BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bąkała Anna Maria (University of Lodz, Poland), Bąkała Marcin (University of Lodz, Poland)
Tytuł
E-learning Course Design in ADDIE Methodology as a Process in BPMN 2.0
Projektowanie kursu e-learningowego w metodyce ADDIE jako proces w notacji BPMN 2.0
Źródło
Informatyka Ekonomiczna / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2020, nr 4 (58), s. 21-32, rys., tab., bibliogr. 27 poz.
Business Informatics / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Słowa kluczowe
Zdalne nauczanie, Procesy biznesowe
e-learning, Business processes
Uwagi
Klasyfikacja JEL: P46, I25
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest zastosowanie w projektowaniu e-learningu wybranego sposobu modelowania procesów biznesowych. Użycie notacji BPMN umożliwia zespołowi e-learningowemu dekompozycję etapów metodologii ADDIE i przedstawienie ich jako procesu. W pierwszej części artykułu przedstawiono podstawowe zagadnienia opisujące edukacyjno- organizacyjny kontekst tego procesu. Druga część wyjaśnia metodologię ADDIE. Następnie zaproponowano przykładowe diagramy BPMN porządkujące proces tworzenia kursu online. Artykuł jest wstępną częścią badań, których celem jest optymalizacja procesów tworzenia e-learningu w biznesie. (abstrakt oryginalny)

The aim of the article is to apply selected business processes modelling notation BPMN in e-learning design to enable the e-learning team to use ADDIE methodology decomposed as a process. In the first part of the article some basic issues of the educational and organizational context of the process are presented. The second part explains the ADDIE methodology. Next, BPMN implementation in designing the online course process is proposed. The article is an introductory part of research aiming to optimize e-learning creation processes in business.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Azouzi, S., Ghannouchi, S. A., & Brahmi, Z. (2017). Modeling of a collaborative learning process with business process model notation. In R. Jallouli, O. Zaïane, M. Bach Tobji, R. Srarfi Tabbane, & A. Nijholt (Eds.), Digital economy. Emerging technologies and business innovation. ICDEc 2017. Lecture notes in business information processing, 290. Springer: Cham. Retrieved from https://doi. org/10.1007/978-3-319-62737-3_8
 2. Azouzi, S., Ayachi Ghannouchi, S., & Brahmi, Z. (2020). Study of e-learning system based on cloud computing: a survey. In A. Abraham, A. Cherukuri, P. Melin, & N. Gandhi (Eds.), Intelligent systems design and applications. ISDA. Advances in intelligent systems and computing, 941. Springer: Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-16660-1_52
 3. Bąkała, A. (2018). E-learning project management based on IPMA methodology. Przedsiębiorczość i Zarządzanie, XIX (5), część I, 253-267.
 4. Branch, R. M. (2009). Instructional design: the ADDIE approach. Springer.
 5. Branch, R. M., & Dousay, T. A. (2015). Survey on instructional design models. Association for Educational Communications and Technology. Retrieved from https://aect.org/docs/SurveyofInstructionalDesignModels. pdf?pdf=SurveyofInstructionalDesignModels
 6. Branson, R. K., Rayner, G. T., Cox, L. J., Furman, J. P., King, F. J., & Hannum, W. H. (1975). Interservice procedures for instructional systems development. Executive summary and model. Retrieved from https://apps.dtic.mil/dtic/tr/fulltext/u2/a019486.pdf
 7. Campos, U., Lopes, A., Gadelha, B., Conte, T., & Oliveira, E. (April 2019). e-VOL BPMN: A technique to support the evolution and learning of BPMN diagrams systematic mapping. (USES Technical Report Número RT-USES-2019-005). Retrieved from http://uses.icomp.ufam.edu.br/wp-content/ uploads/2019/06/TR-USES-2019-005.pdf
 8. Cheikhrouhou, S., Kallel, S., Guermouche, N., & Jmaiel, M. (2013). Toward a time-centric modeling of business processes in BPMN 2.0 (ACM International Conference Proceedings Series, (December), pp. 154-163). Retrieved from https://doi.org/10.1145/2539150.2539182
 9. Chomiak-Orsa, I., & Kołtonowska, A. (2018). Modelowanie procesów biznesowych z wykorzystaniem sieci Petriego i BPMN. Próba oceny metod. Business Informatics, 2(48), 9-18. Retrieved from doi:10.15611/ie.2018.2.01
 10. Drljača, D., Latinović, B., Stanković, Ž., & Cvetković, D. (2017). ADDIE model for development of e-courses (pp. 242-247). Retrieved from https://doi.org/10.15308/sinteza-2017-242-247
 11. Geiger, M., Harrer, S., Lenhard, J., & Wirtz, G. (2018). BPMN 2.0: The state of support and implementation. Future Generation Computer Systems, (80), 250-262. Retrieved from https://doi. org/10.1016/j.future.2017.01.006
 12. Ghirardini, B. (2011). E-learning methodologies: A guide for designing and developing e-learning courses. In Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO). Retrieved from https://doi.org/I2516E/1/11.11
 13. Grover, V., & Kettinger, W. (2000). Process think: winning perspectives for business change in the information age. USA, UK: Idea Group Publishing,
 14. Hamdani, M., Gharbaghi, A., & Rio, R. S. (2011). Instructional design approaches, types and trends: A foundation for postmodernism instructional design. Australian Journal of Basic and Applied Sciences, 5(8), 1-7.
 15. Ladleif, J., Weltzien, A., & Weske, M. (2019). chor-js: A Modeling Framework for BPMN 2.0 Choreography Diagrams. (Conference: ER Forum and Poster&Demos Session 2019 co-located with 38th International Conference on Conceptual Modeling, Salvador, Brazil).
 16. Marcinkowski, M., & Kuciapski, K. (2012). A business process modeling notation extension for risk handling (pp. 374-381). doi: 10.1007/978-3-642-33260-9_32
 17. Meland, P. H., & Gjære, E. A., Representing threats in BPMN 2.0 (Proceedings - 2012 7th International Conference on Availability, Reliability and Security, ARES 2012, (June 2015), pp. 542-550). Retrieved from https://doi.org/10.1109/ARES.2012.13, 2012
 18. Merrill, M. D., Drake, L., Lacy, M. J., & Pratt J. (1996). Reclaiming instructional design, Educational Technology, Retrieved from http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1. 460.1819&rep=rep1&type=pdf
 19. Morais, C., Pedrosa, D., Fontes, M. M., Cravino, J. & Morgado, L. (2020). Detailing an e-Learning Course on Software Engineering & Architecture Using BPMN (Schloss Dagstuhl-Leibniz-Zentrum für Informatik, Series/Report no.: OpenAccess Series in Informatics (OASIcs).10.4230/OASIcs. ICPEC.2020.17)
 20. OMG [Object Management Group]. (2013a). Business process model and notation. Retrieved from https://www.omg.org/spec/BPMN/ISO/19510/PDF,
 21. OMG [Object Management Group]. (2013b). International standard ISO/IEC information technology.
 22. Queiros, L. M., da Silveira, D.S., & da Silva Correia-Neto, J. et al. (2016). LODPRO: learning objects development process. J Braz Comput Soc, 22(3). Retrieved from https://doi.org/10.1186/s13173- 016-0043-6
 23. Sameh, A., Ghannouchi, S., & Brahmi, Z. (2017). Modeling of a collaborative learning process with business process model notation (pp. 95-104). doi: 10.1007/978-3-319-62737-3_8.
 24. Skowron, J. (1997). Lesson-planning. NT Learning Curve, 1(8), 4-5. Retrieved from http://www.ncbi. nlm.nih.gov/pubmed/24310983
 25. Skowron, J. (2006). Powerful lesson planning: Every teacher's guide to effective instruction. Thousand Oaks, CA: Corwin Press.
 26. Software for Business Process Model and Notation. (n.d.). Retrieved from https://www.bizagi.com/en/ platform/modeler
 27. Vogelsang, K., Droit, A., & Liere-Netheler, K. (2019). Designing a flipped classroom course - a process model. Enterprise Modelling and Information Systems Architectures (EMISAJ) - International Journal of Conceptual Modeling, 14(4), 1-23. Berlin: Gesellschaft für Informatik e.V. doi: 10.18417/emisa.14.4
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1507-3858
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15611/ie.2020.4.02
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu