BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Skotarczak Teodor (West Pomeranian University of Technology in Szczecin, Poland)
Tytuł
The Phenomenon of an Overreaction on the Housing Market
Źródło
World of Real Estate Journal, 2021, nr 1(115), s. 48-67, rys., tab., bibliogr. 21 poz.
Świat Nieruchomości
Słowa kluczowe
Rynek nieruchomości, Nieruchomości mieszkaniowe, Reakcja rynku
Real estate market, Real estate housing, Market reaction
Uwagi
Klasyfikacja JEL: R31, R33
summ.
Abstrakt
Purpose - The aim of the research is to verify the thesis on the occurrence of the phenomenon of over-reaction on the real estate market of investment premises and the accompanying correction of asset prices, as well as to calculate the rate of return using a contrarian investment strategy.
Design/methodology/approach - The study considered transaction prices and the number of transactions obtained by the National Bank of Poland and reported in the Real Estate Market Analysis and Monitoring System (AMRON).
Findings - The number of transactions involving investment premises for residential purposes changed little in the period under review. This was due to the low supply and maintenance of real estate as stable security for capital and quick access to invested funds due to the high liquidity of these premises.
Research limitations - A limitation of the study was the need to use two different databases, which although they should be compatible revealed methodological differences.
Research implications - The research conducted implies the need for broader research on the impact of location on the real estate market in Poland in particular investment areas. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Borowski, K. (2007). Wzajemne relacje stylu inwestycyjnego i systemu transakcyjnego. Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów, 85, 58-74.
 2. Brandtner, M., Kürsten, W., & Rischau, R. (2018). Entropic risk measures and their comparative statics in portfolio selection: Coherence vs. convexity. European Journal of Operational Research, 264(2), 707-716. https://doi.org/10.1016/j.ejor.2017.07.007.
 3. Czapiewski, L. (2018). Efekt momentum na GPW w Warszawie w latach 1995-2015. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 94(2), 19-35.
 4. Czechowska, K. (2014). Wybrane uwarunkowania podejmowania decyzji inwestycyjnych na rynku nieruchomości-ujęcie behawioralne. Studia i Prace WNEIZ US, 36/1, 13-25.
 5. Dębniewska, M., & Wojtowicz, K. (2018). Kontynuacja stóp zwrotu a wielkość spółki na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Prace Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku, 52, 15-31.
 6. Dreman, D. (2012). Contrarian investment strategies: The psychological edge. Simon and Schuster.
 7. Foryś, I. (2011). Społeczno-gospodarcze determinanty rozwoju rynku mieszkaniowego w Polsce: ujęcie ilościowe. Rozprawy i Studia, Uniwersytet Szczeciński, 793.
 8. Gluzicka, A. (2016). Optymalna dywersyfikacja na polskim rynku inwestycyjnym. Studia Ekonomiczne, 297, 22-37.
 9. Hopfer, A., & Cellmer, R. (1997). Rynek nieruchomości. Wydawnictwo ART. Lewandowicz, M., & Borowski, K. (2015). Analiza zjawiska nadreakcji rynku na GPW w Warszawie w okresie 1992-2014. Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów SGH, 145, 75-95.
 10. Plummer, T., & Madej, W. (1995). Psychologia rynków finansowych: u źródeł analizy technicznej. Wig-Press.
 11. Powichrowska, B., & Prokopiuk, A. (2019). Trendy na rynku nieruchomości z perspektywy podlaskich deweloperów. World of Real Estate Journal, (107)1, 25-31. https://doi.org/10.14659/WOREJ.2019.107.03.
 12. Rahnamay Roodposhti, F., Nekomaram, H., & Saeedi, A. (2016). Behavioral trading strategies and investor sentiment: Empirical research in Tehran Stock Exchange (TSE). Indonesian Capital Market Review, 94-109. https://doi/org/10.21002/icmr.v8i2.5708.
 13. Sekuła, P. (2016). Strategia momentum na GPW w Warszawie. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 82 (2), 289-298.
 14. Shearer, R. A., Chant, J. F., & Bond, D. E. (1995). The Economics of the Canadian Financial System: Theory, Policy & Institutions. Prentice Hall.
 15. Szyszka, A. (2006). Zjawisko kontynuacji stóp zwrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Bank i Kredyt, 8, 37-49.
 16. Szyszka, A. (2007). Wycena papierów wartościowych na rynku kapitałowym w świetle finansów behawioralnych. Prace Habilitacyjne/Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, 35.
 17. Szyszka, A. (2009). Behawioralne aspekty kryzysu finansowego. Bank i kredyt, 40(4), 5-30.
 18. Świder, W. (2018). Efekt kontynuacji stóp zwrotu (efekt momentum) na przykładzie wybranych indeksów giełdowych Europy ŚrodkowoWschodniej. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie, 3 (39), 129-147.
 19. Zaleśkiewicz, T. (2003). Psychologia inwestora giełdowego. Gdańskie Wydaw. Psychologiczne.
 20. Zielonka, P. (2003). Czym są finanse behawioralne, czyli krótkie wprowadzenie do psychologii rynków finansowych. NBP Departament Komunikacji Społecznej.
 21. Żelazowska, I. (2017). Efekt regresji do średniej jako przykład nadreaktywności GPW w Warszawie w latach 2000-2016. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 90, 125-135.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-8841
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.14659/WOREJ.2021.115.03
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu