BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gulewska Aleksandra (Wyższa Szkoła Ofierska Sił Powietrznych), Lipińska Justyna (Akademia Sztuki Wojennej)
Tytuł
Civil Law Protection of Intellectual Property in Research Institutes Supervised by the Minister of National Defense
Cywilnoprawna ochrona własności intelektualnej w instytutach badawczych nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej
Źródło
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska, 2018, z. 128, s. 121-129, bibliogr. 21 poz.
Tytuł własny numeru
Współczesne metody i koncepcje zarządzania w przemyśle i usługach na rzecz branży zbrojeniowej
Słowa kluczowe
Ochrona własności intelektualnej, Ochrona własności przemysłowej
Intellectual property protection, Protection of industrial property
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Niezwykle ważnym sektorem w działalności państwa jest sektor militarny reprezentowany i kontrolowany jest przez Ministerstwo Obrony Narodowej. W niniejszym artykule autorki dokonują przeglądu ochrony prawnej efektów działalności innowacyjnej zapewniającej realizację zadań obronnych przez instytuty nadzorowane przez MON.(abstrakt oryginalny)

The military sector represented and controlled by the Ministry of National Defense is an extremely important sector in the activities of the state. In this article, the author reviews the legal protection of the effects of innovative activities that ensure the implementation of defense tasks by institutes supervised by the Ministry of National Defense.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Dzikowski, P. (2014 ). Efekty działalności innowacyjnej przedsiębiorstw przemysłowych w sektorze wysokiej techniki w Polsce. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie, 24, 1, 85-94.
 2. Góralczyk, W. Kierownictwo w prawie administracyjnym, https://sip.lex.pl/#/monograph/ 369384122/302317, 23.02.2018.
 3. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., (1997). DzU Nr 78, poz. 483 ze zm.
 4. Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 sierpnia 2016 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych (2016), M.P. poz. 903.
 5. Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej, http://regserv.uprp.pl/register/regviewer, 11.02.2018.
 6. Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (1993). DzU z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.
 7. Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (2004). DzU z 2017 r., poz. 2168 ze zm.
 8. Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (1997). DzU z 2017 r., poz. 700 ze zm.
 9. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (1964). DzU z 2017 r., Poz. 459 ze zm.
 10. Ustawa z dnia 25 września 1981 r. o przedsiębiorstwach państwowych (1981). DzU z 2017 r., Poz. 2152.
 11. Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (2001). DzU Nr 128, poz. 1402 ze zm.
 12. Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (2005). DzU z 2017 r., Poz. 2183 ze zm.
 13. Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (2000). DzU z 2017 r., Poz. 776.
 14. Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (2010). DzU z 2017 r., Poz. 1158 ze zm.
 15. Ustawa z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej (2008). DzU 2018 r., Poz. 141.
 16. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (1994). DzU z 2017 r., Poz. 880 ze zm.
 17. Ustawa z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (1997). DzU z 2017 r., Poz. 888 ze zm.
 18. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie sygn. akt I ACa 647/15, publik. (2015).
 19. Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 11 sierpnia 2016 r. w sprawie sygn. akt I CSK 419/15, publik. (23.02.2018), http://www.sn.pl/sites/orzecznictwo/Orzeczenia3/I%20CSK%204 19-15-1.pdf.
 20. Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 14 listopada 1986 r. w sprawie sygn. akt II CR 295/86, publik. OSNCP 1988, Nr 2-3, poz. 40 (1986).
 21. Wyrok Sądu Najwyższego, http://orzeczenia.ms.gov.pl/content/$N/152000000000503_ I_ACa_000647_2015_Uz_2015-08-27_001, 23.02.2018.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-3466
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.29119/1641-3466.2018.128.10
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu