BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Chomiak-Orsa Iwona (Wrocław University of Economics and Business, Poland), Sosgórnik Agnieszka (PricewaterhouseCoopers Service Delivery Center Poland Sp. z o.o.)
Tytuł
Factors Conditioning the Implementation of the Smart City Concept
Determinanty warunkujące implementację koncepcji smart city
Źródło
Informatyka Ekonomiczna / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2020, nr 2 (56), s. 20-29, bibliogr. 46 poz.
Business Informatics / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Słowa kluczowe
Inteligentne miasto, e-administracja, Urbanizacja, Inteligentna sieć, Internet rzeczy
Smart city, e-government, Urbanisation, Smart grid, Internet of Things (IoT)
Uwagi
Klasyfikacja JEL: M15, M31, M39, O32
streszcz., summ.
Abstrakt
Ze względu na skalę rozwoju miast, jak również wzrost poziomu urbanizacji społeczeństwa identyfikuje się coraz większe problemy z osiąganiem skutecznego zarządzania przestrzenią miejską. Problemy systemu komunikacji, zarządzania mediami czy sprawne realizowanie procesów administracyjnych to główne przyczyny poszukiwania rozwiązań technologicznych, które zautomatyzowałyby procesy operacyjne zarządzania miastami. Celem artykułu jest zidentyfikowanie oraz wskazanie głównych obszarów funkcjonowania miast, które przechodzą transformację technologiczną w celu usprawnienia obsługi procesów. Metodami badawczymi zastosowanymi w artykule była analiza literatury oraz analiza stosowanych inteligentnych rozwiązań miejskich w polskich miastach, takich jak Wrocław, Poznań, Gdańsk czy Łódź.(abstrakt oryginalny)

Due to the scale of urban development as well as the level of urbanization of society, increasing problems are being identified in achieving the effective management of urban space. Problems of the communication system, media management and the efficient implementation of administrative processes are the main reasons for the search for technological solutions that would automate the operational processes of city management. The aim of the article was to identify and indicate the main areas of the functioning of cities that undergo technological transformation in order to improve the service of processes. The research methods used in the article were the analyses of literature and of the smart urban solutions used in Polish cities. The development and functioning of cities have a huge impact on the natural environment and general living conditions of the inhabitants. Due to the problems arising from urbanization, innovations are tested in cities to solve them. An example of this is the concept of smart city and the related technologies. Firstly, it is worth looking at the process of urbanization and the conditions for the development of urban areas. cities such as Wrocław, Poznań, Gdańsk and Łódź.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Albino, V., Berardi, U., and Dangelico, R. M. (2015). Smart cities: Definitions, dimensions, perform- ance, and initiatives. Journal of Urban Technology, 22(1).
 2. Błaszczyk, M. (2015). O politycznej naturze tożsamości lokalnej. In M. Malikowski, M. Palak, J. Halik (Eds.), Społeczne i ekonomiczne aspekty urbanizacji i metropolizacji. Uniwersytet Rzeszowski.
 3. Chomiak-Orsa, I., and Szurant, P. (2015a). Technologie informacyjno-komunikacyjne w kreowaniu rozwiązań smart city. Informatyka Ekonomiczna, 3(37), 30-37.
 4. Chomiak-Orsa, I., and Szurant, P. (2015b). W kierunku smart city - perspektywy polskie i światowe. Informatyka Ekonomiczna, 3(37), 38-47.
 5. Curiale, M. (2014). From smart grids to smart city (Proceedings of the 2014 Saudi Arabia Smart Grid Conference, SASG, Jeddah, Saudi Arabia, 14-17 December).
 6. Czupich, M., Kola-Bezka, M., and Ignasiak-Szulc, A. (2016). Czynniki i bariery wdrażania koncepcji smart city w Polsce. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, (276).
 7. Dyk, E. (2015). Partycypacja i ruchy społeczne jako jeden z kluczowych elementów rewitalizacji przestrzeni zespołów mieszkaniowych z drugiej połowy XX wieku. In M. Malikowski, M. Palak, J. Halik (Eds.), Społeczne i ekonomiczne aspekty urbanizacji i metropolizacji. Rzeszów: Uniwersytet Rzeszowski.
 8. Farmanbar, M., Parham, K., Arild, Ø., and Rong, C. (2019). A widespread review of smart grids towards smart cities, Energies, (12).
 9. Gitling, M. (2015). Znaczenie strategii w rozwoju miast. In M. Malikowski, M. Palak, J. Halik (Eds.), Społeczne i ekonomiczne aspekty urbanizacji i metropolizacji. Rzeszów: Uniwersytet Rzeszowski.
 10. Gołata, E., and Kuropka, I. (2015). Zmiany demograficzne i ich następstwa dla wybranych obszarów polityki społecznej w dużych miastach w Polsce. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, (223).
 11. Gwiazda, A. (2015). Problemy demograficzne Polski. Świat Idei i Polityki, (14).
 12. Jankowska, M. (2015). Smart city jako koncepcja zrównoważonego rozwoju miasta - przykład Wiednia. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, 2(42).
 13. Kuder, W. (2013). Smart cities. Eurogospodarka, (9).
 14. Kitchin, R., and Dodge, M., The (in)security of smart cities: vulnerabilities, risks, mitigation and prevention (The Programmable City Working Paper 24, SocArXiv, s. 4).
 15. Malikowski, M. (2015). Społeczne i ekonomiczne aspekty urbanizacji i metropolizacji. In M. Malikowski, M. Palak, J. Halik (Eds.), Społeczne i ekonomiczne aspekty urbanizacji i metropolizacji. Rzeszów: Uniwersytet Rzeszowski.
 16. Mohanty, S. P., Choppali, U., and Kougianos, E. (2016). Everything you wanted to know about smart cities. IEEE Consumer Electronics Magazine, 5(3).
 17. Pichlak, M. (2018). Inteligentne miasta w Polsce - rzeczywistość czy utopia? Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie, (127).
 18. Pinaki, G., and Mahesh, T. R. (2015). Smart city: Concept and challenges. International Journal on Advances in Engineering Technology and Science, 1(1).
 19. Rot, A. (2017). Zastosowania koncepcji Internetu rzeczy w kontekście inteligentnego miasta. Wybrane zagadnienia bezpieczeństwa. Problemy Zarządzania, 15(4).
 20. Stawasz, D. (2015). Problemy współczesnych miast i możliwości ich rozwiązania zgodnie z koncepcją smart city. In D. Stawasz, D. Sikora-Fernandez (Eds.), Zarządzanie w polskich miastach zgodnie z koncepcją smart city. Warszawa: Wyd. Placet.
 21. Stawasz, D., and Sikora-Fernandez, D. (2015). Zarządzanie w polskich miastach zgodnie z koncepcją smart city. Warszawa: Wyd. Placet.
 22. Szymańska, D., and Korolko, M. (2015), Inteligentne miasta - idea, koncepcje i wdrożenia. Toruń Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
 23. Turała, M. (2015). Miasta inteligentne i sustensywne. Przegląd metod pomiaru. In D. Stawasz, D. Sikora- Fernandez (Eds.), Zarządzanie w polskich miastach zgodnie z koncepcją smart city. Warszawa: Wyd. Placet.
 24. Węcławowicz, G. (2003). Geografia społeczna miast. Warszawa: Wyd. Naukowe PWN.
 25. Wójtowicz, M. (2018). Współczesne problemy urbanizacji i rozwoju miast w brazylijskiej Amazonii. Studia Miejskie, (29).
 26. http://its.wroc.pl/o-projekcie [16.05.2020]
 27. http://nowezerniki.pl/nowe-technologie-i-duzo-zieleni-na-nowych-zernikach/ [16.05.2020]
 28. http://www.smart-flow.eu/uploads/SmartFlow_case_study_pl.pdf [16.05.2020]
 29. https://geoportal.wroclaw.pl/sip/ [16.05.2020]
 30. https://landtransportguru.net/auto-rider-gbtb/ [16.05.2020]
 31. https://mobility.here.com/learn/smart-city-initiatives/singapore-smart-city-holistic-transformation [16.05.2020]
 32. https://pl.wikipedia.org/wiki/Singapur [16.05.2020]
 33. https://www.bestinsingapore.co/internet-penetration-singapore/
 34. https://www.britannica.com/technology/telemetry [22.01.2020]
 35. https://www.channelnewsasia.com/news/singapore/singapore-first-on-demand-driverless-shuttlebuses- sentosa-trial-11825340 [16.05.2020]
 36. https://www.hdb.gov.sg/cs/infoweb/about-us/our-role/smart-and-sustainable-living/green-towns [16.05.2020]
 37. https://www.hdb.gov.sg/cs/infoweb/about-us/our-role/smart-and-sustainable-living/hdb-greenprint [16.05.2020]
 38. https://www.imd.org/news/updates/singapore-tops-new-citizen-centric-global-smart-city-index/ [16.05.2020]
 39. https://www.itu.int/en/ITU-T/focusgroups/ssc/Pages/default.aspx [12.03.2020]
 40. https://www.miastowformie.pl/o-nas [16.05.2020]
 41. https://www.mpay.pl/news/kupowanie-telefonem-biletow-mpk-wroclaw/ [16.05.2020]
 42. https://www.nrf.gov.sg/programmes/virtual-singapore [16.05.2020]
 43. https://www.smartnation.gov.sg/what-is-smart-nation/initiatives/Health/healthhub [16.05.2020]
 44. https://www.smartnation.gov.sg/what-is-smart-nation/initiatives/Startups-and-Businesses/corppass [16.05.2020]
 45. https://www.smartnation.gov.sg/what-is-smart-nation/initiatives/Strategic-National-Projects/smart-urban-mobility [16.05.2020]
 46. https://www.smartnation.gov.sg/what-is-smart-nation/initiatives/Urban-Living/planning--for-our-people-and-businesses [16.05.2020]
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1507-3858
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/DOI: 10.15611/ie.2020.2.02
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu