BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Adamczyk Monika Dorota (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)
Tytuł
Demographic Changes of the Polish Society - a Challenge for the Sustainable Development
Zmiany demograficzne społeczeństwa polskiego wyzwaniem dla zrównoważonego rozwoju
Źródło
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska, 2018, z. 128, s. 13-19, bibliogr. 22 poz.
Tytuł własny numeru
Współczesne metody i koncepcje zarządzania w przemyśle i usługach na rzecz branży zbrojeniowej
Słowa kluczowe
Rozwój zrównoważony, Procesy demograficzne, Sytuacja demograficzna, Starzenie się społeczeństw
Sustainable development, Demographic process, Demographic situation, Ageing of the population
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Postępujące w ostatnich dekadach zmiany demograficzne niosą ze sobą szereg wyzwań dla społeczno-gospodarczego życia Polski. Celem artykułu jest ukazanie takich procesów jak m.in. depopulacja społeczeństwa polskiego i jego starzenia się w kontekście wyzwań jakie niosą te procesy dla zrównoważonego rozwoju. W artykule skoncentrowano się na problematyce starzenia się ludności w kontekście wybranych wskaźników zrównoważonego rozwoju: zdrowia publicznego i zmian demograficznych.(abstrakt oryginalny)

The demographic changes progressing in recent decades carry numerous challenges for the socio-economic life of Poland. The aim of the article is to describe processes such as depopulation of the Polish society and its aging in the context of the challenges these processes constitute for sustainable development. The article focuses on the issue of population aging in the context of selected sustainable development indicators: public health and demographic changes.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Börsch-Supan, A. (2016). Global ageing: What is at stake? Ageing Horizons, 4, 3-5.
 2. Crampton, A. (2009). Global aging: Emerging challenges. The Pradee Papers, 6, 15-16.
 3. CSO (2017.03.20). Population Forecast for the Years 2014-2050 - aneks. Retrieved from http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ludnosc/prognoza-ludnosci/prognoza-ludnosci-na-lata-2014-2050-opracowana-2014-r-,1,5.html.
 4. CSO (Central Statistical Office). Demographic Yearbook 2014. Warszawa.
 5. CSO (2017.11.10). Statement on the Number of Inhabitants. Retrieved from http://stat.gov.pl/dla-mediow/komunikaty-prasowe/komunikaty-i-oswiadczenia/ wyjasnienie-dotyczace-liczby-mieszkancow-polski,10,1.html.
 6. CSO (2017.12.12). Tablice. Retrieved from https://bdl.stat.gov.pl/BDL/dane/podgrup/ tablica.
 7. CSO (2017.03.20). Retrieved from https://bdl.stat.gov.pl/BDL/dane/podgrup/temat, 20.03.2017.
 8. CSO (2017.06.05). Local Data Bank. Retrieved from https://bdl.stat.gov.pl/BDL/dane/ podgrup/tablica.
 9. CSO (2017.06.05). Metainformation. Retrieved from http://old.stat.gov.pl/gus/ definicje_PLK_HTML.htm?id=POJ-3089.htm.
 10. CSO (2017.07.08). Concepts used in Public Statistics. Retrieved from http://stat.gov.pl/metainformacje/slownik-pojec/pojecia-stosowane-w-statystyce-publicznej/405,pojecie.html.
 11. CSO (2017.12.03). Population Forecast for the Years 2014-2015. Retrieved from http://demografia.stat.gov.pl/bazademografia/Prognoza.aspx.
 12. Czapiński, J., Błędowski, P. (2014). Aktywność społeczna osób starszych w kontekście recepcji Polaków. Diagnoza Społeczna 2013. Warszawa: Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich MpiPS.
 13. Eurostat (2017.12.12). Table. Retrieved from http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/ table.do?tab=table&init= 1&language=en&pcode=tps00001&plugin=1.
 14. Hrynkiewicz, J. (2016). Aktualna sytuacja demograficzna Polski. In J. Hrynkiewicz, A. Potrykowska (Eds.), Perspektywy demograficzne jako wyzwanie dla polityki ludnościowej Polski (pp. 14-23). Warszawa: Rządowa Rada Ludnościowa.
 15. Łobodzińska, A. (2016). Starzejące się społeczeństwo wyzwaniem dla zrównoważonego rozwoju. Prace Geograficzne, 144, 128-144.
 16. Okólski, M. (2010). Wyzwania demograficzne Europy i Polski. Studia Socjologiczne, 4, 37-78.
 17. Szukalski, P., Kałuża-Kopias, D. (Eds.) (2013). Starzenie się ludności. Między demografią a polityką społeczną. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 18. United Nations (2009). World Population Ageing 2009. New York.
 19. United Nations (2017.03.20). Report of the World Commission on Environment and Development: "Our Common Future". 1987. Retrieved from http://www.channeling reality.com/Documents/Brundtland_Searchable.pdf.
 20. Waligórska, M., Witkowski, J. (2016). Prognoza demograficzna Polski do roku 2050 - nowe ujęcie. In J. Hrynkiewicz, A. Potrykowska (Eds.), Perspektywy demograficzne jako wyzwanie dla polityki ludnościowej Polski (pp. 50-65). Warszawa: Rządowa Rada Ludnościowa.
 21. Węgrzyn, K. (2006). Jaka będzie polska starość? In S. Steuden, M. Marczuk (Eds.), Starzenie się a satysfakcja z życia (pp. 113-123 ). Lublin: Wydawnictwo KUL.
 22. World Population Wallchart. United Nations. Department of Economic and Social Affairs, Population Division 2015. World Population Prospects: The 2015 Revision, Vol. I: Comprehensive Tables. ST/ESA/SER.A/379, https://esa.un.org/unpd/wpp/Publications/pdf
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-3466
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.29119/1641-3466.2018.128.1
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu