BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Schmidt Jacek (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Tytuł
Przestrzeń idealna - perspektywa władzy. Na przykładzie strzeżonych ośrodków dla cudzoziemców w Polsce
The Perfect Space: the Perspective of the Management of Guarded Detention Centers for Foreigners in Poland
Źródło
Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna / Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2021, nr 54, s. 163-182, fot., bibliogr. 13 poz.
Słowa kluczowe
Więziennictwo, Cudzoziemcy, Grupy etniczne, Warunki pracy, Warunki życia ludności
Prison system, Foreigners, Ethnics group, Working condition, People's living conditions
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Nadzorowana przez Straż Graniczną przestrzeń ośrodków detencyjnych dla cudzoziemców jest niedostępna dla obserwatorów z zewnątrz. Z tych samych względów nie mamy wglądu w praktyki związane z administrowaniem tą przestrzenią, regulowaniem zachowań personelu i pensjonariuszy. W latach 2018-2019 przeprowadzono w ośrodkach pierwsze w Polsce eksploracyjne badania naukowe, które były ukierunkowane na rozpoznanie zasad i standardów organizacji przedmiotowej przestrzeni i funkcjonowania w niej wszystkich kategorii aktorów społecznych. W artykule zaprezentowano wycinek tych badań, jaki stanowią wyobrażenia funkcjonariuszy reprezentujących władzę na temat tego, jak powinien wyglądać i funkcjonować idealny ośrodek detencyjny dla cudzoziemców. Dane wynikowe pozyskano w trakcie serii wywiadów fokusowych, które przeprowadzono we wszystkich ośrodkach strzeżonych w Polsce. (abstrakt oryginalny)

The space in detention centers for foreigners in Poland is guarded by the border guards and it is unavailable for outsiders. Therefore, there is no opportunity for researchers to observe the practices related to administering this space and regulating the behavior of the staff and the detainees. Between 2018 and 2019, a first exploratory study in Poland targeted at the identification of rules and standards of the material organisation of the centers' space and the performance of all the categories social actors. This article presents some results of the study regarding the centers' management's image of how the perfect detention center should be designed and organised. For data collection, the study used focus group interviews (FGI) in all Polish guarded detention centers. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Augé M. 2010. Nie-miejsca. Wprowadzenie do antropologii hipernowoczesności. Przeł. R. Chymkowski. PWN, Warszawa.
 2. Barbour R. 2011. Badania fokusowe. Przeł. B. Komorowska. PWN, Warszawa.
 3. Bentham J. 1835. The Works of Jeremy Bentham. Vol. 4. John Browning (https://oll.libertyfund.org/titles/bentham-the-works-of-jeremy-bentham-vol-4).
 4. Bohnsack R. 2004. Dyskusja grupowa - teoria i praktyka rekonstrukcji kolektywnych wzorów orientacji. [W:] S. Krzychała (red.), Społeczne przestrzenie doświadczenia. Metoda interpretacji dokumentarnej. Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej Edukacji TWP, Wrocław, s. 36-48.
 5. Bosworth M. 2014. Inside Migration Detention. Oxford University Press, Oxford.
 6. Foucault M. 1983. Nadzorować i karać. Narodziny więzienia. Przeł. T. Komendant. Wydawnictwo Fundacji Aletheia, Warszawa.
 7. Foucault M. 2005. Inne przestrzenie. Przeł. A. Rejniak-Majewska. Teksty Drugie, 6: 117-125.
 8. Krzychała S. 2004. Dokumentarna interpretacja tekstu - od samobieżnego toku dyskusji do refleksywnej interpretacji dyskursu. [W:] S. Krzychała (red.), Społeczne przestrzenie doświadczenia. Metoda interpretacji dokumentarnej. Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej Edukacji TWP, Wrocław, s. 49-63.
 9. Labanca N., Ceccorulli M. 2014. Introduction. [W:] M. Ceccorulli, N. Labanca (red.), The EU. Migration and the Politics of Administrative Detention. Routledge, London-New York, s. 1-16.
 10. Niedźwiedzki D., Schmidt J. 2020. Detencja cudzoziemców w Polsce. Perspektywa teoretyczno-metodologiczna. Nomos, Kraków.
 11. Sieniow T. 2016. Stosowanie alternatyw do detencji cudzoziemców w Polsce w latach 2015-2015. Raport z monitoringu. Instytut na rzecz Państwa Prawa, Lublin.
 12. Tokarczuk O. 2007. Bieguni. Wydawnictwo Literackie, Kraków.
 13. Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz.U. z 2013 r., poz. 1650, t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 35).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2353-1428
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.14746/rrpr.2021.54.10
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu