BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Machnik Jadwiga (Wroclaw University of Economics and Business, Poland)
Tytuł
Performance Persistence and Gamma Convergence in Absolute Return Funds in Poland Over the Period 2011-2018
Utrzymywanie wyników inwestycyjnych oraz występowanie zjawiska gamma konwergencji na rynku funduszy absolutnej stopy zwrotu w Polsce w latach 2011-2018
Źródło
Nauki o Finansach / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2020, vol. 25, nr 2-3, s. 41-54, rys., tab., bibliogr. 40 poz.
Financial Sciences / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Słowa kluczowe
Gamma-zbieżność, Fundusze inwestycyjne
Gamma-convergence, Investment funds
Uwagi
Klasyfikacja JEL: G11, G23
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule podjęto próbę analizy wyników inwestycyjnych funduszy absolutnej stopy zwrotu w latach 2011-2018 w Polsce z punktu widzenia ich utrzymywania (performance persistence) oraz występowania zjawiska gamma konwergencji. Zostały zweryfikowane dwie hipotezy badawcze. Pierwsza dotyczy niewystępowania zjawiska utrzymywania wyników inwestycyjnych przez fundusze absolutnej stopy zwrotu, druga natomiast - występowania zjawiska gamma konwergencji na rynku funduszy absolutnej stopy zwrotu. Przyjęte metody badawcze, tj. tabela liczebności warunkowych jako nieparametryczna metoda pomiaru utrzymywania wyników inwestycyjnych oraz gamma konwergencja jako jedna z miar konwergencji, pozwoliły na wyciągnięcie odpowiednich wniosków. W większości analizowanych przypadków nie stwierdzono występowaniu zjawiska utrzymywania wyników inwestycyjnych. Otrzymane rezultaty potwierdzają występowanie zjawiska gamma konwergencji na rynku funduszy absolutnej stopy zwrotu.(abstrakt oryginalny)

This article attempts to analyse the investment performance of absolute return funds in 2011-2018 in Poland from the point of view of their performance persistence and the occurrence of gamma convergence. Two research hypotheses were verified. The first one is that absolute return funds do not maintain their investment results, while the second deals with the occurrence of the gamma convergence phenomenon on the absolute return funds market. The research methods adopted, i.e. the contingency tables as a non-parametric method of measuring the maintenance of investment results, and gamma convergence as one of the convergence measures, allowed to reach appropriate conclusions. Performance persistence does not occur in most of the analysed cases. In the case of gamma convergence the obtained resultse indicated the occurrence of this phenomenon on the absolute return funds market.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Agudo, L. F., Vicente, L., and Andreu, L. (2007). Performance persistence of Spanish pension funds: The best winners and losers usually repeat. Geneva Papers on Risk and Insurance - Issues and Practice, 32(4), 583-594.
 2. Analizy. (2018). Retrieved December, 13, 2018 from https://www.analizy.pl/porownywarka-fundusze- -inwestycyjne
 3. Arouri, M., Boubaker, S., and Nguyen, D. C. (2014). Emerging markets and the global economy. A handbook. Oxford: Academic Press, 861-875.
 4. Barro, R. J., and Sala-i-Martin, X. (1992). Convergence. Journal of Political Economy, 100(2), 223- -251.
 5. Boyle, G. E., and McCarthy, T. G. (1999). Simple measures of convergence in per capita GDP: A note on some further international evidence. Applied Economics Letters, 6(6), 343-347.
 6. Brown, S. J., and Goetzmann, W. N. (1995). Performance persistence. The Journal of Finance, 50(2), 679-698.
 7. Budiono, D. P., and Martens, M. (2010). Mutual funds selection based on funds characteristic. The Journal of Financial Research, 33(3), 249-265.
 8. Casarin, R., Lazzarin, M., Pelizzon, L., and Sartore, D. (2005). Relative benchmark rating and persistence analysis: Evidence from Italian equity funds. The European Journal of Finance, 11(4), 297-308.
 9. Chiu, R. (2008). Government intervention in housing: Convergence and divergence of the Asian Dragons. Urban Policy and Research, 26(3), 249-269.
 10. Chowdhury, M. A., Ali, Z., Usman, M., and Ullah, A. (2020). Performance persistence of mutual funds: Evidence from Bangladesh. Independent Journal of Management & Production, 11(6), 1739-1759.
 11. Delgado, F. J. (2009). Tax burden in the European Union: An analysis of beta, sigma and gamma convergence. Revista de Economia Mundial, (22), 141-166.
 12. Dittmann, I. (2014). Gamma konwergencja cen na lokalnych rynkach mieszkaniowych w Polsce. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.
 13. Elton, E. J., Gruber, M. J., and Blake, Ch. R. (1996). The persistence of risk-adjust mutual fund performance. The Journal of Business, 69(2), 133-157.
 14. Ferruz, L., Vicente, L., and Andreu, L. (2007). Performance persistence of Spanish Pension Funds: The best winners and losers usually repeat. The Geneva Papers on Risk and Insurance - Issues and Practice, 32(4), 583-594.
 15. Jackowicz, K., and Filip, D. (2009). Powtarzalność wyników funduszy inwestycyjnych w Polsce. Materiały i Studia, (236), 8-52.
 16. Filip, D. (2011). Performance persistence of equity funds in Hungary. Contemporary Economics, 5(1), 18-34.
 17. Filip, D. (2013). Returns and persistence of investment fund performance in the Czech Republic. Prague Economic Papers, 3, 324-342.
 18. Governa, F., and Saccomani, S. (2010). A neo-liberal housing policy? Convergence and divergence between Italian local housing policy and European trends. 24th AESOP Annual Conference, Finland, 7-10 July.
 19. Grinblatt, M., and Titman, S. (1989). Portfolio performance evaluation: Old issues and new insights. The Review of Financial Studies, 2(3), 393-416.
 20. Grinblatt, M., and Sheridan, T. (1989). Mutual fund performance: An analysis of quarterly portfolio holdings. The Journal of Business, 62(3), 393-416.
 21. Gripaios, P., Bishop, P., and Keast, S. (2000). Differences in GDP per head in GB counties: Some suggested explanations. Applied Economics, 32(9), 1161-1167.
 22. Hendricks, D., Patel, J., and Zeckhauser, R. (1993). Hot Hands in Mutual Funds: Short-Run Persistence of Relative Performance, 1974-1988. The Journal of Finance, 48(1), 93-130.
 23. Hirsch, J., and Walz, U. (2017). The financing dynamics of newly founded firms. Journal of Banking & Finance, 100, 261-272.
 24. Huang, X., and Mahieu, R. J. (2011). Performance persistence of Dutch pension funds. De Economist, 160(1), 17-34.
 25. Ippolito, R. A. (1993). On studies of mutual fund performance, 1962-1991. Financial Analysts Journal, 49(1), 42-50.
 26. Kim, Y., and Rous, J. (2012). House price convergence: Evidence from U.S. State and Metropolitan Area Panels. Journal of Housing Economics, 21(2), 169-186.
 27. Kusideł, E., Kucharska-Stasiak, E., Załęczna, M., and Żelazowski, K. (2020). Procesy konwergencji na europejskich rynkach mieszkaniowych. Ujęcie międzynarodowe i regionalne. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 28. Matkowski, Z., Próchniak, M. and Rapacki, R. (2013). Nowe i stare kraje Unii Europejskiej: konwergencja czy dywergencja?, Prace i Materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego/Szkoła Główna Handlowa, 91(2), 63-98.
 29. MacDonald, R., and Taylor, M. (1993). Regional house prices in Britain: Long-run relationships and short-run dynamics. Scottish Journal of Political Economy, 40(1), 43-55.
 30. McDonald, J. G. (1974). Objectives and performance of mutual funds, 1960-1969. The Journal of Financial and Quantitative Analysis, 9(3), 311-333.
 31. Perez, K. (2012). Efektywność funduszy inwestycyjnych. Podejście techniczne oraz fundamentalne. Warszawa: Difin.
 32. Perez, K. (2012). Fundusze inwestycyjne. Warszawa: Wolters Kluwer.
 33. Philpot, J., Hearth, D., Rimbey, J. N., and Schulman, C. T. (1998). Active management, fund size, and bond mutual fund returns. The Financial Review, 33(2), 115-125.
 34. Polwitoon, S., and Tawatnuntachai, O. (2006). Diversification benefits and persistence of US-based global bond funds. Journal of Banking & Finance, 30(10), 2767-2786.
 35. Próchniak, M. (2019). Konwergencja beta, sigma i gamma krajów postsocjalistycznych do Europy Zachodniej. Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej, 17(1), 217-243.
 36. Rao, Z. U. R., Iqbal, A., and Tauni, M. Z. (2016). Performance persistence in institutional investment management: The case of Chinese equity funds. Borsa Istanbul Review, 16(3), 146-156.
 37. Sharpe, W. F. (1966). Mutual fund performance. The Journal of Business, 39(1), 119-138.
 38. Twardowska, A. (2019). Konwergencja typu sigma cen gruntów rolnych w państwach Unii Europejskiej. Problemy Rolnictwa Światowego, 19(XXXIV) (1), 133-143.
 39. Wyrzykowski, P. (2015). Konwergencja cen żywności w Unii Europejskiej. Roczniki Naukowe, XVII(4), 356-361.
 40. Żelazowski, K. (2018). Konwergencja na regionalnych rynkach mieszkaniowych w Polsce. Ekonomia XXI Wieku, 3(19), 53-64.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2080-5993
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15611/fins.2020.2.03
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu