BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zieliński Tadeusz (Akademia Sztuki Wojennej)
Tytuł
American Third Offset Strategy - Implications for Europe
Amerykańska strategia trzeciego offsetu - implikacje dla Europy
Źródło
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska, 2018, z. 128, s. 531-543, bibliogr. 15 poz.
Tytuł własny numeru
Współczesne metody i koncepcje zarządzania w przemyśle i usługach na rzecz branży zbrojeniowej
Słowa kluczowe
Nowe technologie, Sprzęt wojskowy, Potencjał wojskowy
High-tech, Military equipment, Military potential
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Organizacja Paktu Północnego Atlantyku, Unia Europejska (UE)
North Atlantic Treaty Organization (NATO), European Union (EU)
Abstrakt
Dotychczasowa przewaga ilościowa w zdolnościach bojowych prawdopodobnych adwersarzy Stanów Zjednoczonych była równoważona przewagą technologiczną, jednakże dostęp do innowacyjnych rozwiązań technologicznych nie jest już domeną tylko Stanów Zjednoczonych. Celem artykułu jest prezentacja zasadniczych założeń amerykańskiej strategii trzeciego offsetu w konfrontacji do europejskich dylematów w tym obszarze. W wyniku przeprowadzonej analizy ilościowo-jakościowej stwierdzono, że kluczowe w prezentowanej strategii jest odwrócenie negatywnego trendu prowadzącego do utraty przewagi technologicznej przez Stany Zjednoczone, a w konsekwencji zachowanie zdolności do globalnej projekcji siły, dającej status globalnego supermocarstwa. Z drugiej strony, istnieją obawy związane z technologicznym zamknięciem się USA na partnerów, a tym samym luka technologiczna pomiędzy nimi, a sojusznikami (również w ramach NATO i Unii Europejskiej) będzie się dalej pogłębiać.(abstrakt oryginalny)

Existing quantitative advantage in combat capabilities of likely the United States prospective adversaries has been offset by technological superiority, however access to innovative technology is no longer a domain of the United States. The aim of the paper is to present crucial assumptions of American Third Offset Strategy in confrontation with European dilemmas in this area. As a result of the quantitative and qualitative analysis it was found that key element of the strategy is to reverse the negative trend leading to a loss of technological superiority by the United States with maintaining its ability to global power projection, giving it the status of a global superpower. On the other hand, there are concerns about the technological closure of the United States to partners, and thus the technological gap between them and the allies (also within NATO and the European Union) will continue to deepen.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Daniel, D.C. (2004). NATO Technology: From Gap to Divergence? Defense Horizons, 50, 1-6.
 2. DMDC - Defense Manpower Data Center: Historical Reports - FY 1954-1993. (2017.12.02). Available online https://www.dmdc.osd.mil/appj/dwp/dwp_reports.jsp.
 3. Dombrowski, P. (2015). America's Third Offset Strategy: New Military Technologies and Implications for the Asia Pacific. Policy Report. Singapur: S. Rajaratnam School of International Studies. Retrived from https://www.files.ethz.ch/isn/191706/PR150608 Americas-Third-Offset-Strategy.pdf.
 4. Ellman, J., Samp, L., Coll, G. (2017.03.02). Assessing the Third Offset Strategy. Retrieved from https://csis-prod.s3.amazonaws.com/s3fs-public/publication/170302_Ellman_Third OffsetStrategySummary_Web.pdf.
 5. Fiott, D. (2015). Europe and the United States "Third Offset Strategy". Technical Report. Retrieved from https://www.researchgate.net/publication/283731959.
 6. Fiott, D. (2016). Europe and the Pentagon's Third Offset Strategy. The RUSI Journal, 161, 26-31, doi: 10.1080/03071847.2016.1152118.
 7. Hagel, Ch. (2014.11.15). Memorandum - The Defence Innovation Initiative. Office of the Secretary of Defence. Retrieved from http://www.defense.gov/Portals/1/Documents/pubs/ OSD013411-14.pdf.
 8. Heidenkamp, H. et al. (2014). Foundations of International Defence Industrial Co-operation between Western States and Emerging Powers. RUSI Occasional Paper. London: RUSI. Retrieved from https://rusi.org/sites/default/files/201405_op_defence_ industrial_cooperation.pdf.
 9. Hensel, N.D. (2016). The Defence Industrial Base: Strategies for a Changing World. New York: Routledge.
 10. Martinage, R. (2017.12.02). Toward a New Offset Strategy: Exploiting U.S. Long-Term Advantages to Restore U.S. Global Power Projection Capability. Retrieved from http://csbaonline.org/uploads/documents/Offset-Strategy-Web.pdf.
 11. Neuman, S.G. (2006). Defense Industries and Global Dependency. Orbis, 50, 429-451.
 12. Pellerin, Ch. (2016.09.21). Deputy Secretary Discusses Third Offset, First Organizational Construct. Retrieved from http://www.defense.gov/News/Article/Article/951689.
 13. The National Military Strategy of the United States of America 2015. (2017.12.02). Available online http://www.jcs.mil/Portals/36/Documents/Publications/2015_National_ Military_Strategy.pdf, 02.12.2017.
 14. Walton, T. (2016). Security the Third Offset Strategy - Priorities for the Next Secretary of Defence. Joint Forces Quarterly, 82, 6-15.
 15. Work, R. (2015.01.28). The Third U.S. Offset Strategy and its Implications for Partners and Allies. Retrieved from https://www.defense.gov/News/Speeches/Speech-View/ Article/606641/the-third-us-offset-strategy-and-its-implications-for-partners-and-allies
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-3466
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.29119/1641-3466.2018.128.39
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu