BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zawadzki Paweł (University of Bialystok)
Tytuł
Corruption in the Balkans as an Obstacle to the Three-Seas-Initiative Overview of Anti-Corruption Institutions in Bulgaria, Croatia, Poland, Romania and Slovenia
Źródło
Eastern European Journal of Transnational Relations, 2020, vol. 4, nr 2, s. 69-86, bibliogr. 27 poz.
Słowa kluczowe
Prawo, Przestępczość, Korupcja
Law, Crime, Corruption
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Bałkany
Balkan
Abstrakt
The aim of this article is to show the high level of corruption offences and the ineffectiveness of the existing legal and institutional solutions in the Balkan states, which are part of the Three-Seas initiative. The effectiveness of the regulations in force in these countries deviates from the standards set by the European Union. This has implications for the success of the Three-Seas-Initiative. The current state of affairs is the result of clashing ideas about the membership of Balkan countries in a particular sphere of influence. The services of the Russian Federation (GRU or SWR) play a significant role in maintaining the current status quo. Observation of corruption offences in the Balkans shows that the bodies set up to investigate corruption offences do not have effective powers to prevent, detect and prosecute such offences. An evaluation of the regulations in force in this area shows that they are ineffective. A solution which would ensure that the Balkans meet European standards on preventing and combating corruption could be theimplementation of the institutional model of the Central Anti-Corruption Bureau in force in the Republic of Poland by reforming the Balkan anti-corruption services. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Act Direcţia Generală Anticorupţie a fost înfiinţată prin Legea nr. 161/2005 privind stabilirea unor măsuri pentru prevenirea şi combaterea corupţiei în cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor ca structură specializată pentru prevenirea şi combaterea corupţiei în rândul personalului Ministerului Administraţiei şi Internelor [The General Anti-Corruption Directorate established by Law No 161/2005 on the establishment of measures to prevent and combat corruption within the Ministry of Administration and Interior as a specialized structure for preventing and combating corruption among the staff of the Ministry of Administration and Interior] (2017, March 20). Monitorul Oficial nr. 194. Retrieved from http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/187612.
 2. Allcock, J.B. (n.d.). Balkans. In Britannica. Retrieved October 7, 2020 from https://www.britannica.com/place/Balkans/In-the-Roman-Empire.
 3. Baraniuk, K. (2016). Raporty z działalności służb specjalnych państw "nowej" UE [Reports on the activities of secret services of the "new" EU countries]. Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego, 14(8), 155-156. Retrieved from http://www.abw.gov.pl/download/1/2147/KamilBaraniuk.pdf.
 4. CBA (2019). Informacja o wynikach działalności Centralnego Biura Antykorupcyjnego w 2018 r. [Information on the results of the activities of the Central Anti-Corruption Bureau in 2018]. Warszawa: CBA. Retrieved from. https://cba.gov.pl/ftp/dokumenty_pdf/Informacja%202018%20.pdf.
 5. Cieplucha, P. (2014). Prometeizm i koncepcja Międzymorza w praktyce polityczno-prawnej oraz dyplomacji II RP [Prometheism and conception of Intermarium in political and legal practice and diplomacy of the Second Polish Republic]. Studia Prawno-Ekonomiczne, 93, 39-41. Retrieved from http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.desklight-3e39621c-587b-4907-aaca-6926185c9c5d/c/Prometeizm_i_koncepcja_Miedzymorza_....pdf.
 6. Jaszczuk, B.K. (2019, December 31). Bałkany trawione korupcją. Głośne procesy w Chorwacji i Bośni [The Balkans consumed by corruption. Loud trials in Croatia and Bosnia]. Strajk.eu. Retrieved from https://strajk.eu/balkany-trawione-korupcja-glosne-procesy-w-chorwacji-i-bosni/.
 7. Kamiński, A.Z., & Kamiński, B. (2004). Korupcja rządów. Państwa pokomunistyczne w dobie globalizacji [Corruption of Governments. Post-communist states in the age of globalization]. Warszawa: Instytut Studiów Politycznych PAN, Wydawnictwo TRIO.
 8. Kobosko, M. (2016, December 16). Michał Kobosko: Koncepcja Trójmorza ma sens [Michal Kobosko: The Three-Seas-Initiative concept makes sense]. Rzeczpospolita.pl. Retrieved from https://www.rp.pl/Publicystyka/312159879-Michal-Kobosko-Koncepcja-Trojmorza-ma-sens.html#ap-1.
 9. Kuczyński, G. (2019, March 26). Wojna hybrydowa Rosji na Bałkanach Zachodnich. Raport specjalny [Russia's Hybrid Warfare in the Western Balkans. Special Report]. Warszawa: Fundacja Warsaw Institute. Retrieved from https://warsawinstitute.org/pl/wojna-hybrydowa-rosji-na-balkanach-zachodnich/.
 10. Lewandowski, A. (2009). Ruch Młodej Polski Historia i współczesne reminiscencje [The Young Poland Movement History and Contemporary Reminiscences]. Historia i Polityka, 1(8), 1-16. http://dx.doi.org/10.12775/HiP.2009.002.
 11. MFA (n.d.). The Three-Seas-Initiative. Retrieved December 21, 2020, from https://www.gov.pl/web/diplomacy/three-seas-initiative.
 12. Minkina, M. (2012). Wywiad Federacji Rosyjskiej [Intelligence of the Russian Federation]. Siedlce: Wydawnictwo Naukowe UPH.
 13. Ordonanță de Urgență nr. 43 privind Parchetul Național Anticorupție [Emergency Ordinance No. 43 on the National Anticorruption Prosecutor's Office] (2002, April 4). Monitorul Oficial nr. 244. Retreived from http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/35165.
 14. Pieńkowski, J. (2020). Antyrządowe protesty w Bułgarii [Anti-government protests in Bulgaria]. Biuletyn PISM, 187(2119). Retrieved from https://www.pism.pl/publikacje/Antyrzadowe_protesty_w_Bulgarii.
 15. Puljiz, H. (2018, January 24). Korupcija uništava Hrvatsku, ali protiv nje nema borbe [Corruption is destroying Croatia, but there is no fight against it]. Deutsche Welle. Retrieved from https://p.dw.com/p/2rLjs.
 16. Romania la Raport. Dacă România este sufocată de corupţie, de ce doar 1,3% din cazurile pe rolul justiţiei sunt pentru fapte de corupţie? [Romania in Report. If Romania is suffocated by corruption, why are only 1.3% of cases pending before the judiciary for corruption?] (2010, June 24). Ziarul Financiar. Retrieved from https://www.zf.ro/romania-la-raport/daca-romania-este-sufocata-de-coruptie-de-ce-doar-1-3-din-cazurile-pe-rolul-justitiei-sunt-pentru-fapte-de-corupties-6441861.
 17. STA (2019, November 6). Corruption a Growing Problem in Slovenia. Total Slovenia News. Retrieved from https://www.total-slovenia-news.com/politics/4908-corruption-a-growing-problem-in-slovenia.
 18. Targalski. J. (2017). Wywiad rosyjski w Macedonii i sytuacja w krajach bałtyckich. Cz. I. [Russian intelligence in Macedonia and the situation in the Baltics. Part I.]. Śląski Kurier Wnet, 40, 9. Retrieved from https://wnet.fm/kurier/geopolityczny-tygiel-jerzy-targalski-o-wywiadzie-rosyjskim-macedonii-sytuacji-krajach-baltyckich-cz/.
 19. Transparency International (2018). Corruption Perceptions Index 2018. Retrieved October 7, 2020, from https://www.transparency.org/en/cpi/2018/results/grc.
 20. Ustawa - Kodeks karny [Criminal Code] (1997, June 6). Dz.U. 1997 nr 88 poz. 553 ze zm.
 21. Ustawa o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym [Law on the Central Anti-Corruption Bureau] (2006, June 9). Dz.U. 2006 nr 104 poz. 708 ze zm.
 22. Ustawa o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu [Act on the Institute of National Remembrance - Commission for the Prosecution of Crimes against the Polish Nation] (1998, December 18). Dz.U. 1998 nr 155 poz. 1016 ze zm.
 23. Żaba, N. (2019, June 26). Korupcja, mafijne układy i masowe protesty. Na Bałkanach wciąż gorąco [Corruption, mafia deals and mass protests. It's still hot in the Balkans]. Klub Jagielloński. Retrieved from https://klubjagiellonski.pl/2019/06/26/korupcja-mafijne-uklady-i-masowe-protesty-na-balkanach-wciaz-goraco/.
 24. Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije [Integrity and Prevention of Corruption Act] (2011, September 2). Uradni list Republike Slovenije, št. 69/11,158/20. Retrieved from https://europam.eu/data/mechanisms/PP/PP%20Laws/Slovenia/Slovenia_Integrity%20and%20Prevention%20of%20Corruption%20Act%202011_SI.pdf.
 25. Zakon o Uredu za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta [Law on the Office for Combating Corruption and Organised Crime] (2017, July 27). Narodne Novine; Number: 70/17. Retrieved from https://zakon.hr/z/166/Zakon-o-Uredu-za-suzbijanje-korupcije-i-organiziranog-kriminaliteta.
 26. Zakon za protivodeĭstvie na koruptsiyata i za otnemane na nezakonno pridobitoto imushtestvo [Law Against Corruption and Forfeiture of Immovable Property] (2018, January 19). Obn. DV. br.7 ot 19 Yanuari 2018g., izm. i dop. DV. br.20 ot 6 Mart 2018g., dop. DV. br.21 ot 9 Mart 2018g., dop. DV. br.41 ot 18 Maĭ 2018g., izm. DV. br.98 ot 27 Noemvri 2018g., izm. i dop. DV. br.1 ot 3 Yanuari 2019g., izm. DV. br.17 ot 26 Fevruari 2019g., izm. DV. br.79 ot 8 Oktomvri 2019g., izm. DV. br.83 ot 22 Oktomvri 2019g., izm. DV. br.69 ot 4 Avgust 2020g., dop. DV. br.70 ot 7 Avgust 2020g., dop. DV. br.12 ot 12 Fevruari 2021g.
 27. Żukiewicz, P. (2013). Deficyt polityki społecznej w warunkach kryzysu gospodarczego. Zarys problematyki na przykładzie państw Bałkanów Zachodnich [Deficits in social policy under the economic crisis. Outline of issues on the example of Western Balkan countries]. Poznań: Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu. https://doi.org/10.34616/129891.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2544-9214
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15290/eejtr.2020.04.02.04
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu