BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Pawłowska Barbara (Wydział Zarządzania w Ciechanowie (WSM))
Tytuł
Ocena standingu banków w świetle mikroekonomicznej teorii przedsiębiorstw
Evaluation of Banks' Standing in the Light of the Microeconomical Theory of Enterprises
Źródło
Rocznik Naukowy Wydziału Zarządzania w Ciechanowie, 2007, t. 1, nr 1-4, s. 39-48, tab., wykr., bibliogr. 11 poz.
Research Yearbook Faculty of Management in Ciechanów
Słowa kluczowe
Banki, Standing finansowy, Metoda DEA (analiza obwiedni danych), Efektywność techniczna, Benchmarking
Banks, Financial standing, Data Envelopment Analysis (DEA), Technical efficiency, Benchmarking
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Intencją artykułu jest ogólne scharakteryzowanie standingu banków. Za podjęciem badań przemawia fakt, że dotychczas w naszym kraju nie podejmowano prób zastosowania metody Data Envelopment Analysis w bankach. Na podstawie analizy empirycznej wspartej odpowiednimi miarami statystycznymi, starano się uzasadnić tezę, że banki spółdzielcze osiągnęły rożną efektywność techniczną w modelu pośrednika i menedżera, w wyniku niedostosowania rozmiarów prowadzonej działalności bankowej do potrzeb lokalnych, zatem dalsza konsolidacja jednostek nieefektywnych jest zjawiskiem nieuniknionym. Data Envelopment Analysis umożliwia przejście od nieprzetworzonych danych do podjęcia konkretnych decyzji i działań. Polega ona często na upraszczaniu, porównywaniu, przetwarzaniu informacji w wymiarze ilościowym, jakościowym oraz sporządzaniu prognoz. Ostatecznie jej celem jest wyciagnięcie wniosków sprowadzających rzeczywistość finansową danego przedsiębiorstwa do jednoznacznego wartościującego stwierdzenia: sytuacja przedstawia się dobrze albo źle. Analiza uwzględnia również sytuację rynkową i warunki konkurencyjne, jako wzorce porównań badanego przedsiębiorstwa z jego odpowiednikami na rynku.(abstrakt oryginalny)

The intention of the article is general characterization of the standing banks. The suggestion is strongly supported by the fact that so far the Data Envelopment Analysis method has not been applied in the banks. On the basis on empirical analysis which was supported appropriate statistic materials, it was tried to give a reason of the thesis that cooperative banks achieved different technical efficiency in agent and manager model, in the result of maladjustment dimensions of bank activity to local needs. In the result of that fuehrer consolidation of ineffective bank's units is unavoidable. Data Envelopment Analysis makes a progression from raw data to the ability to take actions. It often involves simplifying, comparing, quantifying (often employing financial ratios), qualifying and forecasting. Qualitative conclusions, which distill financial reality down to clear value statements i.e. this is 'good' or 'bad', 'strong' or 'weak', are ultimately sought. Analysis will also factor in market and competitive conditions as benchmarks for peer comparisons. Managing a microenterprise requires interdisciplinary knowledge and skills. Forms of assessment will be effective if experts in management acquire not only specialist knowledge but also the general one. As the subjects gain more importance within integrated Europe there is need to develop its lecturing at the universities.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Karloeff B., Oestblom S. (1995) Benchmarking - równaj do najlepszych. Benchmarking, czyli porównywanie się z najlepszymi wytacza drogę ku organizacji będącej wzorem jakości i produktywności, Biblioteka Menedżera i Bankowca, za: G. Rogowski (1998) Metody i analizy i oceny działalności banku na potrzeby zarządzania strategicznego, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, Poznań, s. 116.
 2. Kudła J. (2006) Efektywność i jakość w nieparametrycznych badaniach banków, w: J. Kudła, K. Opolski, Jakość a wzrost efektywności oddziałów bankowych, Wydawnictwo Fachowe CeDeWu.Pl, Warszawa, s.72.
 3. Mielnik M., Szambelańczyk J. (2006) Ocena efektywności banków spółdzielczych w Polsce w latach 1997-2003 (dla czterech celow działalności), "Bezpieczny Bank" nr 1/2006.
 4. Matthews K., Thompson J. (2007) Ekonomika bankowości, PWE, Warszawa.
 5. Pawłowska M. (listopad - grudzień 2003) Wpływ zamian w strukturze polskiego sektora bankowego na jego efektywność w latach 1997-2002 (podejście nieparametryczne), "Bank i Kredyt", s. 22.
 6. Pawłowska M. (2005) Konkurencja i efektywność na polskim rynku bankowym na tle zmian strukturalnych i technologicznych, "Materiały i Studia", NBP nr 192, NBP, Warszawa, s. 36.
 7. Rogowski G. (1998) Metody analizy i oceny banku na potrzeby zarządzania strategicznego, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, Poznań.
 8. Szmbelańczyk J. (2006) Banki spółdzielcze w Polsce w procesach zmian systemowych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
 9. Stępień K.(2004) Konsolidacja a efektywność banków w Polsce, CeDeWu, Warszawa.
 10. Zaleska M.(2003) Zarządzanie aktywami i pasywami banku spółdzielczego, Twigger, Warszawa.
 11. www.nbp.pl/Publikacje/nadzor_bankowy/Instrukcje_RWEF/000_Wstep_ 2004.pdf
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1897-4716
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu