BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gawlik-Kobylińska Małgorzata (Akademia Sztuki Wojennej, Warszawa)
Tytuł
Ethics and Innovations in Military Environments
Etyka oraz innowacje w środowisku wojskowym
Źródło
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska, 2018, z. 128, s. 89-97, bibliogr. 24 poz.
Tytuł własny numeru
Współczesne metody i koncepcje zarządzania w przemyśle i usługach na rzecz branży zbrojeniowej
Słowa kluczowe
Etyka, Innowacje, Wojsko, Zarządzanie, Komunikowanie
Ethics, Innovations, Army, Management, Communication
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Sukces krajowych i międzynarodowych projektów w dużej mierze zależy od zasobów ludzkich będących w dyspozycji organizacji, a także od skutecznego i etycznego sposobu zarządzania nimi. Artykuł ma na celu wskazanie konkretnych aspektów etyki istotnych dla rozwoju innowacji w polskich instytucjach wojskowych. W celu zidentyfikowania tych aspektów autorka dokonała analizy treści wywiadów przeprowadzonych wśród polskiej kadry wojskowej i cywilnej. Wyróżnione na podstawie analizy treści wywiadów kody to transparentność polityk, instrumenty umożliwiające rozwój innowacji, wizja rozwoju organizacyjnego, cechy indywidualne, inteligencja moralna, podejście do zmian. Wyniki badań mogą być przydatne w opracowywaniu strategii komunikacyjnych w instytucjach wojskowo-cywilnych, a także w rozwijaniu kompetencji decydentów.(abstrakt oryginalny)

A success of domestic and international projects largely depends on human resources and its effective management, which is related to ethical behaviours of all actors. The article aims to identify specific aspects of ethics which are crucial for innovations development in Polish military institutions. In order to identify these aspects, the author analysed the content of interviews conducted among Polish military and civilian staff. The extracted from text descriptive codes are the transparency of policies and tools for creating innovation, the vision of organizational development, individual characteristics and moral intelligence, the approach to change. The research may useful for development of communication strategies and building competencies of decision makers in civil-military institutions.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Beheshtifar, M., Esmaeli, Z., Moghadam, M.N. (2011). Effect of moral intelligence on leadership. European Journal of Economics, Finance and Administrative Sciences, 43(1), 6-11. Retrieved from: https://pdfs.semanticscholar.org/9cff/8b5fde0d6914a19ce370bcff5 c7c51f07817.pdf.
 2. Carre, J.R., Jones, D.N. (2017). Decision making, morality, and machiavellianism: The role of dispositional traits in gist extraction. Review of General Psychology, 21(1), 23-29, http://dx.doi.org/10.1037/gpr0000093.
 3. Collins, J.C., Porras, J.I. (1996). Building your company's vision. Harvard Business Review, 74(5), 66. Retrieved from: https://hbr.org/1996/09/building-your-companys-vision.
 4. Dewey, J. (2008). The Later Works of John Dewey, Volume 7, 1925-1953: 1932, Ethics (Vol. 7). Carbondale: Southern Illinois University Press, 1925-1953.
 5. Ganapathy, V. (2017). Ethics and Entrepreneurship. New Paradigms. San Francisco: Grin Publishing.
 6. Goldman, E.O., Andres, R.B. (1999). Systemic effects of military innovation and diffusion. Security Studies, 8(4), https://doi.org/10.1080/09636419908429387.
 7. Kline, J., Rosenberg, N. (1986). An overview of innovation. In R. Landau & N. Rosenberg (Eds.), The positive sum strategy: Harnessing technology for economic growth. Washington: National Academic Press.
 8. Lennick, D., Kiel, F. (2008). Moral Intelligence: Enhancing Business Performance and Leadership Success. New Jersey: Wharton School Publishing.
 9. Maciejewski, P. (2017). ICT Tools in CBRN Troops' Education and Training. Journal of Science of the Gen. Tadeusz Kosciuszko Military Academy of Land Forces, 49(4). Retrieved from http://yadda.icm.edu.pl/yadda/element/bwmeta1.element.baztech-e5a7d4dd-1a26-4f3d-88ee-d5c33139589b.
 10. Pahlavani, F., Azizmalayeri, K. (2016). The relationship between moral intelligence with organizational development. Human Resource Management, 3(6), 31-38. Retrieved from: http://iaiest.com/dl/journals/6-%20IAJ%20of%20Organizational%20Behavior%20and% 20Human%20Resource%20Management/v3-i6-jun2016/paper4.pdf.
 11. Payne, D.M., Raiborn, C.A. (2001). Sustainable development: the ethics support the economics. Journal of Business Ethics, 32(2), 157-168, https://doi.org/10.1023 /A:1010726830191.
 12. Rallapalli, K.C., Vitell, S.J., Wiebe, F.A., & Barnes, J.H. (1994). Consumer ethical beliefs and personality traits: An exploratory analysis. Journal of Business Ethics, 13(7), 487-495, https://doi.org/10.1007/BF00881294.
 13. Rawlins, B. (2008). Give the emperor a mirror: Toward developing a stakeholder measurement of organizational transparency. Journal of Public Relations Research, 21(1), 71-99, https://doi.org/10.1080/10627260802153421.
 14. Schluter, J., Winch, S., Holzhauser, K. (2008). Nurses moral sensitivity and hospital ethical climate: a literature review. Nursing Ethics, 15(3), 304-321, https://doi.org/10.1177/ 0969733007088357.
 15. Shanker, R., Bhanugopan, R., Van der Heijden, B.I., Farrell, M. (2017). Organizational climate for innovation and organizational performance: The mediating effect of innovative work behavior. Journal of Vocational Behavior, 100, 67-77, https://doi.org/10.1016/ j.jvb.2017.02.004.
 16. Sharif, M.M., Scandura, T.A. (2014). Do perceptions of ethical conduct matter during organizational change? Ethical leadership and employee involvement. Journal of Business Ethics, 124(2), 185-196, https://doi.org/10.1007/s10551-013-1869-x.
 17. Turilli, M., Floridi, L. (2009). The ethics of information transparency. Ethics and Information Technology, 11(2), 105-112, https://doi.org/10.1007/s10676-009-9187-9.
 18. van der Voet, J. (2017). Enhancing Public Innovation by Transforming Public Governance, or vice versa? Journal of Public Administration Research and Theory, 27(4), 713-715, https://doi.org/10.1093/jopart/mux011.
 19. Victor, B., Cullen, J.B. (1988). The organizational bases of ethical work climates. Administrative Science Quarterly, 33(1), 101-125, DOI: 10.2307/2392857.
 20. Waddock, S.A. (2002). Leading corporate citizens: Vision, values, value-added. Boston, MA: McGraw-Hill/Irwin.
 21. Walczykowski, P., Orych, A. (2013). Concept of a digital aerial platform for conducting observation flights under the open skies treaty. Archives of Photogrammetry, Cartography and Remote Sensing, 25, 243-253. Retrieved from: https://yadda.icm.edu.pl/baztech/ element/bwmeta1.element.baztech-c8746891-5fec-4ba5-8f23-b12793e9b1d5;jsessionid= A8C9510AD8DA6512CB41FD100B357D27.
 22. Weissman, H.N., Debow, D.M. (2003). Ethical principles and professional competencies. Handbook of psychology. Hoboken, New Jersey: John Wiley& Sons, Inc.
 23. Wroblewski, D. (Ed.) (2016). Achievements of the Scientific and Research Centre for Fire Protection National Research Institute at fairs, exhibitions, national and international competitions in 2015. Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza/Safety & Fire Technique, BiTP, 3, 302.
 24. Zhang, H., Ou, A.Y., Tsui, A.S., & Wang, H. (2017). CEO humility, narcissism and firm innovation: a paradox perspective on CEO traits. The Leadership Quarterly, 28(5), 585-604, https://doi.org/10.1016/j.leaqua.2017.01.003.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-3466
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.29119/1641-3466.2018.128.7
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu