BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gawrońska Anna (Instytut Logistyki i Magazynowania)
Tytuł
The Role of Process-based Approach in Shaping the Logistics of E-services in Hospitals
Rola podejścia procesowego w kształtowaniu logistyki e-usług w szpitalu
Źródło
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska, 2018, z. 128, s. 99-107, bibliogr. 9 poz.
Tytuł własny numeru
Współczesne metody i koncepcje zarządzania w przemyśle i usługach na rzecz branży zbrojeniowej
Słowa kluczowe
e-usługi, Usługi medyczne, Logistyka, Efektywność
e-services, Medical services, Logistics, Effectiveness
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Szczególną e-usługą świadczoną w szpitalu jest realizacja zlecenia lekarskiego. Wyniki dotychczas przeprowadzonych badań pokazują, iż wdrożenie rozwiązań informatycznych nie zawsze skutkuje poprawą poziomu obsługi pacjenta. Celem badań było określenie roli podejścia procesowego i korzyści wynikających z zastosowania analizy procesowej w zakresie realizacji zlecenia lekarskiego. Analiza procesowa i mapowanie procesów zostało wykonane przy użyciu standardu BPMN z wykorzystaniem oprogramowania iGrafx. Przeprowadzone badania potwierdziły problem polegający na braku wnikliwej analizy przedwdrożeniowej oraz wykazały, jak ważną rolę na gruncie kształtowania logistyki e-usług w szpitalu odgrywa modelowanie procesu związanego z realizacją zlecenia lekarskiego. Badania doprowadziły do identyfikacji ograniczeń w obecnie funkcjonującym procesie oraz określenia możliwych do uzyskania zmian.(abstrakt oryginalny)

The execution of medical orders is a special e-service provided in hospitals. The results of studies carried out so far prove that the implementation of IT solutions does not al-ways lead to improved patient service. The purpose of the study was to define the role of the process-based approach and advantages resulting from the use of process analysis in the execution of medical orders. Process analysis and process mapping was carried out with the use of the BPMN standard and iGrafx software. The studies carried out confirmed the problem consisting in the absence of a detailed pre-implementation analysis and proved how significant, in terms of shaping the logistics of e-services in hospitals, the role of modelling the process related to the execution of medical orders is. The studies led to the identification of limitations in the 'AS IS' process and to the definition of possible changes.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Bahar, M., Miri-Lavassani, K., Kumar, U. (2016). Operational excellence through business process orientation. An intra- and inter-organizational analysis. The TQM Journal, 28, 3.
  2. Drejewicz, S. (2012). Zrozumieć BPMN. Modelowanie procesów biznesowych. Gliwice: Helion.
  3. Karkowski, T.A. (2015). Świadczenia szpitalne w powiązaniu z procesami zaopatrzenia medycznego i niemedycznego. Warszawa: Wolters Kluwer.
  4. Marczewska, S. (2010). Błąd medyczny związany z wykonywaniem zawodu pielęgniarki. Biuletyn Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Łodzi, 12.
  5. Metzger, J., Welebob, E., Bates, D.W., Lipsitz, S., Classen, D.C. (2010). Mixed results in the safety performance of computerized physician order entry. Health Affairs, 29.
  6. Nanji, K.C., Rothschild, J.M., Salzberg, C., Keohane, C.A., Zigmont, K., Devita, J., Gandhi, T.K., Dalal, A.K., Bates, D.W., Poon, E.G. (2011) Errors associated with outpatient computerized prescribing systems. Journal of the American Medical Informatics Association, 18.
  7. Salahuddin, L., Ismail, Z. (2015). Safety Use of Hospital Information Systems: A Preliminary Investigation. Lecture Notes in Business Information Processing, 224.
  8. The Act on medical activity of 15 April 2011 (DzU/Journal of Laws of 2015, item. 618, as amended).
  9. Żytniewski, M., Zadora, P. (2013). Modelowanie procesów biznesowych z użyciem notacji BPMN, 128. Katowice: Uniwersytet Ekonomiczny.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-3466
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.29119/1641-3466.2018.128.8
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu