BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szkop Katarzyna (Czestochowa University of Technology, Poland)
Tytuł
Using Social Media in Communication Processes in Commercial Office Properties
Wykorzystanie mediów społecznościowych w procesach komunikacji w komercyjnych nieruchomościach biurowych
Źródło
Informatyka Ekonomiczna / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2020, nr 2 (56), s. 52-62, rys., tab., bibliogr. 27 poz.
Business Informatics / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Słowa kluczowe
Media społecznościowe, Komunikowanie, Nieruchomości biurowe, Nieruchomości komercyjne
Social media, Communication, Office real estate, Commercial property
Uwagi
Klasyfikacja JEL: R33, O35, M31, D83, D85
streszcz., summ.
Abstrakt
Czynniki niematerialne w coraz większym stopniu przyczyniają się do budowania trwałej przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa. Turbulentne otoczenie organizacji, szybki rozwój nowych technologii wpływają na zmianę zachowań klientów i organizacji, a także przyczyniają się do ewolucji sposobu komunikowania się przedsiębiorstwa z klientami. Rosnąca świadomość klientów dotycząca standardów obsługi oraz ich oczekiwania wymuszają permanentny proces dostosowywania oferty do indywidualnych potrzeb nabywcy i nieustający dialog organizacji z klientem. Powodują również, że ważne staje się zdobywanie wiedzy i wymiana informacji. Celem artykułu jest analiza wykorzystania mediów społecznościowych w komunikacji z najemcami w komercyjnych nieruchomościach biurowych. Omówiono wybrane kanały komunikacji z klientem. W badaniach wykorzystano metodę studium przypadku. Zaproponowano wdrożenie działań mogących przyczynić się do szerszego zastosowania mediów społecznościowych w komunikowaniu się najemców z wynajmującymi. (abstrakt oryginalny)

Intangible factors increasingly contribute to building a sustainable competitive advantage for the company. Turbulent environment of the organization and the rapid development of new technologies, affect the change of behaviour of customers and organizations, contributing to the evolution of the way the company communicates with customers. The growing awareness of customer service standards and their expectation, force a permanent process of adjusting the product offer to the individual needs of the purchaser, and a constant dialogue between the organization and the customer, make it important to gain knowledge and exchange information. The aim of the article is to analyse the possibility of using social media in communication with tenants in commercial office properties. Selected channels of communication with clients were discussed. The research uses the case study method. It is proposed to implement measures that could contribute to the wider use of social media in tenants' communication with landlords.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Antas-Juszczyk, A., and Roguska, A. (2020). Konsumpcjonizm wśród młodzieży akademickiej pokole- nia Z. Siedlce: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach.
 2. Bachnik, K., and Szumniak-Samolej, J. (2015). Potencjał biznesowy mediów społecznościowych. Warszawa: Wydawnictwo Potext.
 3. Bajdak, A., and Janeczek U. (2020). Obserwowanie marek i firm w mediach społecznościowych przez młodych konsumentów. In A. Sawicki (Eds.), Wybrane problemy zarządzania (pp. 110-128). Pelplin: Wydawnictwo Bernardinum.
 4. Barber, B. R. (2008). Skonsumowani. Jak rynek psuje dzieci, infantylizuje dorosłych i połyka obywateli. Warszawa: Muza.
 5. Beliczyński, J. (2006). Koncepcja zarządzania relacjami z klientami. Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, (700), 117-131.
 6. Chrąchol, U. (2013). Komunikacja indywidualna i zadowolenie klienta jako wybrane elementy budowania relacji. Marketing i Zarządzanie, (32), 147-157 based on Wiktor J. W. Teoretyczne podstawy systemu komunikacji marketingowej. Świat Marketingu.
 7. Chrąchol, U. (2013). Komunikacja indywidualna i zadowolenie klienta jako wybrane elementy budowania relacji, Marketing i zarządzanie, (32), 147-157 based on H. Mruk (Ed.). (2004). Komunikowanie się w marketingu. Warszawa: PWE.
 8. Colliers International. (2019). Biurowce od kuchni. Retrieved from http://docs.colliers.pl/reports/Colliers- Raport-Biurowce-od-kuchni.pdf
 9. Dudek, K. J. (2009). Zarządzanie przestrzenią, czyli pożytki z antropologii. In A. Pomieciński, S. Sikora (Eds.), Znikające granice. Antropologizacja nauki i jej dyskursów (pp. 157-185). Poznań: Biblioteka Telgte.
 10. Gackowski, T., Brylska, K., Patera, M. et al. (2018). Korzystanie z mediów społecznościowych jako praktyka społeczna różnych pokoleń medialnych. Warszawa: Laboratorium Badań Medioznawczych UW.
 11. Goban-Klas, T. (2005). Cywilizacja medialna. Geneza, ewolucja, eksplozja. Warszawa: Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne.
 12. IAB przewodnik po social mediach w Polsce. (2019). Retrieved from https://iab.org.pl/wp-content/uploads/ 2020/01/IAB-Przewodnik-po-Social-Media-w-Polsce-2019-2020.pdf
 13. Jelonek, D. (2014). Ocena internetowych kanałów komunikacji z klientem w procesie współtworzenia innowacji. Informatyka Ekonomiczna, 1(31), 318-329.
 14. Kaznowski, D. (2008). Nowy marketing. Warszawa: VFP Communications.
 15. Krok, E. (2011). Media społecznościowe elementem systemu zarządzania wiedzą w firmie. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia Informatica, 656(28), 49-62.
 16. Miotk, A. (2013). Skuteczne Social Media. Prowadź działania, osiągaj zamierzone efekty. Gliwice: Helion.
 17. Muszyński, Z. (2000). Komunikacja i znaczenie. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.
 18. NapoleonCat. (2020). Retrieved from https://napoleoncat.com/stats/social-media-users-in-poland/ 2020/06
 19. Pachura, P. (2018). W poszukiwaniu organizacyjnych przestrzeni kreatywności. Kolegium Zarządzania i Finansów, (161), 55-65.
 20. PKWiU. (2008). Retrieved from http://www.klasyfikacje.gofin.pl/pkob/19,2,11,budynki-biurowe. html#1220
 21. Postman, N. (2004). Technopol. Warszawa: Warszawskie Wydawnictwo Literackie Muza SA.
 22. Report Hootsuite. (2020). Retrived from https://www.slideshare.net/DataReportal/digital-2020-poland- january-2020-v01?fbclid=IwAR2UgTiM7SN2bZRYxi0DGrFeozDvhrHRr5rAnvkC4lkMPVI7C CMztvkLsl8
 23. Sadowski, M. (2013). Rewolucja social media. Gliwice: Helion.
 24. Szydłowska, A. (2013). Charakterystyka mediów społecznościowych jako narzędzia komunikacji firmy z klientem. Zeszyty Naukowe ZPSB Firma i Rynek, 2(45), 37-45.
 25. Toffler, A. (2006). Trzecia fala. Warszawa: Wydawnictwo Kurpisz S.A.
 26. Wasylewicz, M. (2016). Transformacja sposobu komunikowania się pokolenia X, Y, Z - bilans zysków i strat. Pedagogika. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas, 13, 133-142.
 27. Wicińska, K. (2017). Media społecznościowe jako narzędzie rozwijające działania marketingowe przedsiębiorstw. Rynek-Społeczeństwo-Kultura, 3(24), 115-121.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1507-3858
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15611/ie.2020.2.05
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu