BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zaremba Aneta (West Pomeranian University of Technology, Poland), Blaszke Małgorzata (West Pomeranian University of Technology Szczecin)
Tytuł
Analysis of the Housing Market in the Coastal Belt of the West Pomeranian Voivodeship
Źródło
World of Real Estate Journal, 2021, nr 1(115), s. 68-79, rys., tab., bibliogr. 39 poz.
Świat Nieruchomości
Słowa kluczowe
Rynek mieszkaniowy, Ceny nieruchomości, Nieruchomości mieszkaniowe
Housing market, Real estate prices, Real estate housing
Uwagi
Klasyfikacja JEL: R29, R39
summ.
Kraj/Region
Województwo zachodniopomorskie
West Pomeranian Voivodeship
Abstrakt
Purpose - The aim was to present the housing real estate market's situation in the coastal zone and define forms of further development of the coastal real estate market.
Design/methodology/approach - The research methodology was based on statistical methods; the changes in both prices and the number of transactions over time were examined. Graphical and tabular-descriptive techniques were used to present the research results.
Findings - The unit price of residential premises in the coastal strip is determined primarily by the location rent. The location is the most important factor that affects the prices of holiday and weekend apartments.
Research implications - The research results became a contribution to the commencement of wider research on the impact of location on the real estate market in Poland. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Baranowski, W., & Buczek, G. (2008). Encyklopedia wiedzy o nieruchomościach. Kraków: Europejski Instytut Nieruchomości.
 2. Bartkowiak, P., & Strączkowski, Ł. (2019). Rynek pierwotny w poznaniu z perspektywy sprzedających i kupujących mieszkania. Studia Ekonomiczne, 382, 9-23.
 3. Bolitzer, B., & Netusil, N. R. (2000). The impact of open spaces on property values in Portland, Oregon. Journal of Environmental Management, 59(3), 185-193.
 4. Bryx, M. (2008). Rynek nieruchomości: system i funkcjonowanie. Warszawa: Wydawnictwo Poltext.
 5. Budner, W. W., & Pawlicka, K. (2020). Znaczenie procesów przekształceń i rewitalizacji miasta dla wzrostu atrakcyjności rynku nieruchomości. Studium przypadku HafenCity. Annales Universitatis Mariae CurieSklodowska, Sectio B-Geographia, Geologia, Mineralogia et Petrographia, 75, 1-17.
 6. Clapp, J.M. (2003). A Semiparametric Method for Valuing Residential Locations: Application to Automated Valuation. Journal of Real Estate Finance and Economics, 27(3), 303-320.
 7. Fennema, A., Veeneklaas, F. & Vreke, J. (1996). Meerwaarde woningen door nabijheid van groen; relatie in vooronderzoek empirisch aangetoond. Stedebouw en Ruimtelijke Ordening, 77(3), 33-35.
 8. Foryś, I. (2011). Społeczno-gospodarcze determinanty rozwoju rynku mieszkaniowego w Polsce: ujęcie ilościowe. Rozprawy I Studia/Uniwersytet Szczeciński, 793.
 9. Gdakowicz, A. (2015). Wykresy świecowe rynku nieruchomości mieszkaniowych. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 75, 149-158.
 10. Główny Urząd Statystyczny (2018). Obrót nieruchomościami w 2017 r. Warszawa.
 11. Główny Urząd Statystyczny (2019). Ceny w gospodarce narodowej w latach 2014-2018. Warszawa.
 12. Główny Urząd Statystyczny (2019). Polska w liczbach 2019. Warszawa.
 13. Goodman, A. C. (1978). Hedonic prices, price indices and housing markets. Journal of Urban Economics, 5(4), 471-484.
 14. Gorzeń-Mitka, I., & Grabiec, O. (2015). Motywy zakupu mieszkań w świetle badań nabywców na lokalnym rynku nieruchomości mieszkaniowych. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie, 4, 291-299.
 15. Hopfer, A., & Cellmer, R. (1997). Rynek nieruchomości. Warszawa: Wydawnictwo ART.
 16. Jacobs, M. (2011). Psychology of the visual landscape. Research in Urbanism Series, 2(1), 41-54.
 17. Jania, A. (2019). Dualizacja czynników cenotwórczych na mieszkaniowym rynku nieruchomości. Nauki Ekonomiczne, 27, 59-75. https://doi.org/10.19251/ne/2018.27(4).
 18. Kałkowski, L. (Ed.). (2001). Rynek nieruchomości w Polsce. Warszawa: Twigger.
 19. Kestens, Y., Thériault, M., & Des Rosiers, F. (2002). House prices and environmental quality: combining gis, image analysis and hedonic modelling. In: 6th Annual Integrating gis & cama Conference Proceedings, Reno.
 20. Klus, K. (2019). Wpływ lokalizacji inwestycji mieszkaniowych na prawidłowy rozwój Krakowa. Przestrzeń Urbanistyka Architektura, (2), 7-20.
 21. Kucharska-Stasiak, E. (2006). Nieruchomość w gospodarce rynkowej. Warszawa: Wyd. Naukowe PWN.
 22. Lis, P. (2008). Polityka państwa w zakresie finansowania inwestycji mieszkaniowych. Warszawa: Wydawnictwo CH Beck.
 23. Lutzenhiser, M., & Netusil, N. R. (2001). The effect of open spaces on a home's sale price. Contemporary Economic Policy, 19(3), 291-298.
 24. Mach, Ł. (2019). Zastosowanie wybranych metod WAP do oceny poziomu rozwoju lokalnych rynków nieruchomości mieszkaniowych. Nieruchomość w przestrzeni, 5, 135.
 25. McKenzie, R., Kamerschen, D. K., & Nardinelli, C. (1991). Ekonomia. Gdańsk: Fundacja Gospodarcza NSZZ Solidarność.
 26. Morancho, A. B. (2003). A hedonic valuation of urban green areas. Landscape and Urban Planning, 66(1), 35-41.
 27. Musiał, M. (2018). Zarządzanie nieruchomościami mieszkaniowymi w perspektywie oczekiwań potencjalnych nabywców. Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej Research Reviews of Czestochowa University of Technology, 29, 62-77. https://doi.org/10.17512/znpcz.2018.1.05.
 28. Palmquist, R. B. (1984). Estimating the Demand for the Characteristics of Housing. The Review of Economics and Statistics, 394-404.
 29. Poudyal, N. C., Hodges, D. G. & Merrett, C. D. (2009). A hedonic analysis of the demand for and benefits of urban recreation parks. Land Use Policy, 26(4), 975-983.
 30. Powichrowska, B., & Prokopiuk, A. (2019). Trendy na rynku nieruchomości z perspektywy podlaskich deweloperów. World of Real Estate Journal, (107)1, 25-31. https://doi.org/10.14659/WOREJ.2019.107.03.
 31. Richardson, H. W., P. Gordon, M.-J. Jun, E. Heikkila, R. Peiser & DaleJohnson, D. (1990). Residential property values, the CBD, and multiple nodes: further analysis. Environment and Planning A, 22(6), 829-833.
 32. Sitek, M. (2019). Ryzyko działalności innowacyjnej na rynku nieruchomości. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie, 1, 9-20.
 33. Tajima, K. (2003). New estimates of the demand for urban green space: implications for valuing the environmental benefits of Boston's big dig project. Journal of Urban Affairs, 25(5), 641-655.
 34. Trojanek, R. (2008). Wahania cen na rynku mieszkaniowym. Poznań: Wydawnictwo AE w Poznaniu.
 35. Wolski, R., & Załęczna, M. (2007). Mieszkanie jako alternatywna inwestycja. Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości, 15(3-4), 105-119.
 36. Zakrzewska-Półtorak, A. (2019). Różnice w cenach lokali mieszkalnych na rynku pierwotnym i wtórnym we Wrocławiu w latach 2010-2017. Biblioteka Regionalisty, 19, 226-238.
 37. Załęczna, M. (2010). Instytucjonalne uwarunkowania rozwoju rynku nieruchomości w Polsce na tle doświadczeń państw zachodnich. Łódz: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 38. Zaremba, A. (2006). Sprzedaż nieruchomości gruntowych w wybranych gminach pasa nadmorskiego. In: Nieruchomości turystyczne na terenach wiejskich. Studia z Prawa i Gospodarki Nieruchomościami, Seria Monografie, 02.
 39. Zydroń, A. (2011). Analiza rynku nieruchomości niezabudowanych w wybranych gminach Wielkopolski. Rocznik Ochrona Środowiska, 13, 2033-2048.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-8841
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.14659/WOREJ.2021.115.04
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu