BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Flechas Chaparro Ximena Alejandra (University of São Paulo, Brazil), Kozesinski Ricardo (University of São Paulo, Brazil), Salles Camargo Júnior Alceu (University of São Paulo, Brazil)
Tytuł
Absorptive Capacity in Startups : a Systematic Literature Review
Źródło
Journal of Entrepreneurship, Management and Innovation (JEMI), 2021, vol. 17, nr 1, s. 57-95, rys., tab., aneks, bibliogr. s. 79-85
Tytuł własny numeru
Exploring the Link Between Entrepreneurial Capabilities, Cognition, and Behaviors
Słowa kluczowe
Innowacje, Chłonność innowacyjna przedsiębiorstw, Przedsiębiorstwo typu start-up, Przedsiębiorczość, Systematyczny przegląd literatury
Innovations, Innovation absorption in the enterprises, Startup, Entrepreneurship, Systematic literature review
Uwagi
Klasyfikacja JEL: L26
streszcz., summ.
Abstrakt
Cel: Kilku uczonych wskazało, że zdolność absorpcyjna (AC) ma kluczowe znaczenie dla procesu innowacji w dużych firmach. Jednak wielu innych autorów uważa startupy za kluczowe czynniki napędzające innowacje w obecnej gospodarce światowej. Dlatego niniejszy artykuł ma na celu określenie, w jaki sposób koncepcja AC została potraktowana w kontekście nowego przedsięwzięcia. Metodyka: Systematyczny przegląd literatury analizujący 220 artykułów opublikowanych w latach 2001-2018. Wyniki: Systematyczny przegląd literatury identyfikuje trzy grupy badań dotyczących AC w start-upach: wiedza, innowacje i wyniki wraz z głównymi autorami dyskusji, głównymi wkładami, odniesienia teoretyczne i wytyczne dotyczące ich przyszłego programu badawczego. Implikacje dla teorii i praktyki: Niniejsze badanie wnosi wkład do literatury dotyczącej innowacji i przedsiębiorczości łącząc znaczenie AC i tworzenia nowych przedsięwzięć oraz zapewniając lepsze zrozumienie, w jaki sposób przedsiębiorcy mogą usprawnić swoje procesy innowacyjne. Oryginalność i wartość: Na podstawie analizy przeglądu literatury stworzono ramy różnicujące strategie pozyskiwania wiedzy dla nowych przedsięwzięć. Ramy kategoryzują strategie według źródła wiedzy (tj. wewnętrznego lub zewnętrznego) oraz stopnia intencjonalności (tj. formalnej lub nieformalnej). (abstrakt oryginalny)

Purpose: Several scholars have pointed out that absorptive capacity (AC) is critical for the innovation process in large firms. However, many other authors consider startups as key drivers for innovation in the current global economy. Therefore, this article aims to identify how the concept of AC has been addressed in the new venture context. Methodology: A systematic literature review analyzing 220 papers published between 2001 and 2018. Findings: The systematic literature review identifies three clusters of research addressing AC in startups: Knowledge, Innovation, and Performance, along with the central authors of the discussion, the main contributions, theoretical references, and their future research agenda guidelines. Implications for theory and practice: This study contributes to the innovation and entrepreneurship literature by connecting the importance of AC and new venture creation, and providing a better understanding of how entrepreneurs could enhance their innovative processes. Originality and value: Based on the analysis of the literature review, a framework that differentiates knowledge acquisition strategies for new ventures was created. The framework categorizes the strategies according to the knowledge source (i.e., internal or external) and the degree of intentionality (i.e., formal or informal). (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Aas, T. H., & Breunig, K. J. (2017). Conceptualizing innovation capabilities: A contingency perspective. Journal of Entrepreneurship, Management and Innovation, 13(1), 7-24. https://doi.org/10.7341/20171311
 2. Acs, Z. J., Braunerhjelm, P., Audretsch, D. B., & Carlsson, B. (2009). The knowledge spillover theory of entrepreneurship. Small Business Economics, 32(1), 15-30. https://doi.org/10.1007/s11187-008-9157-3
 3. Agarwal, R., Audretsch, D., & Sarkar, M. (2010). Knowledge spillovers and strategic entrepreneurship. Strategic Entrepreneurship Journal, 4(4), 271-283. https://doi.org/10.1002/sej.96
 4. Ambos, T. C., & Birkinshaw, J. (2010). How do new ventures evolve? An inductive study of archetype changes in science-based ventures. Organization Science, 21(6), 1125-1140. https://doi.org/10.1287/orsc.1090.0504
 5. Anderson, B. S., Covin, J. G., & Slevin, D. P. (2009). Understanding the relationship between entrepreneurial orientation and strategic learning capability: An empirical investigation. Strategic Entrepreneurship Journal, 3(3), 218-240. https://doi.org/10.1002/sej
 6. Apriliyanti, I. D., & Alon, I. (2017). Bibliometric analysis of absorptive capacity. International Business Review, 26(5), 896-907. https://doi.org/10.1016/j.ibusrev.2017.02.007
 7. Arend, R. J. (2014). Entrepreneurship and dynamic capabilities: How firm age and size affect the "capability enhancement-SME performance" relationship. Small Business Economics, 42(1), 33-57. https://doi.org/10.1007/s11187-012-9461-9
 8. Arthurs, J. D., & Busenitz, L. W. (2006). Dynamic capabilities and venture performance: The effects of venture capitalists. Journal of Business Venturing, 21(2), 195-215. https://doi.org/10.1016/j.jbusvent.2005.04.004
 9. Barney, J. B. (1991). Firm resources and sustained competitive advantage. Journal of Management, 17(1), 99-120.
 10. Benson, D., & Ziedonis, R. H. (2009). Corporate venture capital as a window on new technologies: Implications for the performance of corporate investors when acquiring startups. Organization Science, 20(2), 329-351. https://doi.org/10.1287/orsc.1080.0386
 11. Bergh, P., Thorgren, S., & Wincent, J. (2011). Entrepreneurs learning together: The importance of building trust for learning and exploiting business opportunities. International Entrepreneurship and Management Journal, 7(1), 17-37. https://doi.org/10.1007/s11365-009-0120-9
 12. Bingham, C. B., & Davis, J. P. (2012). Learning sequences: Their existence, effect, and evolution. Academy of Management Journal, 55(3), 611-641. https://doi.org/10.5465/amj.2009.0331
 13. Boccardelli, P., & Magnusson, M. G. (2006). Dynamic capabilities in early-phase entrepreneurship. Knowledge and Process Management, 13(3), 162-174. https://doi.org/10.1002/kpm.255
 14. Boell, S. K., & Cecez-Kecmanovic, D. (2015). Debating systematic literature reviews (SLR) and their ramifications for IS: A rejoinder to Mike Chiasson, Briony Oates, Ulrike Schultze, and Richard Watson. Journal of Information Technology, 30(2), 188-193. https://doi.org/10.1057/jit.2015.15
 15. Bower, J., & Christensen, C. (1995). Disruptive technologies: Catching the wave. Harvard Business Review, (February), 1-17.
 16. Bruneel, J., Yli-Renko, H., & Clarysse, B. (2010). Learning from experience and learning from others: How congenital and interorganizational learning substitute for experiential learning in young firm internationalization. Strategic Entrepreneurship Journal, 4(2), 164-182. https://doi.org/10.1002/sej.89
 17. Carayannis, E. G., Provance, M., & Givens, N. (2011). Knowledge arbitrage, serendipity, and acquisition formality: Their effects on sustainable entrepreneurial activity in regions. IEEE Transactions on Engineering Management, 58(3), 564-577. https://doi.org/10.1109/TEM.2011.2109725
 18. Carayannis, E. G., Provance, M., & Grigoroudis, E. (2016). Entrepreneurship ecosystems: An agent-based simulation approach. Journal of Technology Transfer, 41(3), 631-653. https://doi.org/10.1007/s10961-016-9466-7
 19. Clarysse, B., Wright, M., & Van de Velde, E. (2011). Entrepreneurial origin, technological knowledge, and the growth of spin-off companies. Journal of Management Studies, 48(6), 1420-1442. https://doi.org/10.1111/j.1467-6486.2010.00991.x
 20. Cohen, W. M., & Levinthal, D. A. (1990). Absorptive capacity: A new perspective on learning and innovation. Administrative Science Quarterly, 35(1), 128-152.
 21. Crossan, M. M., & Apaydin, M. (2010). A multi-dimensional framework of organizational innovation: A systematic review of the literature. Journal of Management Studies, 47(6), 1154-1191. https://doi.org/10.1111/j.1467-6486.2009.00880.x
 22. Dai, Y., Goodale, J. C., Byun, G., & Ding, F. (2018). Strategic flexibility in new high-technology ventures. Journal of Management Studies, 55(2), 265-294. https://doi.org/10.1111/joms.12288
 23. De Clercq, D., Sapienza, H. J., Yavuz, R. I., & Zhou, L. (2012). Learning and knowledge in early internationalization research: Past accomplishments and future directions. Journal of Business Venturing, 27(1), 143-165. https://doi.org/10.1016/j.jbusvent.2011.09.003
 24. Deeds, D. L. (2001). Role of R&D intensity, technical development and absorptive capacity in creating entrepreneurial wealth in high technology start-ups. Journal of Engineering and Technology Management, 18(1), 29-47. https://doi.org/10.1016/S0923-4748(00)00032-1
 25. Denyer, D., & Neely, A. (2004). Introduction to special issue: Innovation and productivity performance in the UK. International Journal of Management Reviews, 5-6(3-4), 131-135. https://doi.org/10.1111/j.1460-8545.2004.00100.x
 26. Dushnitsky, G., & Lenox, M. J. (2005a). When do firms undertake R&D by investing in new ventures? Strategic Management Journal, 26(10), 947-965. https://doi.org/10.1002/smj.488
 27. Dushnitsky, G., & Lenox, M. J. (2005b). When do incumbents learn from entrepreneurial ventures?: Corporate venture capital and investing firm innovation rates. Research Policy, 34(5), 615-639. https://doi.org/10.1016/j.respol.2005.01.017
 28. Eck, N. J. Van, & Waltman, L. (2018). VOSviewer Manual for VOSviewer version 1.6.9. Retrieved from https://doi.org/10.3402/jac.v8.30072
 29. Edison, H., Smørsgård, N. M., Wang, X., & Abrahamsson, P. (2018). Lean internal startups for software product innovation in large companies: Enablers and inhibitors. Journal of Systems and Software, 135, 69-87. https://doi.org/10.1016/j.jss.2017.09.034
 30. Eggers, J. P. (2012). Falling flat: Failed technologies and investment under uncertainty. Administrative Science Quarterly, 57(1), 47-80. https://doi.org/10.1177/0001839212447181
 31. Engelen, A., Kube, H., Schmidt, S., & Flatten, T. C. (2014). Entrepreneurial orientation in turbulent environments: The moderating role of absorptive capacity. Research Policy, 43(8), 1353-1369. https://doi.org/10.1016/j.respol.2014.03.002
 32. Fernhaber, S. A., McDougall-Covin, P. P., & Shepherd, D. A. (2009). International entrepreneurship: Leveraging internal and external knowledge sources. Strategic Entrepreneurship Journal, 3(4), 297-320. https://doi.org/10.1002/sej.76
 33. Friesl, M. (2012). Knowledge acquisition strategies and company performance in young high technology companies. British Journal of Management, 23(3), 325-343. https://doi.org/10.1111/j.1467-8551.2011.00742.x
 34. Giardino, C., Unterkalmsteiner, M., Paternoster, N., Gorschek, T., & Abrahamsson, P. (2014). What do we know about software development in startups? IEEE Software, 31(5), 28-32. https://doi.org/10.1109/MS.2014.129
 35. Gomes, L. A. de V., Brasil, V. C., Reis de Paula, R. A. S., Facin, A. L. F., Gomes, F. C. de V., & Salerno, M. S. (2019). Proposing a multilevel approach for the management of uncertainties in exploratory projects. Project Management Journal, 50(5), 1-17. https://doi.org/10.1177/8756972819870064
 36. Gomes, L. A. de V., Facin, A. L. F., Salerno, M. S., & Ikenami, R. K. (2018). Unpacking the innovation ecosystem construct: Evolution, gaps and trends. Technological Forecasting and Social Change, 136, 30-48. https://doi.org/10.1016/j.techfore.2016.11.009
 37. Grant, R. M. (1996). Toward a knowledge based theory of frim. Strategic Management Journal, 17, 109-122. https://doi.org/10.2307/2486994
 38. Hayter, C. S. (2013). Conceptualizing knowledge-based entrepreneurship networks: Perspectives from the literature. Small Business Economics, 41(4), 899-911. https://doi.org/10.1007/s11187-013-9512-x
 39. Hayton, J. C., & Zahra, S. A. (2005). Venture team human capital and absorptive capacity in high technology new ventures. International Journal of Technology Management, 31(3/4), 256-274. https://doi.org/10.1504/IJTM.2005.006634
 40. Helfat, C. E., & Peteraf, M. A. (2015). Managerial cognitive capabilities and the microfoundations of dynamic capabilities. Strategic Management Journal, 36(6), 831-850. https://doi.org/10.1002/smj.2247
 41. Javalgi, R. G., Hall, K. D., & Cavusgil, S. T. (2014). Corporate entrepreneurship, customer-oriented selling, absorptive capacity, and international sales performance in the international B2B setting: Conceptual framework and research propositions. International Business Review, 23(6), 1193-1202. https://doi.org/10.1016/j.ibusrev.2014.04.003
 42. Kamuriwo, D. S., Baden-Fuller, C., & Zhang, J. (2017). Knowledge development approaches and breakthrough innovations in technology-based new firms. Journal of Product Innovation Management, 34(4), 492-508. https://doi.org/10.1111/jpim.12393
 43. Knockaert, M., Ucbasaran, D., Wright, M., & Clarysse, B. (2011). The relationship between knowledge transfer, top management team composition, and performance: The case of science-based entrepreneurial firms. Entrepreneurship: Theory and Practice, 35(4), 777-803. https://doi.org/10.1111/j.1540-6520.2010.00405.x
 44. Kogut, B., & Zander, U. (1992). Knowledge of the firm, combinative capabilities, and the replication of technology. Organization Science, 3(3), 383-397.
 45. Lane, P. J., & Lubatkin, M. (1998). Relative absorptive capacity and interorganizational learning. Strategic Management Journal, 19(5), 461-477. https://doi.org/10.1002/(SICI)1097-0266(199805)19:5<461::AID-SMJ953>3.3.CO;2-C
 46. Lane, P., Koka, B., & Pathak, S. (2006). The reification of absorptive capacity: A critical review and rejuvenation of the construct. Academy of Management Review, 31(4), 833-863. https://doi.org/10.5465/AMR.2006.22527456
 47. Lee, Sang M; Kim, Taewan; Jang, S. H. (2015). Inter-organizational knowledge transfer through corporate venture capital investment. Management Decision, 53(7). https://doi.org/http://dx.doi.org/10.1108/MRR-09-2015-0216
 48. Lis, A., & Sudolska, A. (2015). Absorptive capacity and its role for the company growth and competitive advantage: The case of Frauenthal Automotive Toruń Company. Journal of Entrepreneurship, Management and Innovation, 11(4), 63-91. https://doi.org/10.7341/20151143
 49. Liu, X., Wright, M., Filatotchev, I., Dai, O., & Lu, J. (2010). Human mobility and international knowledge spillovers: Evidence from high-tech small and medium enterprises in an emerging market. Strategic Entrepreneurship Journal, 4(4), 340-355. https://doi.org/10.1002/sej.100
 50. Lumpkin, G. T., & Dess, G. G. (1996). Clarifying the entrepreneurial orientation construct and linking it to performance. The Academy of Management Review, 21(1), 135-172. https://doi.org/10.2307/258632
 51. March, J. G. (1991). Exploration and exploitation in organizational learning. Organization Science, 2(1), 71-87. https://doi.org/10.1287/orsc.2.1.71
 52. Marvel, M. (2012). Knowledge acquisition asymmetries and innovation radicalness. Journal of Small Business Management, 50(3), 447-468.
 53. McAdam, M., McAdam, R., Galbraith, B., & Miller, K. (2010). An exploratory study of principal investigator roles in UK university proof-of-concept processes: An absorptive capacity perspective. R and D Management, 40(5), 455-473. https://doi.org/10.1111/j.1467-9310.2010.00619.x
 54. McAdam, R., McAdam, M., & Brown, V. (2009). Proof of concept processes in UK university technology transfer: An absorptive capacity perspective. R and D Management, 39(2), 192-210. https://doi.org/10.1111/j.1467-9310.2008.00549.x
 55. McGrath, R. G. (2001). Exploratory learning, innovative capacity, and managerial oversight. Academy of Management Journal, 44(1), 118-131. https://doi.org/10.2307/3069340
 56. McKelvie, A., Wiklund, J., & Brattström, A. (2018). Externally acquired or internally generated? Knowledge development and perceived environmental dynamism in new venture innovation. Entrepreneurship: Theory and Practice, 42(1), 24-46. https://doi.org/10.1177/1042258717747056
 57. Monferrer, D., Blesa, A., & Ripollés, M. (2015). Catching dynamic capabilities through market-oriented networks. European J. of International Management, 9(3), 384. https://doi.org/10.1504/EJIM.2015.069134
 58. Moon, S. (2011). What determines the openness of a firm to external knowledge? Evidence from the Korean service sector. Asian Journal of Technology Innovation, 19(2), 185-200. https://doi.org/10.1080/19761597.2011.630502
 59. Mueller, P. (2006). Exploring the knowledge filter: How entrepreneurship and university-industry relationships drive economic growth. Research Policy, 35(10), 1499-1508. https://doi.org/10.1016/j.respol.2006.09.023
 60. Mueller, P. (2007). Exploiting entrepreneurial opportunities: The impact of entrepreneurship on growth. Small Business Economics, 28(4), 355-362. https://doi.org/10.1007/s11187-006-9035-9
 61. Newbert, S. L. (2005). New firm formation a dynamic capability perspective. Journal of Small Business Management 2005, 43(1), 55-77.
 62. Newey, L. R., & Zahra, S. A. (2009). The evolving firm: How dynamic and operating capabilities interact to enable entrepreneurship. British Journal of Management, 20(SUPP. 1), S81-S100. https://doi.org/10.1111/j.1467-8551.2008.00614.x
 63. Nielsen, K. (2015). Human capital and new venture performance: The industry choice and performance of academic entrepreneurs. Journal of Technology Transfer, 40(3), 453-474. https://doi.org/10.1007/s10961-014-9345-z
 64. Patterson, W., & Ambrosini, V. (2015). Configuring absorptive capacity as a key process for research intensive firms. Technovation, 36, 77-89. https://doi.org/10.1016/j.technovation.2014.10.003
 65. Patton, D. (2014). Realising potential: The impact of business incubation on the absorptive capacity of new technology-based firms. International Small Business Journal: Researching Entrepreneurship, 32(8), 897-917. https://doi.org/10.1177/0266242613482134
 66. Perez, L., Whitelock, J., & Florin, J. (2013). Learning about customers: Managing B2B alliances between small technology startups and industry leaders. European Journal of Marketing, 47(3), 431-462. https://doi.org/10.1108/03090561311297409
 67. Podsakoff, P. M., MacKenzie, S. B., Lee, J. Y., & Podsakoff, N. P. (2003). Common method biases in behavioral research: A critical review of the literature and recommended remedies. Journal of Applied Psychology, 88(5), 879-903. https://doi.org/10.1037/0021-9010.88.5.879
 68. Prashantham, S., & Young, S. (2011). Post-entry speed of international new ventures. Entrepreneurship: Theory and Practice, 35(2), 275-292. https://doi.org/10.1111/j.1540-6520.2009.00360.x
 69. Qian, H., & Acs, Z. J. (2013). An absorptive capacity theory of knowledge spillover entrepreneurship. Small Business Economics, 40(2), 185-197. https://doi.org/10.1007/s11187-011-9368-x
 70. Rhee, J. H. (2008). International expansion strategies of Korean venture firms: Entry mode choice and performance. Asian Business & Management, 7(1), 95-114. https://doi.org/10.1057/palgrave.abm.9200246
 71. Saemundsson, R. J., & Candi, M. (2017). Absorptive capacity and the identification of opportunities in new technology-based firms. Technovation, 64-65(June), 43-49. https://doi.org/10.1016/j.technovation.2017.06.001
 72. Simsek, Z., & Heavey, C. (2011). The mediating role of knowledge-based capital for corporate entrepreneurship effects on performance: A study of small- to medium-sized firms. Strategic Entrepreneurship Journal, 5(1), 81-100. https://doi.org/10.1002/sej.108
 73. Sirén, C., Hakala, H., Wincent, J., & Grichnik, D. (2017). Breaking the routines: Entrepreneurial orientation, strategic learning, firm size, and age. Long Range Planning, 50(2), 145-167. https://doi.org/10.1016/j.lrp.2016.09.005
 74. Spencer, A. S., & Kirchhoff, B. A. (2006). Schumpeter and new technology based firms: Towards a framework for how NTBFs cause creative destruction. International Entrepreneurship and Management Journal, 2(2), 145-156. https://doi.org/10.1007/s11365-006-8681-3
 75. Sullivan, D. M., & Marvel, M. R. (2011). Knowledge acquisition, network reliance, and early-stage technology venture outcomes. Journal of Management Studies, 48(6), 1169-1193. https://doi.org/10.1111/j.1467-6486.2010.00998.x
 76. Teece, D. J. (2007). Explicating dynamic capabilities: The nature and microfoundations of (sustainable) enterprise performance. Strategic Management Journal, 28(13), 1319-1350. https://doi.org/10.1002/smj.640
 77. Teece, D. J. (2012a). Dynamic capabilities: Routines versus entrepreneurial action. Journal of Management Studies, 49(8), 1395-1401. https://doi.org/10.1111/j.1467-6486.2012.01080.x
 78. Teece, D. J., Pisano, G., & Shuen, A. (1997). Dynamic capabilities and strategic management. Strategic Management Journal, 18(7), 509-533. https://doi.org/10.1016/B978-0-7506-7088-3.50009-7
 79. Tolstoy, D. (2009). Knowledge combination and knowledge creation in a foreign-market network. Journal of Small Business Management, 47(2), 202-220.
 80. Un, C. A., & Montoro-Sanchez, A. (2011). R&D investment and entrepreneurial technological capabilities: Existing capabilities as determinants of new capabilities. International Journal of Technology Management, 54(1), 29-52. https://doi.org/10.5114/pg.2018.74563
 81. van Eck, N. J., & Waltman, L. (2010). Software survey: VOSviewer, a computer program for bibliometric mapping. Scientometrics, 84(2), 523-538. https://doi.org/10.1007/s11192-009-0146-3
 82. Volberda, H. W., Foss, N. J., & Lyles, M. A. (2010). Absorbing the concept of absorptive capacity: How to realize its potential in the organization field. Organization Science, 21(4), 931-951. https://doi.org/10.1287/orsc.1090.0503
 83. Wadhwa, A., & Hall, M. (2005). Knowledge creation through external venturing: Evidence from the telecommunication. Academy of Management Journal, 49(4), 819-835. https://doi.org/10.2307/20159800
 84. Wales, W. J., Parida, V., & Patel, P. C. (2013). Too much of a good thing? Absorptive capacity, firm performance, and the moderating role of entrepreneurial orientation. Strategic Management Journal, 34(5), 622-633. https://doi.org/10.1002/smj.2026
 85. Winkelbach, A., & Walter, A. (2015). Complex technological knowledge and value creation in science-to-industry technology transfer projects: The moderating effect of absorptive capacity. Industrial Marketing Management, 47, 98-108. https://doi.org/10.1016/j.indmarman.2015.02.035
 86. Witt, P. (2004). Entrepreneurs' networks and the success of start-ups. Entrepreneurship and Regional Development, 16(5), 391-412. https://doi.org/10.1080/0898562042000188423
 87. Yu, J., Gilbert, B. A., & Oviatt, B. M. (2011). Effects of alliances, time, and network cohesion on the initiation of foreign sales by new ventures. Strategic Management Journal, 32(4), 424-446. https://doi.org/10.1002/smj.884
 88. Zahra, S. A., Filatotchev, I., & Wright, M. (2009). How do threshold firms sustain corporate entrepreneurship? The role of boards and absorptive capacity. Journal of Business Venturing, 24(3), 248-260. https://doi.org/10.1016/j.jbusvent.2008.09.001
 89. Zahra, S. A., & George, G. (2002). Absorptive capacity: A review, reconceptualization, and extension. Academy of Management Review, 27(2), 185-203. https://doi.org/10.5465/AMR.2002.6587995
 90. Zahra, S. A., & Hayton, J. C. (2008). The effect of international venturing on firm performance: The moderating influence of absorptive capacity. Journal of Business Venturing, 23(2), 195-220. https://doi.org/10.1016/j.jbusvent.2007.01.001
 91. Zahra, S. A., Sapienza, H. J., & Davidsson, P. (2006). Entrepreneurship and dynamic capabilities: A review, model and research agenda. Journal of Management Studies, 43(4), 917-955.
 92. Zheng, Y., Liu, J., & George, G. (2010). The dynamic impact of innovative capability and inter-firm network on firm valuation: A longitudinal study of biotechnology start-ups. Journal of Business Venturing, 25(6), 593-609. https://doi.org/10.1016/j.jbusvent.2009.02.001
 93. Zuzul, T., & Tripsas, M. (2019). Start-up Inertia versus flexibility: The role of founder identity in a nascent industry. Administrative Science Quarterly, 1-39. https://doi.org/10.1177/0001839219843486
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2299-7075
Język
eng
URI / DOI
https://doi.org/10.7341/20211712
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu