BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Tomczyk Kamila (Czestochowa University of Technology, Poland)
Tytuł
Attitudes of Young Customers Towards Activities Promoting Electronic Banking
Postawy młodych klientów wobec działań promujących bankowość elektroniczną
Źródło
Informatyka Ekonomiczna / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2020, nr 2 (56), s. 63-73, rys., tab., bibliogr. 17 poz.
Business Informatics / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Słowa kluczowe
Bankowość elektroniczna, Klient, Pokolenie Z, Promocja
E-banking, Customer, Generation Z, Promotion
Uwagi
Klasyfikacja JEL: G21, O33, R11
streszcz., summ.
Abstrakt
Poznanie zachowań i czynników wpływających na postawy młodych klientów wobec działań promujących bankowość elektroniczną jest kluczowym czynnikiem determinującym skuteczne ich pozyskanie. Prezentowane wyniki badań własnych przeprowadzone wśród młodych klientów potwierdzają, że działania promocyjne powinny zawierać treści spersonalizowane dla tej grupy wiekowej oraz wykorzystywać przede wszystkim media społecznościowe jako kanały komunikacji.(abstrakt oryginalny)

Learning about the behaviour and factors influencing the attitudes of young customers towards activities promoting electronic banking constitutes a key factor determining the effective acquiring of such customers. The presented results of the author's own research conducted among young customers confirm that promotional activities should include contents personalised for this age group and primarily the use of social media as communication channels.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. aleBank.pl. (n.d.). Retrieved December 11, 2019 from https://alebank.pl/platnosci-wearables
 2. Filar, D. (2012). Współczesny marketing. Skuteczna komunikacja i promocja. Lublin: UMCS.
 3. Friedrich, R., and Peterson, M. (2010). The Rise of Generation C. Implications for the World of 2020. Retrieved April 6, 2014 from http://www.strategyand.pwc.com
 4. Jelonek, D. (2018). Systemy informacyjne zarządzania przedsiębiorstwem. Perspektywy strategii i tworzenia wartości. Warszawa: PWE.
 5. Kaczmarek, M. (2020). Bankowość w sieci czyli internetowe zwyczaje pokolenia Millenialsów. Retrieved January 10, 2020 from https://www.obserwatorfinansowy.pl
 6. Kramer, T. (2004). Podstawy marketingu. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 7. Kubiak, K. (2016). Socjotechnika reklamy. Warszawa: Wyższa Szkoła Promocji, Mediów i Show Businessu.
 8. Make Way for Generation Z. (2011). Marketing to today's tweens and teens. Euromonitor international: Strategy briefing. Retrieved from April 6, 2014 from http://oaltabo2012.files.wordpress.com/ 2012/03/make-way-for-genera-tion-z1.pdf
 9. Miachalak, J., and Merło, P. (2015). Wpływ działań promocyjnych na zachowania nabywców samochodów. Handel Wewnętrzny, 3(356), 141-151.
 10. Munusamy, J., Chelliah, S., and Annamalh, S. (2013). Demographic factors and adoption of retail internet banking: an experience in Malaysia. International Journal of Management & Innovation, 5(2), 34-48.
 11. Polska.Jest.Mobi. (2018). Retrieved April 24, 2018 from https://mobirank.pl
 12. Rozbicka, S. (2018). Istota działań promocyjnych w usługach bankowych na przykładzie banków komercyjnych w Polsce. Zeszyty Naukowe WSP, 3.
 13. Rudnicki, L. (2012). Zachowania konsumentów na rynku. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekono- miczne.
 14. Świecka, B. (2004). Bankowość elektroniczna (pp. 7-8). Warszawa: CeDeWu.
 15. Tulgan, B. (2009). Not everyone gets a trophy: How to manage generation Y. San Francisco, Calif.: Jossey-Bass.
 16. Wojciszke, B. (2011). Psychologia społeczna. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 17. Żarczyńska-Dobiesz, A., and Chomątowska, B. (2014). Pokolenie "Z" na rynku pracy - wyzwania dla zarządzania zasobami ludzkimi. Research Papers of Wroclaw University of Economics and Business, (350).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1507-3858
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15611/ie.2020.2.06
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu