BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Johnson Kennedy Posma Sariguna (Christian University of Indonesia)
Tytuł
Problems of Basic Health Services in the Border Areas of Indonesia's Nusa Tenggara Timur Province
Problemy podstawowych usług zdrowotnych na obszarach granicznych Indonezji w prowincji Nusa Tenggara Timur
Źródło
Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 2021, R. 20, nr 1, s. 25-33, tab., bibliogr. 14 poz.
Słowa kluczowe
Region przygraniczny, Profilaktyka zdrowotna, Opieka zdrowotna, Polityka zdrowotna
Border areas, Preventive health care, Health care, Health care policy
Uwagi
Klasyfikacja JEL: I18, O11
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu było poznanie wdrażania polityki zdrowotnej w zakresie przeciwdziałania niedożywieniu, a także czynników, które kierują i utrudniają jej stosowanie jako polityki zdrowotnej w prowincji NTT. Wyniki uzyskane z obszarów przygranicznych, którym należy poświęcić najwięcej uwagi problemowi zdrowotnemu, to dzielnice Kupang i Timor Tengah Utara, jako obszary o najgorszych warunkach - przypisano im I priorytet. Obszary o lepszych warunkach to dzielnice Alor i Malaka - II priorytet. Trzecim priorytetem jest dystrykt Belu, który daje lepsze wyniki niż inne dystrykty. Badania wykazały, że konieczne jest wdrożenie dodatkowych programów i poprawienie usług zdrowotnych, takich jak rozwój i wzmocnienie zasobów ludzkich w sektorze zdrowia, poprawa obiektów i infrastruktury wspólnotowych ośrodków zdrowia (Puskemas) wraz z ich sieciami. (abstrakt oryginalny)

This study aims to learn about the implementation of health policies dealing with malnutrition, as well as the factors that drive and hinder the application of these policies, in the Nusa Tenggara Timur (NTT) Province of Indonesia (East Nusa Tenggara, in English). The results show that the border regions, specifically the Kupang and Timor Tengah Utara (North Central Timor) Regencies, suffer the worst conditions and have the greatest need for priority attention. Areas with better conditions are the Alor and Malaka Regencies, which should be given second priority. The Belu Regency produces better results than the other regencies and should be given third priority. Some programs and health service improvements must be carried out, such as the development and empowerment of Human Resources in the health sector, and improvement of the facilities and infrastructure of Community Health Centers (Puskemas) with their networks. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bappenas (2017). PrADa Profil dan Analisis Daerah Provinsi: Nusa Tenggara Timur [PrADa Regional Profile and Analysis of the Province of East Nusa Tenggara]. Deputy for Regional Development Ministry of PP. Bappenas of the Indonesian Republic, Jakarta. Retrieved from https://simreg.bappenas.go.id/assets/temaalus/document/Publikasi/DokPub/PRADA_PROVINSI_NUSA_TENGGARA_TIMUR1.PDF [accessed 12.01.2020]
 2. BPS-NTT (2018). Umur Harapan Hidup Menurut Kabupaten / Kota Provinsi Nusa Tenggara Timur [Life Expectancy According to Regency / City of East Nusa Tenggara Province]. Retrieved from https://ntt.bps.go.id/dynamictable/2015/03/06/19/-metode-baru-umurharapan- hidup-menurut-kabupaten-kota-provinsi-nusatenggara-timur-2010-2017.html [accessed 14.01.2020]
 3. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (2012). Pedoman Peningkatan Akses Pelayanan Kesehatan di DPTK [Guidelines for Improving Access to Health Services in DPTK]. Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan Dasar. Retrieved from http://digilib.poltekkesdepkes-sby.ac.id/public/POLTEKKESSBYBooks-402-PedomanpeningkatanaksespelayanankesehatandiDTPK.PDF [accessed 14.01.2020]
 4. Kennedy, P.S.J., Tobing, S.J.L., Heatubun A.B., Toruan R.L. (2018). Strategic Issues of Indonesian Border Area Development based on The Master Plan 2015-2019. [In:] Proceeding International Seminar on Accounting for Society, Faculty of Economy Universitas Pamulang, 21 March 2018, 190-198. Retrieved from: http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/Proceedings/article/view/1830/1527 [accessed 14.01.2020]
 5. Pattinasary D., Kusuma C. (2008). Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Temuan GDS Tahun 2006. Decentralization Support Facility, Jakarta
 6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan tentang Jaminan Kesehatan Nasional [Regulation No. 71/2013 concerning Health Services on National Health Insurance]
 7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2014 tentang Puskesmas [Regulation No. 75/2014 on Community Health Centers]
 8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional [Presidential Regulation of the Republic of Indonesia No. 72/2012 concerning the National Health System]
 9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 [Presidential Regulation of the Republic of Indonesia No. 22015 concerning the 2015-2019 National Medium-Term Development Plan (RPJMN)]
 10. Ramadhini, E. (2015). Kesenjangan Sosial dalam Akses terhadap Pelayanan Kesehatan di Provinsi Nusa Tenggara Timur [Social Gap in Access to Health Services in East Nusa Tenggara Province]. Fakultas Ilmu SosialdanIlmu Politik Universitas Indonesia, Jakarta
 11. Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023 [Regional Regulation (PERDA) of East Nusa Tenggara Province Number 4 of 2019 concerning the Mid-Term Development Plan for the Province of East Nusa Tenggara for 2018-2023]
 12. Pemda-NTT (2018). Sistem Informasi Pembangunan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur [East Nusa Tenggara Province Regional Development Information System], Kupang. Retrieved from https://drive.google.com/file/d/1aQeHR6i4BasZMnPP47ejUxohfA39Is5C/view [accessed 15.01.2020]
 13. Reinke, W.A. (1994). Perencanaan Kesehatan Untuk Meningkatkan Efektifitas [Health Planning To Increase Effectiveness]. Gadjah Mada University Press, Jakarta
 14. Utarini Adi (2011). Mutu Pelayanan Kesehatan di Indoensia: Sistem Regulasi yang Responsif. In Pidato Guru Besar Universitas Gadjah Mada [Quality of Health Services in Indonesia: A Responsive Regulatory System]. Inauguration speech for Professor of Gadjah Mada University on July 25, 2011 in front of the Gadjah Mada University Council of Professors, Jakarta
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1644-0757
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.22630/ASPE.2021.20.1.3
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu