BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jabłońska-Wołoszyn Maria (Akademia Sztuki Wojennej, Warszawa), Borucka Ewelina
Tytuł
Competency Model of Village Leader - the Report of the Field Research
Model kompetencji sołtysa - raport z badań terenowych
Źródło
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska, 2018, z. 128, s. 131-140, bibliogr. 12 poz.
Tytuł własny numeru
Współczesne metody i koncepcje zarządzania w przemyśle i usługach na rzecz branży zbrojeniowej
Słowa kluczowe
Zarządzanie kompetencjami, Organizacje publiczne, Kompetencje
Competence management, Public organisations, Competences
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Jednym podmiotów w zarządzaniu publicznym jest sołtys, który pełni rolę wspierającą dla władz gminy. Analizując literaturę przedmiotu można zauważyć, że jest niewiele publikacji dotyczących wyróżników skuteczności pełnienia roli sołtysa, w związku z tym autorki artykułu podjęły próbę identyfikacji atrybutów kompetencyjnych współczesnego sołtysa. Celem niniejszego artykułu jest zaprezentowanie wyniku warsztatu kompetencyjnego dla sołtysów i propozycja modelu kompetencji sołtysa wraz ze wskaźnikami behawioralnymi jego efektywnego działania. W artykule przedstawiono podstawę teoretyczną modelu kompetencji, metody jego identyfikacji oraz zwrócono uwagę na aspekt specyfiki badań terenowych w definiowaniu modelu kompetencji.(abstrakt oryginalny)

One of the actors whose role is very firmly rooted in the idea of local self-government is the village leader. It performs a support function for the commune without being provided with formal authority and financial benefits and its work is subjected to very high expectations of the local community. By analyzing the literature, you will notice that there are only few publications on determinants of the village leader efficacy. Thus, the authors of the article have undertaken the task of exploring this topic further. The purpose of this article is to present the outcome of the competency workshop for village leaders and a proposal of the village leader competency model along with behavioral indicators of village leaders' efficient operations. This article presents the theoretical basis of the competency model, methods of its identification and pointed out the specific aspect of field research in defining the competence model.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Armstrong, M. (2000). Zarządzanie zasobami ludzkimi. Kraków: Oficyna Ekonomiczna.
 2. Art. 36, ust. 1, Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (DzU z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.).
 3. Borucka, E. (2017). Współczesny sołtys-model kompetencji. Praca licencjacka pod kierunkiem dr M. Jabłońskiej-Wołoszyn. Warszawa: Akademia Sztuki Wojennej.
 4. Chybalski, F., Matejun, M. (2013). Organizacja jako przedmiot badań - od zbierania danych do analizy wyników. W A. Adamik (red.), Nauka o organizacji. Ujęcie dynamiczne. Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer business.
 5. Dalton, M. (1997). Are Competency Models a Waste? Training & Develpoment.
 6. Filipowicz, G. (2004). Zarządzanie kompetencjami zawodowymi. Warszawa: PWE.
 7. Fryczyńska, M., Jabłońska-Wołoszyn, M. (2008). Praktyczny przewodnik rozwoju zawodowego pracowników. Warszawa: PLACET.
 8. Hebda, J. (2016). Z sołtysem i wójtem przez wieki. Opowieść o dziejach urzędu sołtysa i wójta w Polsce. Tarnów-Warszawa: Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego w Warszawie.
 9. III Rozdział Uchwały Nr XXVIII/218/2016 Rady Gminy Mstów z dnia 23 grudnia 2016 r., w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Mstów (Dz. Urz. Woj. Śląsk. z 2017 r. poz. 121).
 10. Majewski, T. (2012). Zarządzanie kompetencjami. Warszawa: AON.
 11. Matysiak, I. (2013). Sołtysi i sołtyski o pełnionych rolach i motywach sprawowanych funkcji w wybranych środowiskach wiejskich. Wieś i Rolnictwo, 3(160).
 12. Sułkowski, Ł. (2011). Rozwój metodologii w naukach o zarządzaniu. W W. Czakon (red.), Podstawy metodologii badań w naukach o zarządzaniu. Warszawa: Oficyna Wolters Kluwer.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-3466
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.29119/1641-3466.2018.128.11
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu