BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Chomiak-Orsa Iwona (Wrocław University of Economics and Business, Poland), Liszczyk Konrad (Firma Kulik M. Kempa Sp.j.)
Tytuł
Digital marketing as a digital revolution in marketing communication
Digital marketing jako cyfrowa rewolucja komunikacji marketingowej
Źródło
Informatyka Ekonomiczna / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2020, nr 2 (56), s. 9-19, rys., tab., bibliogr. 16 poz.
Business Informatics / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Słowa kluczowe
Marketing, Komunikowanie marketingowe, Internet
Marketing, Marketing communication, Internet
Uwagi
Klasyfikacja JEL: M15, M31, M39, O32
streszcz., summ.
Abstrakt
Współczesny rynek podporządkowany został informacjom, które w dużej mierze w sposób niekontrolowany docierają do nas w każdym momencie. Dlatego też w artykule zaprezentowane zostały kluczowe czynniki wynikające z form komunikacji, które wpłynęły na powstanie marketingu cyfrowego, czyli wypadkowej cech miękkich wywodzących się z interakcji międzyludzkich oraz technologicznych aspektów będących kanałami komunikacji, dzięki którym nadawanie informacji oraz ich odbiór może odbywać się przez masowego odbiorcę oraz nadawcę. Artykuł ma za zadanie zobrazować relacje komunikacji oraz marketingu, począwszy od komunikacji interpersonalnej poprzez komunikację marketingową oraz internetową. Metodą badawczą zastosowaną w artykule była krytyczna analiza literatury oraz identyfikacja wraz z charakterystyką rozwiązań technologicznych w obszarze digital marketingu dostępnych na rynku.(abstrakt oryginalny)

Today's market has been subordinated to the information which, to a large extent, reaches us in an uncontrolled way at any time. Thus the article presents the key factors resulting from the forms of communication which influenced the creation of digital marketing, i.e. the resultant soft features derived from interpersonal interactions and the technological aspects which are the channels of communication, thanks to which the transmission of information and its reception can take place through a mass recipient and sender. The aim of the article is to illustrate the relations between communication and marketing, from interpersonal communication through marketing and Internet communication. The research method used in the article was a critical analysis of literature and identification with the characteristics of technological solutions in the area of digital marketing available on the market.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bajdak, A. (2013). Komunikacja marketingowa polskich przedsiębiorstw na rynkach krajów UE. Studia Ekonomiczne. Katowice: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach.
 2. Błażewicz, G. (2018). Rewolucja z marketing automation - jak wykorzystać potencjał Big Data. Warszawa: Wydawnictwo PWN.
 3. Cornelsen, M. D. (2006). Handbuch Marketingpraxis. Berlin: Verlag Scriptor GmbH & Co. KG.
 4. Deiss, R., and Henneberry, R. (2017). Digital marketing for Dummies. John Wiley & Sons.
 5. Dutko, M. (2016). Biblia e-biznesu. Nowy Testament. Warszawa: Wydawnictwo Helion.
 6. Gęsina, M., and Starzyńska, K. (2014). E-biznes jako sposób budowania przewagi konkurencyjnej. Siedlce: Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach.
 7. Grębosz, M., Siuda, D., and Szymański, G. (2016) Social media marketing. Łódź: Politechnika Łódzka.
 8. Hoffman, D., and Novak, T. (1996). Marketing in hypermedia computer-mediated environments: conceptual foundations. Journal of Marketing, 60(2).
 9. Kotler, P., and Keller, K. L. (2013). Marketing. Poznań: Dom Wydawniczy REBIS.
 10. Kotler, P., Kartajaya, H., and Setiawan, I. (2010). Marketing 3.0. New Jersey: Wiley, John Wiley & Sons, Inc., Hoboken.
 11. Kotler, P., Kartajaya, H., and Setiawan, I. (2017). Marketing 4.0 - era cyfrowa. Warszawa: MT Biznes.
 12. Lipowski, M. (2016). Kanał komunikacji a kanał dystrybucji - zanikanie różnic i ich konsekwencje. Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, (254).
 13. Maciorowski A. (2013). E-marketing w praktyce, strategie skutecznej promocji online. Warszawa: Wydawnictwo Samo Sedno.
 14. Ołdak, A. K. (2010). Web Analytcis. Warszawa: Wydawnictwo PARP.
 15. Wendland, M. (2008). Komunikowanie a wymiana informacji - pytanie o zakres pojęcia komunikacji. Poznań: Repozytorium Uniwersytetu Adama Mickiewicza.
 16. Wiktor, J. W. (2002). Modele komunikacji marketingowej. Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1507-3858
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15611/ie.2020.2.01
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu