BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Atkociuniene Vilma (Aleksandras Stulginskis University)
Tytuł
The Peculiarities of Strategic Management of Rural Social Infrastructure Development
Zasady strategicznego zarządzania rozwojem infrastruktury społecznej wiejskiej
Źródło
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska, 2018, z. 128, s. 21-33, bibliogr. 19 poz.
Tytuł własny numeru
Współczesne metody i koncepcje zarządzania w przemyśle i usługach na rzecz branży zbrojeniowej
Słowa kluczowe
Rozwój obszarów wiejskich, Zarządzanie strategiczne, Infrastruktura wsi
Rural development, Strategic management, Rural infrastructure
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Zarządzanie strategiczne wiejską infrastrukturą społeczną uwzględnia osiem sektorów: edukacja, szkolenia, doradztwo; telekomunikacja; media i usługi domowe; transport; kultura, sport i rekreacja; usługi handlu i gastronomii; opieka zdrowotna i społeczna oraz ochrona osobista i własność. Osiągnięto główny cel badawczy, jakim jest podkreślenie konieczności zarządzania strategicznego infrastrukturą wiejską. Główne metody badawcze to analiza literatury naukowej, uogólnianie, logiczne i systematyczne wnioskowanie, porównanie. Uwzględniając studium przypadku Litwy, zdefiniowano główne elementy zarządzania strategicznego RSI - wizję, misję oraz główne priorytety strategiczne.(abstrakt oryginalny)

The strategic management of Rural Social Infrastructure based on eight sectors: education, training, counseling; telecommunications; utilities and household services; transport; culture, sport and recreation; trade and catering services; health and social care and personal and property protection. The main research objective, namely, to stress out the necessity of rural social infrastructure strategic management has been reached. The main research methods were used: analysis and generalization of scientific literature, logical and systematical reasoning, graphic presentation of comparison, abstracts and other methods. The main elements of the RSI strategic management - vision, mission and main strategic priorities were defined using the case of Lithuania.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Atkočiūnienė, V., Aleksandravičius, A., Kiaušienė, I. Vaznonienė, G., Pakeltienė, R., Lukė, R. (2015). Kaimo socialinės infrastruktūros vystymas siekiant užtikrinti teritorinę ir socialinę sanglaudą. Mokslo studija, Kaunas, Akademija, 224 [Improvement of rural social infrastructure for the territorial and social cohesion, in Lithuanian].
 2. Berry, W. (2011). The Art of the Commonplace: The Agrarian Essays, 146.
 3. CORK 2.0 declaration 2016. A Better Life in Rural Areas. 2016. Available online: https://ec.europa.eu/agriculture/sites/agriculture/files/events/2016/rural-development/ cork-declaration-2-0_en.pdf, 2017.11.07.
 4. Gabdrakhmanov, N.K., Rubtsov, V.A. (2014). The objects of social infrastructure in the social image of the region shaping. Procedia - Social and Behavioural Sciences, 140, 419-421.
 5. Gladstone social infrastructure strategic planning study: Gladstone region social infrastructure e-voluntary industry contributions framework (2011). Available online http://www.deedi.qld.gov.au/cg/resources/report/gladstone-sisp.pdf, 2017.11.07).
 6. Helling, L., Serrano, R., Warren, D. (2005). Linking Community Empowerment, Decentralized Governance and Public Service Provision Through a Local Development Framework. Social Protection. The World Bank, Discussion paper, Community Driven Development, September.
 7. Hill, C., Jones, G., Schilling, M. (2014). Strategic management theory: an integrated approach. Cengage Learning.
 8. McCann, P., Ortega-Argiles, R. (2013). Smart specialization, regional growth and applications to European Union cohesion policy. Regional Studies, 49, 8, 1291-1302. Available online http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/00343404.2013.799769, 2017.11.07.
 9. Myrzaliyev, B.S., Aitmanbetova, A.A., Ydyrys, S.S., Utarov, K.A. (2016). Peculiarities of the development of social infrastructure of rural districts and territories of Central Asian post-socialistic states. I J A B E R, 14, 9, 5809-5841.
 10. Putri, R.A., Astuti, W., Rahayu, M.J. (2016). Community Capacity in Providing the Neighbourhood Unit-Scale Social Infrastructure in Supporting Surakarta Child Friendly. Procedia - Social and Behavioural Sciences, 227, 536-544.
 11. Roelich, K., Knoeri, C., Steinberger, J.K., Varga, L., Blythe, P.T., Butler, D., Gupta, R., Harrison, G.P., Martin, C., Purnell, P. (2015). Towards resource-efficient and service-oriented integrated infrastructure operation. Technological Forecasting and Social Change, 92, March, 40-52.
 12. Rudzkienė, V., Burinskienė, M. (2007). Plėtros krypčių vertinimo ir valdymo informaciniai modeliai. Vilnius: Technika.
 13. Social infrastructure planning framework for the Western Bay of Plenty Sub-region. Smart Growth, Building blocs to a better future (2009). Available online https://www.smar tgrowthbop.org.nz/media/1064/sub-regional-social-infrastructure-planning-framework-final.pdf, 2017.11.07.
 14. Social Infrastructure Strategic Plan for the Gladstone region (2011). The State of Queensland, Department of Employment, Economic Development and Innovation. Available online https://www.planning.org.au/documents/item/3239, 2017.11.07.
 15. Teriman, S., Yigitcanlar, T., Mayere, S. (2011). Social Infrastructure Planning and Sustainable Community: Example from South East Queensland, Australia. Proceedings of the Business and Social Science Research Conference, 3-4 January 2011, Novotel.
 16. Tretyakova, L.A., Lavrikova, N.I. (2010). Social infrastructure modernization as a priority regarding rural life standard improvement. Экономика региона, 2, 171-177.
 17. Vaznonienė, G., Pakeltienė, R. (2017). Methods for the Assessment of Rural Social Infrastructure Needs. European. Countryside, 9, 3, 526-540.
 18. Weber, B., Alfen, H.W., Staub-Bisang, M. (2016). Infrastructure as an Asset Class- Investment Strategy, Sustainability, Project finance and PPP. Hoboken, NJ: John Wiley & Sons.
 19. Zitkus, L., Mickeviciene, M. (2013). Konkurencingumas kaip regiono plėtros siekinys. Viešoji politika ir administravimas. Public Policy and Administration, 12, 3, 430-441, [Competitiveness as Objective of Regional Development, in Lithuanian].
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-3466
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.29119/1641-3466.2018.128.2
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu