BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Nuryakin
Tytuł
Mediating Effect of Relational Capabilities in the Relationship Between Entrepreneurial Orientation and SMEs Performance
Źródło
Journal of Entrepreneurship, Management and Innovation (JEMI), 2021, vol. 17, nr 1, s. 129-146, rys., tab., bibliogr. s. 142-145
Tytuł własny numeru
Exploring the Link Between Entrepreneurial Capabilities, Cognition, and Behaviors
Słowa kluczowe
Orientacja przedsiębiorcza, Małe i średnie przedsiębiorstwa, Relacje organizacyjne, Przedsiębiorstwo produkcyjne
Entrepreneurial orientation, Small business, Organizational relationships, Production enterprise
Uwagi
Klasyfikacja JEL: L26, M21, M31
streszcz., summ.
Abstrakt
Cel: Celem tego badania jest analiza empirycznych dowodów wpływu orientacji przedsiębiorczych na wyniki biznesowe MŚP. Poprzednie badanie wykazało, że orientacja na przedsiębiorczość stała się dla przedsiębiorcy ważnym kluczem do poprawy wyników biznesowych. W tym badaniu zbadano również rolę zdolności relacyjnych jako zmiennej pośredniczącej w osiąganiu wyników biznesowych. Metodyka: Próbą w tym badaniu były MŚP z branży meblarskiej w regionie środkowej Jawy, o wielkości 208 MŚP. W badaniu użyto celową metodę pobierania próbek. Do testowania wyników analizy danych wykorzystano modelowanie równań strukturalnych (SEM) za pomocą oprogramowania AMOS / Amos Graph. Wyniki: Wyniki badania wykazały, że orientacja na przedsiębiorczość ma znaczący pozytywny wpływ na wyniki biznesowe. Orientacja na przedsiębiorczość ma znaczący pozytywny wpływ na zdolności relacyjne. Zdolności relacyjne w znacznym stopniu wpływają na pozytywny związek między orientacją na przedsiębiorczość a wynikami biznesowymi. Implikacje dla teorii i praktyki: Wyniki tego badania wskazują na wpływ orientacji przedsiębiorczej na wyniki biznesowe i zdolności relacyjne oraz pośredniczącą rolę zdolności relacyjnych. Dlatego MŚP powinny rozwijać zdolności relacyjne z sieciami MŚP poprzez wzmacnianie orientacji na przedsiębiorczość w celu osiągania wyników MŚP. Oryginalność i wartość: Główny wkład badania wynikający z połączenia orientacji przedsiębiorczej i zdolności relacyjnych MŚP do poprawy wyników biznesowych. (abstrakt oryginalny)

Purpose: The aim of this research is to analyze empirical evidence of the effect of entrepreneurial orientations on SMEs' business performance. The previous study found that entrepreneurial orientation became an important key for an entrepreneur to enhance business performance. This study also examined the role of relational capabilities as an intervening variable to achieve business performance. Methodology: The sample in this study was the furniture SMEs in the region of central Java with a sample size of 208 SMEs. This study used purposive sampling methods. Structural Equation Modelling (SEM) was used to test results of the data analysis with the help of software AMOS/Amos Graph. Findings: The results of the study showed that entrepreneurial orientation has a significant positive effect on business performance. Entrepreneurial orientation has a significant positive effect on relational capabilities. Relational capabilities are mediated the positive relationship between entrepreneurial orientation and business performance significantly. Implications for theory and practice: The results of this study indicate the effect of entrepreneurial orientation on business performance and relational capabilities and mediating role of relational capabilities. Therefore, SMEs ought to develop relational capabilities with SMEs networks through strengthening entrepreneurial orientation to achieve SMEs' performance. Originality and value: The main contribution of the study from the combination of entrepreneurial orientation and relational capabilities of SMEs to enhance business performance.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Adecco. (2007). The intrinsic link between human and relational capital : A key differentiator for today's leading knowledge economy companies. Retrieved from http://www.eepulse.com/documents/pdfs/adecco_wbf_exec_summary_bro_final_1.pdf
 2. Asmindo. (2014). Data of Asmindo Komda Java, Central Java Provincial Department of Commerce and the Chamber of Commerce. Retrieved from http://asmindo.or.id/
 3. Baker, W. E., & Sinkula, J. M. (2009). The complementary effects of market orientation and entrepreneurial orientation on profitability in small businesses. Journal of Small Business Management, 47(4), 443-464.
 4. Baker., W. E., & Sinkula., J. M. (1999). Learning orientation, market orientation, and innovation integrating. Journal of Market - Focused Management, 4(4), 295.
 5. Bhuian, S. N., Richard, O. C., & Shamma, H. M. (2010). Entrepreneurial orientation and organizational performance: The role of managerial traits. Competing Forum Journal, 8(1). https://doi.org/10.1504/JIBED.2012.049797
 6. Borchert, P., & Bruhn, M. Z. (2010). The influence of human and relational capital on the magnitude of early venture goal. Journal of Applied Management and Entrepreneurship, 15(4), 53-72.
 7. Chang, C.-C. (2012). Exploring IT entrepreneurs' dynamic capabilities using Q-technique. Industrial Management & Data Systems, 112(8), 1201-1216. http://doi.org/10.1108/02635571211264627
 8. Chuluunbaatar, E., Ottavia, D.-B. L., & Kung, S.-F. (2011). The entrepreneurial start-up process: The role of social capital and the social economic condition. Asian Academy of Management Journal, 16(1), 43-71.
 9. Covin, J. G., & Lumpkin, G. T. (2011). Entrepreneurial orientation theory and research: Reflections on a needed construct. Entrepreneurship Theory and Practice, 35(5), 855-872.
 10. Dakhli, M., & De Clercq, D. (2004). Human capital, social capital, and innovation: A multi-country study. Entrepreneurship & Regional Development, 16(2), 107-128. http://doi.org/10.1080/08985620410001677835
 11. Day, G. S., & Van den Bulte, C. (2002). Superiority in customer relationship management: Consequences for competitive adventage and performance. MA: Marketing Science Institute., Cambridge. Report No. 02-123.
 12. Ghozali, I. (2011). Structural Equation Modelling. Semarang: BP Udip.
 13. Hitt, M. A., Ireland, R. D., Sirmon, D. G., & Trahms, C. A. (2011). Strategic entrepreneurship: Creating value for individuals, organizations, and society. The Academy of Management Perspectives, 25(2), 57-75.
 14. Hoang, H., & Antoncic, B. (2003). Network-based research in entrepreneurship: A critical review. Journal of Business Venturing, 18(2), 165-187.
 15. Hormiga, E., Batista-Canino, R. M., & Sánchez-Medina, A. (2011). The impact of relational capital on the success of new business start-ups. Journal of Small Business Management, 49(4), 617-638.
 16. Dyer, J.H., & Singh, H. (1998). The relational view: Cooperative strategy and sources of interorganizational competitive advantage. Academy of Management Review, 23(4), 660-679.
 17. Jacob, F. (2006). Preparing industrial supplies for customer integration. Industrial Marketing Management, 35, 46-56.
 18. Jamsa, P., Tahtinen, J., Ryan, A., & Pallari, M. (2011). Sustainable SMEs network utilization: The case of food enterprises. Journal of Small Business and Enterprise Development, 18(1),141-156. http://doi.org/10.1108/14626001111106479
 19. Janney, J. J., & Dess, G. G. (2006). The risk concept for entrepreneurs reconsidered: New challenges to the conventional wisdom. Journal of Business Venturing, 21(3), 385-400.
 20. Kohtamäki, M. (2008). Small firm performance: An examination of the role of ambidexterity, strategic planning and entrepreneurial orientation. ICSB. Word Conference Congres Mondial.
 21. Kraus, S., Rigtering, J. P. C., Hughes, M., & Hosman, V. (2011). Entrepreneurial orientation and the business performance of SMEs: A quantitative study from the Netherlands. Review of Managerial Science, 6(2), 161-182. http://doi.org/10.1007/s11846-011-0062-9
 22. Lee, C., Lee, K., & Penning, J. M. (2001). Internal capabilities, eternal networks, and performance: A study on technology based ventures. Strategic Management Journal, 22, 615-640. http://doi.org/10.1002/smj.181
 23. Lin, C.-H., & Peng, C.-H. (2008). The innovativeness effect of market orientation and learning orientation on business performance. International Journal of Manpower, 29(8), 752-772. http://doi.org/10.1108/01437720810919332
 24. Lorenzoni, G., & Lipparini, A. (1999). The leveraging of interfirm relationships as a distinctive organizational capabilitiy: A longitudinal study. Strategic Management Journal, 20(4), 317-338.
 25. Lumkin, G. t., & Dess, G. G. (1996). Clarifying the entrepreneurial orientation construct and linking it to performance. Academy of Management Review, 21(1). https://doi.org/10.5465/amr.1996.9602161568
 26. Morgan, R. M., & Hunt, S. D. (1994). The commitment-trust theory of relationship marketing. Journal of Marketing, 58(3), 20-38. https://doi.org/10.2307/1252308
 27. Nadli, L., Nordqvist, M., Sjoberg, K., & Wiklund, J. (2007). Entrepreneurial orientation, risk taking, and performance in family firms. Family Business Review, 20(1), 33.-47. https://doi.org/10.1111/j.1741-6248.2007.00082.x
 28. Nuryakin. (2018). Competitive advantage and product innovation: Key success of Batik SMEs marketing performance in Indonesia. Academy of Strategic Management Journal, 17(2), 1-17.
 29. Nuryakin, & Ardyan, E. (2018). SMEs' marketing performance: The mediating role of market entry capability. Journal of Research in Marketing and Entrepreneurship, 20(2), 122-146. http://doi.org/10.1108/jrme-03-2016-0005
 30. Okamuro, H. (2001). Risk sharing in the supplier relationship: New evidence from the Japanese automotive industry. Journal of Economic Behavior & Organization, 45(4), 361-381.
 31. Pinho, J. C. M. R. (2011). Social capital and dynamic capabilities in international performance of SMEs. Journal of Strategy and Management, 4(4), 404-421. http://doi.org/10.1108/17554251111181034
 32. Rauch, A., Wiklund, J., Lumpkin, G. T., & Frese, M. (2009). Entrepreneurial orientation and business performance: An assessment of past research and suggestions for the future. Entrepreneurship Theory and Practice, 33(3), 761-787.
 33. Smirnova, M., Naudé, P., Henneberg, S. C., Mouzas, S., & Kouchtch, S. P. (2011). The impact of market orientation on the development of relational capabilities and performance outcomes: The case of Russian industrial firms. Industrial Marketing Management, 40, 44-53. http://doi.org/10.1016/j.indmarman.2010.09.009
 34. Stam, W., & Elfring, T. (2008). Entrepreneurial orientation and new venture performance: The moderating role of intra-and extraindustry social capital. Academy of Management Journal, 51(1), 97-111.
 35. Taghieh, M. B., Taghieh, S., & Poorzamani, Z. (2013). The effects of relational capital (customer) on the market value and financial performance. European Online Journal of Natural and Social Sciences, 2(3), 207-211.
 36. Teck, P. E. (2012). Entrepreneurial market orientation relationship to performance Malaysian SME's perspective. Journal of Asia Entrepreneurship and Sustainability, 8(1), 3-47.
 37. Wang, C. L. (2008). Entrepreneurial orientation, learning orientation, and firm performance. Entrepreneurship Theory and Practice, 32(4), 635-657.
 38. Wiklund, J. (1999). The sustainability of the entrepreneurial orientation - performance relationship. Entrepreneurship Theory & Practice, 37-48. https://doi.org/10.1177/104225879902400103
 39. Wiklund, J., & Shepherd, D. (2005). Entrepreneurial orientation and small business performance: A configurational approach. Journal of Business Venturing, 20(1), 71-91.
 40. Zhang, Q., & Fung, H.-G. (2006). China's social capital and financial performance of private enterprises. Journal of Small Business and Enterprise Development, 13(2), 198-207. http://doi.org/10.1108/14626000610665908
 41. Zimmerer, T., Scarborough, N. M., & Wilson, D. (2005). Essentials of Entrepreneurship and Small Business Management: NJ: Pearson/Prentice Hall
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2299-7075
Język
eng
URI / DOI
https://doi.org/10.7341/20211714
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu