BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jendza Dorota (Uniwersytet Gdański)
Tytuł
Postrzeganie organizacyjne jako granica w budowaniu relacji między jednostkami administracji publicznej
The Organizational Perception as a Boundary in Creating the Relations Between Public Administration Bodies
Źródło
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska, 2018, z. 128, s. 163-175, bibliogr. 9 poz.
Tytuł własny numeru
Współczesne metody i koncepcje zarządzania w przemyśle i usługach na rzecz branży zbrojeniowej
Słowa kluczowe
Administracja publiczna, Relacje organizacyjne
Public administration, Organizational relationships
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Postrzeganie jest pojęciem zaczerpniętym z psychologii, zarezerwowanym dla człowieka. Jest podstawą interpretacji i nadawania znaczeń otaczającemu nas światu. Jednak nie tylko ludzie postrzegają siebie, robią to też organizacje. Z przeprowadzonych badań wynika, że to, w jaki sposób wypowiadają się pracownicy organizacji o innych instytucjach jest spójny i wykracza daleko poza pojedyncze stanowiska, budując w ten sposób jednolite grupowe myślenie, które jest podstawą kształtowania stosunków międzyorganizacyjnych. Celem niniejszego artykułu jest zdefiniowanie postrzegania w kontekście organizacji, jako jednostki i ukazanie istoty i wpływu postrzegania na jakość relacji w administracji publicznej na przykładzie jednostek inspekcyjnych nadzorujących bezpieczeństwo żywności.(abstrakt autora)

The perception is a concept derived from psychology, reserved for a human. It's a basis for interpretation and understanding of the world. However not only people perceive themselves but the organizations do it as well. The research presented show the way in which the staff of one organization express their opinions about another institutions is coherent. What is more it goes far beyond individual thinking, creating unanimous group thinking, which can be the basis for building the relationships of interorganizational nature. The aim of the article is defining of the perception concept in the context of organization, as a unit and showing the essence and the influence of the perception on the quality of the interorganizational relationships in public administration on the example of the inspection bodies supervising food safety in Poland.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Aaker, D. (2015). Koordynacja działalności przedsiębiorstw. Marketingowe integrowanie silosów. Warszawa: Oficyna Wolters Kluwer, 31-33.
  2. Aronson, E., Wilson, T.D., Akert, R.M. (1997). Psychologia społeczna. Poznań: Zysk i S-ka, 380, 543-546.
  3. Kozielecki, J. (1986). Psychologiczna teoria samowiedzy. Warszawa: PWN, 10-54.
  4. Koźmiński, A. (red.) (2014). Relacje międzyorganizacyjne w naukach o zarządzaniu. Warszawa: Oficyna Wolters Kluwer, 28-35.
  5. Latusek-Jurczak, D. (2011). Zarządzanie międzyorganizacyjne. Warszawa: Oficyna Wolters Kluwer, 23-41.
  6. Moscovici, S. (1998). Psychologia społeczna w relacji ja-inni. Warszawa: Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne, 162.
  7. Spencer, A.R. (2004). Psychologia współczesna. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 205-251.
  8. Szydełko, M. (2014). Atrybuty i czynniki sukcesu partnerstwa przedsiębiorstw. Modern Management Review, XIX, 21(4), 231-242.
  9. Terelak, J.F. (2005). Psychologia organizacji i zarządzania. Warszawa: Difin, 50 i dalsze.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-3466
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.29119/1641-3466.2018.128.14
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu