Źródła internetowe
 19. https://www.bbc.com/mundo/vert-cul-46533873 (dostęp: 19.08.2020)
 20. https://www.ecured.cu/Gar%C3%ADfuna_(etnia) (dostęp: 19.08.2020)
 21. https://www.dw.com/es/secuestran-a-cuatro-l%C3%ADderes-de-etnia-gar%C3%ADfuna-enhonduras/a-54230528 (dostęp: 20.08.2020)
 22. http://www.ofraneh.org/ofraneh/Bahia_de_Tela.html (dostęp: 12.04.2020)
 23. https://www.ine.gob.hn/publicaciones/Boletines_Servicios/2018/Estadisticas-Turisticas-de-Honduras-2011-2016.pdf (dostęp: 22.08.2020)
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2353-1428
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.14746/rrpr.2021.54.05
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu