BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Grzebieniak Andrzej (Wydział Zarządzania w Ciechanowie (WSM))
Tytuł
Światowe trendy na rynku telekomunikacyjnym i internetowym
Global Trends on the Telecommunications and Internet Market
Źródło
Rocznik Naukowy Wydziału Zarządzania w Ciechanowie, 2007, t. 1, nr 1-4, s. 115-125, tab., bibliogr. 6 poz.
Research Yearbook Faculty of Management in Ciechanów
Słowa kluczowe
Telekomunikacja, Teleinformatyka, Konwergencja, Telefonia konwergentna, Technologia Voice over Internet Protocol (VoIP)
Telecommunication, Teleinformation, Convergence, Convergent telephony, Voice over Internet Protocol (VoIP) technology
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł przedstawia analizę wybranych światowych trendów na rynku telekomunikacyjnym i internetowym. Rozwój techniki zaciera granice pomiędzy usługami telekomunikacyjnymi i komputerowymi, a to wpływa m.in. na zacieranie się granic pomiędzy sektorem telekomunikacyjnym i mediowym, gdyż usługi telekomunikacyjne zaczynają pełnić role marketingową, informacyjną a nawet rozrywkową, a nie tylko rolę transferu informacji głosowych. Nowe medium Internetu, Web 2.0, zapewnia realizację potrzeb użytkowników poprzez np. możliwość współtworzenia serwisów internetowych, co nadaje im charakter społecznościowy. Synergia telekomunikacyjnych kompetencji technologicznych i internetowych usług marketingowych pozwoliła stworzyć usługę telefonii internetowej, czyli VolP, która zapewnia każdemu użytkownikowi duże oszczędności w porównaniu z telefonią tradycyjną. Cechą wspólną wszystkich nowych usług jest konwergencja, czyli wiele różnych procesów jest kojarzonych przez możliwości technologiczne działów telekomunikacji, informatyki i multimediów.(abstrakt oryginalny)

The article presents the analysis of selected international trends in telecommunication and internet market. The development of new technologies reduces bunds between services of telecommunication and computer origin which causes that the division between telecommunication and media sectors because telecommunication has started to play the marketing, information and even entertaining role. It is not only a transmission of sound information. New Internet medium Web 2.0 meets its users' needs through e.g. opportunity to co-create information services, which brings its social character. The synergy of competences of information technology and marketing services of the Internet allowed to establish The Internet telephone communication Vo1P which, in comparison with traditional telephone communication, is much cheaper. The common feature of all new services is convergence - many various processes are associated by technological standards of their telecommunication, computer science and multimedia departments.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. "Rzeczpospolita" (z 15.03.2007 r.)
  2. "Puls biznesu" (z 3.04.2007 r., s. 3)
  3. www.identicator.com.pl (16.05.2007)
  4. www.tp.pl (16.05.2007)
  5. www.wirtualnemedia.pl (14.05.2007)
  6. www.creme.pl (z 16.05.2007).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1897-4716
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu